Bolån med betalningsanmärkning – Ja, det går att få!

Bolån med betalningsanmärkning

Det är fullt möjligt att få ett bolån med betalningsanmärkning. Däremot är det betydligt färre långivare som erbjuder dessa lån och det kan även krävas mer av dig som låntagare.

Nedan presenteras vad som kännetecknar dessa lån samt fem vägar för att lättare få bolån trots anmärkning.

Vad innebär bolån med betalningsanmärkning?

Färre banker

Det finns betydligt färre banker som tillåter betalningsanmärkning än som inte gör det. Oavsett bör alltid låneansökan skickas till flera banker så att räntorna kan jämföras. Det är ofta stor skillnad i vilken ränta som kan erbjudas.

Högre ränta pga betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning försämrar din kreditvärdighet vilket därmed innebär högre ränta från banken. När anmärkningen löpt ut är det därför viktigt att genomföra en ny jämförelse av bolåneräntan hos flera olika banker.

Individuell prövning & Kräver ej fast anställning

Banker som tillåter betalningsanmärkning fokuserar mer på dina ekonomiska förutsättningar idag än att titta på ekonomiska snedsteg som hände för något år sedan.

Det sker därmed en mer individuell prövning vilket kan kräva att allt från arbetsgivarintyg och bankutdrag kan behövas för att bekräfta inkomst m.m. Exempelvis erbjuds ofta bolån även till personer som inte har fast anställning.

På befintlig bostad eller vid inköp

Bolånet kan antingen tecknas på en befintlig bostad eller inför att en bostad ska köpas. Personer som äger en bostad kan belåna bostaden för att exempelvis lösa dyrare privatlån och delbetalningar. Ett mycket effektivt sätt att få ner den totala räntan och månadskostnaden för lånen.

Så får du lättare (och bättre) bolån:

Betalningsanmärkning och svag kreditvärdighet kan göra det svårare att få lån. Men det finns vägar framåt:

1. Kontrollera när anmärkningen löper ut

Börja med att kontrollera när din betalningsanmärkning löper ut. Det kan exempelvis kontrolleras via Minuc.se och tjänsten Min Upplysning. På den upplysning som beställs (ca 30 kr) framgår hur många betalningsanmärkningar som finns samt när dessa löper ut. Vanligtvis ligger en anmärkning aktiv i 3 år.

Om det är nära inpå att anmärkningen löper ut är det bättre att vänta in detta datum. Därefter kan bolån sökas hos flera olika banker – även de som inte tillåter betalningsanmärkningar. Därmed kommer även en mycket lägre ränta kunna erbjudas.

2. Sök upp flera långivare inom bolån

Det finns ett flertal kreditföretag som primärt vänder sig till personer med betalningsanmärkning. Som alltid, inför att lån tecknas, är det viktigt att ansöka om lån hos flera banker för att därmed kunna jämföra de olika räntesatser som erbjuds.

Det går att jämföra flera bolånebanker via låneförmedlare som exempelvis Compricer eller Lånekoll. En ansökan skickas in varpå flera bolåneaktörer får möjlighet att ge låneförslag.

Men dessa låneförmedlare jämföra inte samtliga alternativ i Sverige. Kontrollera vilka bolånebanker som jämförs och skicka in en egen ansökan till ytterligare banker.

Exempel på långivare som erbjuder bolån med betalningsanmärkning är:

3. Låna med medlåntagare

Att låna med medlåntagare innebär att lånet skrivs på två, eller fler, personer. Dessa personer har exakt samma betalningskrav mot banken.

Det är däremot huvudlåntagaren som primärt kommer få avier och betalningspåminnelser osv. Banken har däremot juridisk rätt att när som helst ställa kravet mot den andra låntagaren.

Att låna med medlåntagare innebär generellt att bolånet lättare blir beviljat. Detta utifrån att säkerheten ökar med två låntagare istället för en. I vissa fall krävs det att medlåntagaren ska bo i samma hushåll eller vara släkt med låntagaren men detta kan variera.

4. Se över din kreditvärdighet

Betalningsanmärkningar är en, av väldigt många, faktorer som avgör om banken är villig att låna ut pengar eller inte.

Exempel på andra faktorer är hur många, samt hur stora, andra lån som låntagaren redan har, lönenivå och ålder. Säg upp onödiga lån och krediter samt kontrollera att din deklarerade lönenivå är korrekt.

5. Låna med borgen

Att låna med borgen innebär att en person blir borgensman för lånet. Om låntagaren inte lyckas följa låneavtalet kommer banken att kräva hela lånesumman av borgensmannen.

Även här skapas alltså en extra trygghet mot banken att två, istället för en, kan återbetala lånet. Exempelvis är det mycket vanligt att föräldrar ”går i borgen” när deras barn för första gången ska teckna ett bolån.

I likhet med att låna med medlåntagare ökar chansen betydligt att få lånet beviljat. Detta tack vare den ökade säkerheten mot banken att lånet verkligen kommer att kunna återbetalas.

6. Börja alltid med lånelöfte!

Börja alltid med att kontakta bolånebanker som tillåter betalningsanmärkningar och be om lånelöfte. Det är den summa som banken förväntas kunna låna ut om ett bolån tecknas hos dem. Därmed blir det lättare att veta vilka bostäder som kan köpas och hur högt man bör gå under en budgivning.

Behöver du inget bolån? Då hittar du information kring hur du låna trots betalningsanmärkning?

Lämna en kommentar