EU-lån till företag | Så funkar det och vi listar alla långivare i Sverige

Det kan vara väldigt dyrt att ta upp ett företagslån för småbolag. Långivarna tycker riskerna är höga och därför är räntorna höga. Men det gillar inte EU som anser att det hämmar konkurrenskraften och innovation inom unionen.

För att lösa problemet startades flera initiativ för att sänka räntekostnaderna för mikro- och småbolag. Det mynnade ut i programmet för sysselsättning och social innovation (”EaSI”) som går in och garanterar lån för företager inom EU.

Vad är ett EU-lån?

Det är ett låneprogram där EU går in och garanterar stora delar av företagslån till mikrobolag (se kriterier nedan). Det gör att räntan och villkoren på lånet blir bättre för låntagaren.

EU samarbetar med flera långivare på respektive marknad för att ge ut lånet.

En annan fördel på EU-lånet är att låntagaren endast behöver gå i borgen för en mindre del av lånet (10-20%).

Inom programmet för EU-lån erbjuds två olika lånetyper

EU-kommissionen har skapat två olika lån för att stötta småföretagare. Det är inriktade på mikrobolag och på socialt entreprenörskap.

Mikrolån upp till 25 000 euro

Det här lånet riktar sig till alla bolag som uppfyller följande kriterier:

 • Har färre än 10 anställda
 • Har en omsättning på maximalt 2 miljoner euro
 • Har en balansomslutning* på maximalt 2 miljoner euro
 • Din verksamhet är belägen i ett EU-land eller ESS-land

* Balansomslutning är summan av ena sidan av balansräkningen, det vill säga Tillgångar eller Eget kapital & skulder.  

Socialt lån upp till 500 000 euro

Det här ett lån speciellt riktat till sociala företag och det är lite mer luddigt i sin utformning. Kortfattat innebär socialt entreprenörskap att bolaget använder ett entreprenöriellt tillvägagångsätt för att lösa samhällsproblem.

Bolagen behöver nödvändigtvis inte vara ideella utan kan vara vinstdrivande. Däremot är dessa bolag sällan vinstmaximerande utan man brukar säga att de ska maximera vinsten för samhället.

Så här säger

Raoul Wallenberg Academy

En social entreprenör är en person som har identifierat ett samhällsproblem och hittat en nyskapande lösning på det. Sociala entreprenörer har samma egenskaper som traditionella entreprenörer.


Ofta använder de sig av näringslivets metoder och principer. Det som utmärker en social entreprenör är intentionen. En social entreprenör mäter inte sin framgång i ekonomisk vinst, utan i vinst för samhället.


Det vill säga hur mycket idén har bidragit till att lösa problemet som identifierats

Kriterier för att få ett socialt EU-lån

 • Vara verksamt i ett EU-land, Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien eller Turkiet.
 • Måste tillhandahålla årsredovisning för minst 1 år
 • Bistå med en tydlig budget- och kostnadsplan samt vad pengarna ska användas till.

Här kan du ansöka om ett EU-lån

Bild på godkända långivare EU-lån

I nuläget finns det fyra långivare i Sverige som är godkända för EU-lån enligt EaSI:

 • Aros Kapital
 • Marginalen Bank
 • Nordic Finance
 • Ponture

Antingen söker du direkt hos någon av långivarna ovan, men det finns ett bättre alternativ:

 • Sök med en låneförmedlare som samarbetar med en eller flera av dessa.

Här tycker vi att KREA är ett bra alternativ då de samarbetar med både Aros Kapital och Marginalen Bank. Det har även en automatisk tjänst som ser om du är berättigad till EU-lånet och ger dig bättre villkor därigenom.

Därutöver kan du få erbjudande från upp till 30 olika långivare på en ansökan.

Det kan visa sig att någon långivare av företagslån faktiskt ger bättre villkor än EU-lånet.

Så här ser KREA:s tjänst ut

Exmempel på låneansökan av EU-lån
Källa: Krea

Du kan även använda dig av Lendo som numera även erbjuder företagslån där Aros Kapital och Marginalen Bank är två samarbetspartners. Däremot samarbetar de med något färre långivare än KREA (18 st).

Alternativ till EU-lån

Uppfyller du inte villkoren för EU-lånet eller söker du helt enkelt ett större lån? Då finns det alternativ för dig.

Socialt lån

Är du ett socialt bolag kan du ansöka ett specifikt lån/investering upp till 500 000 euro, ansökan sker direkt till Europakommissionen.

Låneförmedlare av företagslån

Annars rekommenderar vi dig att, likt ovan, använda en låneförmedlare som kan jämföra flera olika långivare på en ansökan. De tillhandahåller lån mellan 20 000 och 30 000 000 kr.

Här tycker vi att Krea eller Lendo är bra alternativ.

Almi

Almi är en statlig organisation som tillhandahåller lån till företag med maximalt 250 anställda. Det är ett bra alternativ om din verksamhet har väldigt hög risk.

Då räntan du får hos Almi ligger över genomsnittsräntan hos bankerna för att inte konkurrensutsätta dessa.

Så här skriver dom själva:

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.”

Almi

Frågor och svar

Är EU-lån samma sak som EIF-lån?

Ja, EIF-lån är samma sak som EU-lån.

Vad får jag för ränta på mitt EU-lån?

Räntan för EU-lån sätts individuellt, men du kan räkna med att få cirka 50% billigare ränta än för ett marknadsmässigt lån.

Hur mycket får jag låna genom ett EU-lån?

Du kan maximalt låna 250 000 kr inom ramen för EU-lånet.

Krävs det en borgensman för EU-lån?

Ja det krävs ofta, men bara till 10-20% av lånesumman.

Källor

https://raoulwallenberg.se/app/uploads/2018/11/Guide-socialt-entreprenorskap-.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en

https://etjanster.almi.se/oversikt/overview/345

https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-balansomslutning

Lämna en kommentar