Bästa banken – Vi har topplistan!

Sveriges bästa bank

Tyvärr, det finns nog ingen bank som är bäst för alla. Vad som är bäst beror på individens behov av finansiella tjänster.

Däremot finns det banker som fått flera utmärkelser för hög kundnöjdhet, brett utbud och låga prisnivåer. Nedan presenteras de bästa bankerna utifrån de punkter som Svenskt Kvalitetsindex utgår ifrån när de årligen sammanställer kundnöjdheten hos bankkunderna. Dessutom presenteras vilka banker som fått utmärkelser av Privata Affärer.

Kundnöjdhet – inom olika finansiella tjänster

Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen undersökningar kring hur nöjda kunderna är inom flera olika branscher. Vid ett index under 60 har banken svårt att behålla kunderna och vid ett index över 75 finns en mycket stark relation mellan bank och bankkund.

Inom banker ges därmed betyg till de svenska bankerna i kategorierna:

  • Kundnöjdhet Överlag
  • Kundnöjdhet Bolån
  • Kundnöjdhet Privatlån
  • Kundnöjdhet Sparande

Även Privata Affärer genomför årligen en jämförelse av svenska banker utifrån en rad olika punkter. Nedan presenteras vilka banker som fått bäst betyg inom de olika kategorierna.

Bästa banken – Mest nöjda kunder

Både Sparbankerna och Länsförsäkringar Bank fick, år 2020, ett kvalitetsindex på över 75. Det innebär både att kunderna är mycket nöjda och att de gärna använder fler tjänster hos banken.

Bägge dessa banker kännetecknas av lokala bankkontor och smidig digital tjänst. En kombination av personlighet och digitalisering. För även om allt fler bankärenden genomförs digitalt så är det de personliga mötena som främst avgör hur nöjd en kund är med bemötande och service. 

Längst ner på listan hittas Nordea, Swedbank och Danskebank. Med så låg kundnöjdhet är risken stor att kunderna ser sig om efter andra bättre alternativ.

Kundnöjdhet - bank

Mest nöjda privatlånekunder

På kundnöjdhet inom privatlån är det enbart Lendify som når över 75 i kvalitetsindex. De är därmed bästa banken inom privatlån – med marginal ner till Ica, SEB och Handelsbanken. Även här ligger Nordea och Swedbank i den nedre halvan.

I index vägde ”Konkurrenskraftiga priser” tyngst med 47 % av index. Andra faktorer var villkor samt hur enkel som tjänsten ansågs vara att använda.

Lendify erbjuder privatlån till kunder med god kreditvärdighet och utan betalningsanmärkning. Det innebär därmed att alla inte har möjlighet att teckna lån hos banken. Av de som har lån där är däremot kundnöjdheten mycket hög.

Kundnöjdhet privatlån

Mest nöjda bolånekunder

SKI visar att SBAB har de mest nöjda bolånekunderna. Nordea och Swedbank (som har de flesta privatkunderna i Sverige) ligger däremot längst ner på listan. Det som vägs in i betyget är konkurrenskraftiga priser, bra service och villkor.

Kundnöjdhet bolån

Källa: Kvalitetsindex.se

SBAB är ofta en av de banker som erbjuder låg bolåneränta. Däremot bör alltid räntan jämföras hos flera olika bolånebanker då räntan är beroende av flera olika faktorer.

Exempelvis gavs utmärkelsen ”Årets Bolån” av Privata Affärer till bolånebanken Stabelo. Detta ”för att det är ett tryggt lån, enkelt och med lägre ränta än hos storbankerna”. Både Nordnet och Avanza erbjuder bolån i samarbete med Stabelo.

Bästa bankerna för sparande

År 2020 fick Avanza utmärkelsen ”Sveriges nöjdaste kunder” – för elfte året i rad! Detta av Svesnkt Kvalitetsindex. Utifrån kundnöjdhet kan Avanza därmed anses vara bäst.

Avanza utnämndes även av Privata Affärer till ”Årets Bank” både 2018, 2019 och 2020. Bland annat lyfte juryn upp innovativa egna produkter som en av de bakomliggande orsakerna. Men även kundnöjdhet har spelat stor roll.

Avanza har störst fokus på sparande och erbjuder allt från sparkonto och aktier till handel i avancerade värdepapper så som warranter och minifuture.

Inom lån erbjuds en av marknadens lägsta bolåneräntor – men då krävs en låg belåningsgrad.

SKI

Ingen bank är bäst på allt!

De olika svenska bankerna har självklart olika fördelar. Det finns inte en bank som är bäst på samtliga punkter. Det innebär även att det lönar sig att använda sig av tjänster från flera olika banker.

De vanligaste tjänsterna som privatpersoner använder är transaktionskonto, lån, sparande och kort. Det är inte ovanligt att en person har dessa tjänster på fyra olika banker.

  • Transaktioner och räkningar – Basen

Basen bör vara en den bank där personkonto (transaktionskonto) finns. Det är kontot som lönen betalas in på och som eventuellt bankkort är kopplat till. Här är det viktigast att välja en bank som kan erbjuda de tjänster som önskas. Generellt är det liten skillnad på bankerna gällande denna punkt.

  • Lån och krediter – Välj banken med lägst ränta

Räntan på lån och övriga krediter kan skilja stort mellan olika banker. Detta oavsett om det är bolån eller privatlån som önskas tecknas. Även här är det viktigt att jämföra olika alternativ.

  • Kort

Prepaid-kort, debetkort eller kreditkort? Alla kort har sina unika fördelar med tjänster, rabatter och försäkringar. Jämför fördelarna och välj ett kort som ger förmåner utifrån hur och var kortet kommer att användas. Detta gäller inte minst kreditkort som generellt har flest förmåner.

  • Sparande och investeringar – Utbud och priser

Det som framförallt är viktigt i val av bank för sparande och investeringar är vilket utbud som erbjuds samt vilka kostnader som uppstår vid handel.

De flesta större banker erbjuder sina kunder fonder men alla erbjuder inte handel med aktier, ETF, certifikat m.m. Vilken bank som är bäst beror därmed helt på vad personen önskar investera i för slags värdepapper.

De kostnader som uppstår vid investeringar är framförallt courtage vid köp och sälj samt förvaltningsavgift på fonder.

Exempel:

Avanza:

Avanza har en fond, Avanza Zero, utan förvaltningsavgift. Banken ger även tillbaka samtliga fondavgifter till personer som maximalt har 50 000 kr hos banken. För dessa kunder sker också aktiehandeln utan courtage. Nästa nivå är att aktiehandel sker för 1 kr per tillfälle.

Swedbank:

Erbjuder gratis aktiehandel för kunder som maximalt har 110 000 kr i sparande. Därefter kostar det 29 kr per affär.

Savr:

Savr har samma fonder som erbjuds hos andra banker – men med lägre avgift. Detta genom att de betalar tillbaka all den provision som de får från fondbolagen för att förmedla fonderna. Istället betalas en plattformsavgift på 0,09 % per år.

Frågor & svar

Vilken bank är bäst för mig?

Det är omöjligt att ge en generell vinnare, kolla artikeln så får du några tips på det bästa valet baserat på din situation.

Vilken är den bästa banken i Sverige?

Baserat på Kundnöjdhet för privatpersoner rankas Sparbankerna och Länsförsäkringar högst upp.

Vilket är det bästa lånet?

Enligt kvalitetsindex har Lendify högst kundnöjdhet.

Lämna en kommentar