Vi förklarar vad effektiv ränta är!

Effektiv ränta visar totalkostnaden som uppstår för ett lån – per år. Lån och krediter kan både ha ränta, aviavgift, uppläggningsavgift samt andra avgifter. Det är därför viktigt att jämföra den effektiva räntan eftersom den räntesatsen omfattar lånets samtliga kostnader.

Det är numera även lagstiftat att ange effektiv ränta vid marknadsföring av konsumentkrediter. Efter en dom i marknadsdomstolen 2009.

Varför jämföra effektiv ränta?

Den ränta som kreditbolagen presenterar på sina hemsidor är den nominella räntan (årsräntan). Den visar enbart vad låntagaren kommer att betala i räntekostnad. Men den säger inget om andra avgifter. En del kreditbolag använder sig därför av låg ränta för att locka till sig kunder – men skriver med väldigt liten stil om de avgifter som tillkommer.

Det kan göra stor skillnad att jämföra effektiv ränta istället för årsräntan.

Exempel:

Du vill låna 25 000 kr i 3 år och får förslag från tre kreditgivare.

  1. 5 % i ränta, 490 kr i uppläggningsavgift, 25 kr i aviavgift.
  2. 6 % i ränta, 0 kr i uppläggningsavgift, 25 kr i aviavgift
  3. 7 % i ränta, 0 kr i uppläggningsavgift, 0 kr i aviavgift

Om du bara jämför årsräntan skulle alternativ 1 vara bäst och väljas. Men avgifterna gör stor skillnad. Så här mycket skulle de olika lånen kosta totalt.

  1. 3364 kr
  2. 3280 kr
  3. 2380 kr

Alternativ 3 är absolut billigast. Hade alternativen jämförts utifrån effektiv ränta hade också alternativ 3 valts.

Effektiv ränta på olika låneformer

Det går att jämföra effektiv ränta på samtliga lån och krediter. Men framförallt passar det när privatlån ska jämföras – dvs lån utan säkerhet som har löptid över 12 månader.

Snabblån:

När lånet har en kortare löptid än 12 månader kan effektiv ränta bli mycket missvisande. Det beror på att denna räntesats påvisar hur mycket som kommer betalas under 12 månader utifrån lånets ränta och avgifter. Detta oavsett om löptiden är kortare.

Så även om löptiden bara är 6 månader så beräknas det utifrån att lånet fortsätter att utnyttjas i 12 månader. Effektiv ränta på snabblån kan alltså se mycket hög ut – utan att den egentligen kostnaden är så hög.

Privatlån:

Det är främst för privatlån som effektiv ränta är användbar. Lånet löper över ett eller flera år och avgifterna kan påverka totalkostnaden relativt mycket. (Se gärna exemplet ovan) När en kreditgivare erbjuder lån krävs att de alltid presenterar den effektiva räntan – vilket även är vad man bör jämföra.

Bolån:

Bolån är generellt på stora belopp och med mycket lång löptid. Dessutom är det ovanligt med aviavgifter. Skillnaden mellan den nominella räntan och effektiva räntan brukar vara extremt liten. För bolån är det viktigare att jämföra snitträntan hos flera olika banker och förhandla fram så låg ränta som möjligt.

Kontokrediter:

När effektiv ränta presenteras för kontokrediter utgår man ifrån att en specifik summa av krediten utnyttjats och sedan att återbetalning sker under 12 månader. Det är ett antagande som sällan stämmer mot hur kontokrediter används. Kreditformen är till för att utnyttjas vid tillfälliga behov av pengar och förväntas återbetalas inom några månader.

Den effektiva räntan kan alltså bli missvisande. Detta inte minst om kontokrediten har uttagsavgift vilket innebär att man måste betala varje gång den utnyttjas. I räkneexempel beräknas nämligen enbart ett uttag per år, även om krediten är flexibel och tänkt att användas många gånger.

Kreditkort:

När effektiv ränta presenteras för kreditkort beräknas det att en kredit på ett specifikt belopp återbetalas under 12 eller 24 månader. Är det stor skillnad mellan årsräntan och effektiva räntan tyder det på att kreditkortet har en månatlig aviavgift som betalas när skulden delbetas.

De flesta betalar hela fakturabeloppet varje månad och betalar därmed ingen räntekostnad. För dem är det viktigare att jämföra olika fördelar på kreditkorten än dess räntesats.

Tänk på att:

  • Måste vara samma belopp & amorteringstid

För att effektiv ränta ska vara användbar för att jämföra olika lån måste de olika lånealternativen ha exakt samma belopp och amorteringstid.

  • Svårt att jämföra på krediter

Även på kontokrediter och kreditkort måste kreditgivarna ange effektiv ränta vilket sker med ett fiktivt exempel. Men dessa krediter kan återbetalas på valfri tid och har ibland även rörliga kostnader (exempelvis uttagsavgift på vissa kontokrediter). Den effektiva räntan som visas i det fiktiva exemplet behöver alltså inte alls spegla hur mycket kredittagaren verkligen kommer att betala.

  • Kapitalkostnad är tydligast

Kapitalkostnad är vad du betalar för lånet i räntor och avgifter under hela löptiden. Det lån som har lägst kapitalkostnad är alltså alltid billigast – oavsett räntenivå, avikostnader, summa eller löptid. Ska lån med olika belopp eller olika amorteringstid ställas mot varandra är det därför månadskostnaden och kapitalkostnaden som bör jämföras.

Lämna en kommentar