Vad är ett annuitetslån? ENKELT förklarat

Annuitetslån

När du ska teckna ett lån finns det flera olika metoder för återbetalning av lånet. Olika långivare använder olika metoder och i fåtal fall kan du som kund välja metod efter preferens.

Så vad är den huvudsakliga skillnaden för dig om låntagare?

Månadskostnaden.

Beroende på vilken metod du väljer kommer din månadskostnad skilja sig åt. Vid annuitetslån är månadskostnaden samma varje månad under hela lånetiden (förutsatt att räntan inte ändrar sig).

Vid en annan metod som kallas rak amortering, minskar månadskostnaden under perioden. Du kan även få ett amorteringsfritt lån, även om det är ovanligt, och då betalar du bara räntan varje månad.

Jag tycker det är viktigt att man förstår skillnaden på de olika metoderna, och framförallt för annuitetslån som är den vanligaste låneformen för privatlån.

Annuitetslån – enkelt förklarat

När du tar upp ett lån får du en skuld till en långivare. Den här skulden är du sedan skyldig att återbetala under den period som är definierad i ditt skuldebrev.

Den löpande återbetalning av ditt lån kallas för amortering.

Exempel: Har du tagit upp ett lån på 50 000 kr med återbetalningstid på 5 år – ska du helt enkelt amortera 50 000 kr över 5 år. 

Men hur mycket ska du amortera per månad då? Här kommer det speciella med annuitetslån in.

Finessen med just annuitetslån är att du som låntagare betalar exakt samma summa till långivaren varje månad. Det gör att du enkelt kan budgetera in kostnaden för ditt lån för en lång period framöver.

För att detta ska vara möjligt behöver du betala mer ränta i början av låneperioden och mindre amortering.

I slutet av låneperioden betalar du istället mindre ränta och mer amortering.

Så för annuitetslån gäller:

Ränta + Amortering = Exakt samma månadskostnad under hela låneperioden*.

*Förutsatt att inte räntan (i %) ändras

Låneexempel 1 Annuitetslån:

Lånebelopp: 50 000 kr

Ränta: 5,0%

Återbetalningstid: 24 månader

Annuitetslån exempel
ÅrMånRäntaAmorteringMånadskostnadSkuld
1Jan208 kr1 985 kr2 194 kr48 015 kr
1Feb200 kr1 994 kr2 194 kr46 021 kr
1Mar192 kr2 002 kr2 194 kr44 019 kr
1Apr183 kr2 010 kr2 194 kr42 009 kr
1Maj175 kr2 019 kr2 194 kr39 991 kr
1Jun167 kr2 027 kr2 194 kr37 964 kr
1Jul158 kr2 035 kr2 194 kr35 928 kr
1Aug150 kr2 044 kr2 194 kr33 885 kr
1Sep141 kr2 052 kr2 194 kr31 832 kr
1Okt133 kr2 061 kr2 194 kr29 771 kr
1Nov124 kr2 070 kr2 194 kr27 702 kr
1Dec115 kr2 078 kr2 194 kr25 624 kr
2Jan107 kr2 087 kr2 194 kr23 537 kr
2Feb98 kr2 095 kr2 194 kr21 441 kr
2Mar89 kr2 104 kr2 194 kr19 337 kr
2Apr81 kr2 113 kr2 194 kr17 224 kr
2Maj72 kr2 122 kr2 194 kr15 102 kr
2Jun63 kr2 131 kr2 194 kr12 972 kr
2Jul54 kr2 140 kr2 194 kr10 832 kr
2Aug45 kr2 148 kr2 194 kr8 684 kr
2Sep36 kr2 157 kr2 194 kr6 526 kr
2Okt27 kr2 166 kr2 194 kr4 360 kr
2Nov18 kr2 175 kr2 194 kr2 184 kr
2Dec9 kr2 184 kr2 194 kr

Som ni ser i tabellen är månadskostnaden samma under hela perioden (2 194 kr/mån).

Amortering ökar däremot från 1 985 kr/mån första månaden till 2 184 kr/mån sista månaden.

1

Vet du vilken som är Sveriges bästa låneförmedlare?

Vad händer med lånet om räntan ändras?

I låneexempel 1 förutsätter vi att räntan inte ändras under låneperioden. Men om den skulle ändras så kan långivaren hantera det på två sätt:

  • Bibehållen annuitet (även känt som falsk annuitet)
  • Ändrad annuitet (även känt som äkta annuitet)

Valet av metod skiljer sig åt mellan olika långivare och är svårt att påverka för dig som låntagare.

Men vad är då skillnaden?

Bibehållen annuitet (falsk annuitet)

Vid bibehållen annuitet ändras inte månadsbeloppet trots att räntan har ändrats. Istället så påverkas låneperioden.  

  • Om räntan höjs så ökar den månatliga räntekostnaden och amortering minskar. Det medför att låneperioden blir längre.
  • Om räntan sänks så minskar den månatliga räntekostnaden och amortering ökar. Det medför att låneperioden blir kortare.

