Garantipension – ALLT du behöver veta

Garantipension är ett grundskydd som innebär att du får pension även om du haft mycket låg inkomst, eller ingen inkomst alls, under arbetslivet. Nivån avgörs av flera faktorer som bland annat levnadsår i Sverige och civilstånd.

Garantipension är ett tillägg utöver inkomstpensionen. Har du ingen inkomstpension alls kommer alltså garantipensionen stå för hela ditt pensionsbelopp. Det vanligaste är däremot att det används som ett tillägg.

(Samtliga siffror i artikeln gäller för 2020)

När inte inkomstpensionen räcker till

I Sverige avsätts pengar till inkomstpensionen från arbetsgivaren. Därmed avgörs summan av hur länge du varit skattepliktig i Sverige, haft inkomst via tjänst samt lönenivå.

Skulle du haft mycket låg inkomst under ditt arbetsliv innebär det alltså att ”för låg” summa har kunnat avsättas till din kommande pension. Den allmänna pensionen kommer i detta fall att bestå av intjänad inkomstpension och tillägg från garantipensionen. Detta för att nå upp till en lägsta nivå av pension.

Garantipension i korthet

Syfte: Ingår inom den allmänna pensionen och syftar till att även personer som har mycket låg inkomstpension ska få rimlig pensionsnivå.

Ålder: Ges tidigast från 65 års ålder

Utbetalning: Ingår automatiskt inom den allmänna pensionen. Någon ansökan krävs inte.

Högst belopp: Gift 7 690 kr, Ensamstående 8 597 kr.

Högst inkomstpension för att få garantipension : Gift 12 530 kr före skatt, Ensamstående 11 153 kr före skatt.

Påverkas av: År i Sverige, civilstånd, andra pensionsdelar

Krav: Skriven i Sverige i minst 3 år. För fullt belopp krävs 40 år. (Boende i bl.a EU-länder och EES-länder innefattas av kravet)

Vad avgör nivån på garantipensionen?

Hur länge du bott i Sverige

Du måste varit skriven i Sverige i minst 3 år för att ha rätt att ta del av garantipensionen. Däremot krävs att du varit skriven här i minst 40 år för att fullt belopp ska kunna ges. Dessa 40 år ska ha varit någon tid mellan åldern 16 år och 64 år. Har du varit skriven i Sverige 36 år ges 36/40 av beloppet osv.

  • Även år i vissa andra länder

Har du bott i Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, EU-land eller EES-land kan denna tid även räknas som grund för garantipensionen. En person som bott i Norge 22 år och sedan i Sverige i 18 år kan tillgodoräkna sig de 40 år som krävs för full garantipension. Detta förutsatt att tiden i det andra landet klassas som ”godkänd försäkringstid” av det landets motsvarighet till pensionsmyndighet.

Även treårsregeln innefattar boendetid i dessa länder. Kravet är däremot att du är skriven i Sverige när ansökan om garantipension handläggs.

  • Undantag för skyddsbehövande och flykting

Undantag kan, i vissa fall, även gälla skyddsbehövande och flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige. De kan då räkna med bosättningstiden i sitt hemland när beloppet för garantipensionen ska räknas ut.

Om du arbetar som pensionär

Om du arbetar, efter att ha gått i pension, kommer din intjänade inkomstpension öka. Detta påverkar kommande års pensionsbelopp. Detta eftersom garantipensionen är ett tillägg som grundar sig på din totalt intjänade inkomstpension.

Påverkas ej av eget sparande

Alla har rätt till pension – oavsett eget privat sparande. I likhet med hur resterande del av pensionssystemet inte påverkas av eget kapital eller sparformer så gäller samma sak för garantipensionen. Tjänstepension, aktier, privata pensionsförsäkringar och annat sparande påverkar alltså inte beloppet.

Andra pensionsdelar – även utländska pension

Pensionsmyndigheten ser till samtliga inkomstgrundande pensioner när garantipensionen ska beräknas. Har du exempelvis änkepension eller utländska pension minskas detta tillägg.

Gränser för att få garantipension:

Ensamstående: 12 530 kr före skatt

Gift: 11 153 kr före skatt

(Aktuella nivåer kan ses på Pensionsmyndighetens hemsida)

Instresserad av att veta hur det fungerar med lån för pensionärer? Vi reder ut det HÄR

Ensamstående eller gift

Beloppet är något lägre för gifta personer än för ensamstående. År 2020 var högsta beloppet på 8 597 kr respektive 7 690 kr.

Även samboende som varit gifta eller som har gemensamma barn omfattas av samma regel som för gifta.

Ges från 65 års ålder

Garantipension ges aldrig före 65 års ålder. Oavsett om uttag från inkomstgrundande pensionen skett tidigare, eller inte, så kan garantipensionen aldrig betalas ut förrän 65 års ålder. Detta sker automatiskt och hur stor summan ska betalas ut räknas ut när ansökan skickas in om att få ta del av den allmänna pensionen.

Beräknas på att du tar pension vid 65 års ålder. Garantipensionen beräknas på att pensionen börjar tas ut vid 65 år och är då ett komplement till den inkomstpension som beräknats enligt Pensionsmyndigheten.

Skulle du välja att ta ut pensionen tidigare kommer därmed inkomstpensionen bli lägre per månad. När sedan garantipensionen börjar betalas ut, vid 65 års ålder, kan det innebära att du får lägre belopp än de gränser som gäller för garantipension. Detta utifrån att tillägget är beräknat på att du skulle gått i pension vid 65, inte tidigare.

Regler för boende i andra länder

Garantipension kan ges till dig som bor i Sverige eller annat EU-land, EES-land alternativt Schweiz. Vid undantagstillfällen även Kanada. Bor du utomlands krävs däremot att du bott i Sverige under minst tre år före att garantipensionen betalas ut.

Exempel 1 – José från Chile

José flyttade från Chile till Sverige och har bott här i 10 år när han fyller 65 år och ska gå i pension. Eftersom han har jobbat de flesta av dessa år är hans svenska inkomstpension på 4000 kr per månad. De räcker däremot inte upp till gränsen på 11 153 kr (för ensamstående). Därmed har han rätt till garantipension. Han har däremot bara bott här 10 år vilket innebär att han får 10/40 (25 %) av fullt belopp.

Exempel 2 – Hemmafrun Anna

Anna har levt sitt liv som hemmafru då hennes man haft en mycket god inkomst från sitt företag. Under dessa år har hon sparat ett större kapital i aktier – som pensionssparande. Eftersom Anna har varit skriven i Sverige i minst 40 år och inte får någon annan pension ges full garantipension. Hennes sparade kapital påverkar alltså inte pensionsnivån.

Eventuella ändringar

Garantipensionen kommer eventuellt att göras om inom något år. Detta efter att en EU-dom har fastslagit att garantipensionen inte klassas som pension i begreppets riktiga mening. Det ska istället ses som en miniförmån vilket därmed skapar nya regler och förutsättningar.

Lämna en kommentar