Amortering – Så funkar det! [Enkel genomgång]

Amortering

Amortering innebär hel, eller delvis, återbetalning av ett lån. På privatlån sker vanligtvis amortering månadsvis medan det på bolån även förekommer amortering kvartalsvis.

De två vanligaste amorteringsformerna är rak amortering och annuitetslån. På bolån förekommer även amorteringsfria lån.

Rak amortering eller annuitetslån

I lånevillkoren framgår om lånet har rak amortering eller om det är ett annuitetslån. Skillnaden mellan dessa är hur månadsbeloppet för amortering räknas ut.

Rak amortering

Med rak amortering betalas exakt samma summa för amortering varje månad. Utöver detta betalas räntekostnaden för perioden.

Detta upplägg är vanligast på bolån även om det förekommer på vissa privatlån. Med fast amortering varje månad kommer lånets totala månadskostnad att succesivt minska.

Exempel:

Olle har ett lån på 150 000 kr med rak amortering under 6 år. Han betalar därmed 2083 kr per månad. Lånet har en ränta på 5 % vilket innebär att han de första månaderna betalar ca 600 kr i ränta, dvs. totalt 2 683 kr per månad. Detta utifrån att han betalar ränta på 150 000 kr.

Ett år senare har lånebeloppet amorterats ner till 125 000 kr. Han betalar fortfarande 2083 kr amortering men eftersom det nu är en lägre skuld kommer räntekostnaden bli lägre. I detta fall ca 520 kr, dvs totalt 2 603 kr per månad.

Annuitetslån

Med ett annuitetslån betalar låntagaren alltid samma månadsbelopp. Ett månadsbelopp som då omfattar både ränta och amortering. Någon förändring i månadsbeloppet kommer därmed aldrig ske förutsatt att inte långivaren ändrar räntesatsen. Detta upplägg är mycket vanligt på privatlån och smålån

Exempel:

Olle (från exemplet ovan) har annuitetslån på 150 000 kr och 6 års löptid. Han betalar 2 416 kr per månad varje månad i sex år. För Olle är det en trygghet att veta exakt vad lånet kommer att kosta vilket gör att han uppskattar denna amorteringsform.

Beräkna amorteringsbelopp

De faktorer som avgör hur stort belopp som måste amorteras varje månad är följande:

  • Löptid

Ju längre löptid ett lån har desto lägre belopp behöver betalas tillbaka per månad. Hos de flesta långivare kan olika lång löptid väljas när lånet tecknas. Detta för att låntagaren ska kunna få ett hanterbart månadsbelopp att betala.

  • Lånebelopp

Ju större lånebelopp, desto större amorteringsbelopp behöver betalas per månad.

  • Amorteringskrav (bolån)

Om ett bolån har minst 50 % belåningsgrad kommer amorteringskrav att uppstå på 1% av lånebeloppet per år. Är belåningsgraden minst 70 % blir kravet 2% av lånebeloppet.

Är dessutom lånebeloppet minst 4,5 gånger högre än hushållets totala årsinkomst tillkommer ytterligare 1%. Som mest kan alltså amorteringskravet på bolån innebära 3% av lånebeloppet per år.

Beräkna via belopp och löptid

För att räkna ut amorteringsbelopp per månad divideras lånebeloppet med löptiden i antalet månader. Ett lån på 5 år innebär att lånet ska återbetalas under 60 månader. Är lånesumman på 100 000 kr sker därmed följande uträkning:

Månadsamortering = Lånebelopp / Löptid i månader

1 666 kr = 100 000 / 60

FAQ

Vad är serieamortering?

Serieamortering är idag mycket ovanligt. Det innebär i korthet att amorteringsbeloppet ökar succesivt (trappstegsmodell). Utöver beloppet betalas även räntekostnaden varje månad.

Kan jag amortera lånet i förtid?

Ja, det går alltid att betala in ett extrabelopp för att snabbare minska skulden. Vid privatlån, samt bolån med rörlig ränta, uppkommer ingen extra kostnad. Är det däremot ett bundet bolån kan ränteskillnadsersättning behöva betalas. Kontakta alltid din långivare och kontrollera förutsättningarna innan extra amortering sker.

Går det att ändra amorteringsbeloppet?

Önskas amorteringsbeloppet ändras ska långivaren kontaktas. En lösning kan exempelvis vara att lägga om lånet och få längre löptid. På detta sätt kommer amorteringsbeloppet bli lägre per månad. Vissa långivare erbjuder även ett par amorteringsfria månader per år.

Finns det amorteringsfria lån?

Ja, bolån som har lägre belåningsgrad än 50 % kan vara amorteringsfria. I detta fall betalas enbart den löpande räntan på lånet.

Lämna en kommentar