Låneexempel 2 – bibehållen annuitet höjd ränta:

Lånebelopp: 50 000 kr

Ränta år 1: 5,0%

Ränta år 2: 7,0%

Initial återbetalningstid: 24 månader

Annuitetslån exempel 2
ÅrMånRäntaAmorteringMånadskostnadSkuld
1Jan208 kr1 985 kr2 194 kr48 015 kr
1Feb200 kr1 994 kr2 194 kr46 021 kr
1Mar192 kr2 002 kr2 194 kr44 019 kr
1Apr183 kr2 010 kr2 194 kr42 009 kr
1Maj175 kr2 019 kr2 194 kr39 991 kr
1Jun167 kr2 027 kr2 194 kr37 964 kr
1Jul158 kr2 035 kr2 194 kr35 928 kr
1Aug150 kr2 044 kr2 194 kr33 885 kr
1Sep141 kr2 052 kr2 194 kr31 832 kr
1Okt133 kr2 061 kr2 194 kr29 771 kr
1Nov124 kr2 070 kr2 194 kr27 702 kr
1Dec115 kr2 078 kr2 194 kr25 624 kr
2Jan149 kr2 044 kr2 194 kr23 579 kr
2Feb138 kr2 056 kr2 194 kr21 523 kr
2Mar126 kr2 068 kr2 194 kr19 455 kr
2Apr113 kr2 080 kr2 194 kr17 375 kr
2Maj101 kr2 092 kr2 194 kr15 283 kr
2Jun89 kr2 104 kr2 194 kr13 179 kr
2Jul77 kr2 117 kr2 194 kr11 062 kr
2Aug65 kr2 129 kr2 194 kr8 933 kr
2Sep52 kr2 141 kr2 194 kr6 792 kr
2Okt40 kr2 154 kr2 194 kr4 638 kr
2Nov27 kr2 167 kr2 194 kr2 471 kr
2Dec14 kr2 179 kr2 194 kr292 kr
3Jan2 kr292 kr294 kr

I lånexempel 2 antar vi att räntan höjs med 2% efter 1 år.

Med bibehållen annuitet så förlängs låneperioden med 1 månad (sista månaden är betalningen däremot endast 294 kr).

Ändrad annuitet (äkta annuitet)

Om långivaren använder metoden ändrad annuitet så ändras istället månadskostnaden vid ändrad ränta. Låneperioden är däremot densamma.

  • Om räntan höjs så ökar den månatliga totalkostnaden (ränta + amortering).
  • Om räntan sänks så minskar den månatliga totalkostnaden (ränta + amortering).

För- och nackdelar med de olika annuitetsmetoderna

Fördelen med Bibehållen annuitet är att din månadskostnad alltid är densamma och det är lättare att budgetera. Nackdelen är att du kan bli tvungen att betala av skulden under en längre period.

Fördelen med Ändrad annuitet är att du aldrig kommer ha lånet under en längre tidsperiod än du och långivaren kommit överens om. Nackdelen är att du inte på förhand vet exakt vad månadskostnaden kommer vara under låneperioden.

Vilka alternativ finns det?

Det huvudsakliga alternativet till annuitetslån är lån med rak amortering.

När du tar upp ett lån med rak amortering har du istället samma amortering varje månad. Det medför att räntekostnaden blir lägre för varje månad som går. Du får därför en minskade totalkostnad varje månad (ränta + amortering).

Vid rak amortering kan du därför få en hög kostnad initialt, men som däremot minskar med tiden.   

Låneexempel 3 – Lån med rak amortering:

Lånebelopp: 50 000 kr

Ränta: 5,0%

Återbetalningstid: 24 månader

Lån med rak amortering
ÅrMånRäntaAmorteringMånadskostnadSkuld
1Jan200 kr2 083 kr2 283 kr47 917 kr
1Feb191 kr2 083 kr2 274 kr45 833 kr
1Mar182 kr2 083 kr2 266 kr43 750 kr
1Apr174 kr2 083 kr2 257 kr41 667 kr
1Maj165 kr2 083 kr2 248 kr39 583 kr
1Jun156 kr2 083 kr2 240 kr37 500 kr
1Jul148 kr2 083 kr2 231 kr35 417 kr
1Aug139 kr2 083 kr2 222 kr33 333 kr
1Sep130 kr2 083 kr2 214 kr31 250 kr
1Okt122 kr2 083 kr2 205 kr29 167 kr
1Nov113 kr2 083 kr2 196 kr27 083 kr
1Dec104 kr2 083 kr2 188 kr25 000 kr
2Jan95 kr2 083 kr2 179 kr22 917 kr
2Feb87 kr2 083 kr2 170 kr20 833 kr
2Mar78 kr2 083 kr2 161 kr18 750 kr
2Apr69 kr2 083 kr2 153 kr16 667 kr
2Maj61 kr2 083 kr2 144 kr14 583 kr
2Jun52 kr2 083 kr2 135 kr12 500 kr
2Jul43 kr2 083 kr2 127 kr10 417 kr
2Aug35 kr2 083 kr2 118 kr8 333 kr
2Sep26 kr2 083 kr2 109 kr6 250 kr
2Okt17 kr2 083 kr2 101 kr4 167 kr
2Nov9 kr2 083 kr2 092 kr2 083 kr
2Dec0 kr2 083 kr2 083 kr0 kr

Fördelar och nackdelar med annuitetslån

Fördelar

  • Du vet vad månadskostnaden kommer vara under hela låneperioden
  • Enkelt att budgetera
  • Ingen ökad kostnad i början av låneperioden

Nackdelar

  • Du får en högre total räntekostnad än vid rak amortering

Frågor och svar

Vad är annuitetslån?

Kortfattat är den en lånemetod där du har samma månadskostnad under hela låneperioden.

Vilka alternativ finns det till annuitetslån?

Den huvudsakliga konkurrenten till annuitetslån är lån med rak amortering. Där månadskostnaden istället är minskade.

Vilken lånemetod är bäst?

Det är svårt att svara på, men läs artikeln så får du se för- och nackdelarna med annuitetslån.

Kan jag betala av annuitetslån i förtid?

Ja, du har alltid rätt att betala av ett annuitetslån i förtid.

Lämna en kommentar