Handpenning till hus – Så fungerar det

Handpenning betalas vid köp av hus, bostadsrätt eller annan fastighet. Summan är vanligtvis 10 % av köpeskillingen och betalas i samband med att köpekontraktet skrivs under, vilket sker någon dag efter att budgivning vunnits. Handpenning används för att säkerställa att avtalet kommer att följas.

Ett par dagar efter att en budgivning vunnits skrivs kontraktet mellan parterna. De förbinder sig därmed att slutföra köpet på tillträdesdagen. De flesta husköp sker med hjälp av mäklare och i detta fall ska handpenningen betalas till klientkontot hos mäklaren.

Generellt är det 10 % av totala köpesumman. Resterande del betalas alltså på tillträdesdagen, vilket kan vara ett par månader senare.

Från lånelöfte till tillträde

 1. Lånelöfte – Ha alltid lånelöfte innan du går på visning. Då vet du hur mycket banken är villig att ge i bolån.
 2. Budgivning – Buda aldrig högre än vad du har lånelöfte på.
 3. Kontraktsskrivning & Handpenning – Någon dag efter att du vunnit budgivningen skrivs kontraktet. Nu betalas handpenning.
 4. Tillträde & Betalning – Du får nycklarna på tillträdesdagen och resterande köpeskilling betalas.

Finansiera handpenningen

Kontant

Många har sparat kapital för att använda till handpenningen. Det är det vanligaste alternativet. För de som inte kan lägga ut 10 % av köpesumman kontant finns handpenningslån och privatlån.

Handpenningslån

Handpenningslån tecknas hos samma bank som ger bolånet till den nya bostaden. Någon amortering sker inte under löptiden utan hela beloppet betalas istället tillbaka när exempelvis tidigare bostad sålts. Däremot måste lånet alltid vara helt återbetalt på tillträdesdagen till den nya bostaden.

Privatlån

Vid vissa tillfällen är inte handpenningslån ett möjligt alternativ. Tecknas ett privatlån för att betala handpenningen är det vanligt att 15 % av köpesumman lånas. Detta för att täcka både handpenningen samt kontantinsatsen.  Se mer om skillnaden mellan dessa begrepp längre ner i artikeln.

Om kontraktet bryts

Om köparen bryter kontraktatet har säljaren rätten att behålla hela eller delar av handpenningen. Eftersom det är ett kontraktsbrott kan även skadestånd krävas av säljaren vilket i vissa fall kan bli större än summan på handpenningen.

Om säljaren vill bryta kontraktet sker en förhandling med köparen, säljare och mäklare. Säljaren har däremot inte rätt till att bryta kontraktet. Det innebär att köparen kan hävda sin rätt och kräva bostaden för avtalat pris. I värsta fall kan Kronofogden behöva vräka säljaren. Oftast kan däremot köpare och säljare hitta en ekonomisk förlikning.

Skillnaden mellan handpenning och kontantinsats

Många blandar ihop handpenning och kontantinsats. Det är däremot två helt olika begrepp som uppstår vid köp av en bostad.

Handpenning

 • För att säkerställa att avtalet följs
 • Betalas i samband med kontraktsskrivning
 • Ofta 10 % av köpesumman
 • Delbetalning på köpesumman

Handpenning används för att säkerställa att köparen kommer att fullfölja avtalet. Skulle köparen dra sig ur avtalet kan därmed säljaren behålla handpenningen.

Generellt skrivs avtal mellan parterna långt innan tillträdesdatum. Det är i samband med avtalet skrivs som handpenningen betalas. Det kan exempelvis framgå i avtalet att summan ska vara betald inom ett visst antal dagar efter kontraktet skrivits under. En betalning som då sker till mäklarens klientkonto.

Handpenningen vid husköp är 10 %. Det innebär att om ett hus ska köpas för 1 000 000 kr förväntas köparen betala 100 000 kr i samband med att avtalet skrivs under av parterna.

Den summa som betalas i handpenning blir delbetalning på köpesumman. Det blir även en slags delbetalning på kontantinsatsen (se nästa rubrik).

Kontantinsats

 • Regleras av lagar
 • Minst 15 % av bostadens värde
 • Betalas vid tillträdesdagen
 • ”Delbetalas” med handpenningen

Orsaken att kontantinsats betalas är en lag som infördes för att hålla nere belåningsgraden i Sverige. Detta för i längden minska antalet personer som blir överbelånade på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar.

När ett bolån tecknas får lånesumman maximalt vara på 85 % av bostadens marknadsvärde. Vid ett köp anses marknadsvärdet vara köpesumman. En person som vill köpa en bostad för 1 000 000 kr kommer därmed maximalt få låna 850 000 kr av banken. Resterande summa är kontantinsatsen. Därmed innebär det att minst 15 % av bostadens värde är kontantinsats.

Det vanligaste är att summan betalas med kontanter men ett par procent (främst förstagångsköpare) väljer att teckna privatlån för att kunna betala kontantinsatsen. Då kontantinsatsen är en del av totala betalningen för bostaden sker betalning på tillträdesdagen.

Har en handpenning redan betalats kommer denna summa att dras av från kontantinsatsen. Är handpenningen på 10 % så kvarstår därmed enbart 5 % att betala i kontantinsats på tillträdesdagen. Handpenning kan alltså bli en slags delbetalning av kontantinsatsen.

Missa inte att vi gjort en guide om hur du får den lägsta bolåneräntan.

Exempel:

Olle ska köpa ett hus för 1 000 000 kr. Han har vunnit budgivningen och vill snabbt skriva kontrakt så inte säljaren ångrar sig. Tillsammans med mäklaren skrivs kontraktet tre dagar senare där det även framgår att Olle förväntas betala handpenningen inom fem bankdagar.

handpenningen är på 10 % förväntas Olle alltså betala 100 000 kr. Två månader senare är det tillträdesdag och resterande 900 000 kr ska betalas till köparen.

Totalt kan han låna 85 % i bolån av bostadens värde vilket motsvarar 850 000 kr. Resterande 150 000 kr är kontantinsats. Eftersom han redan har betalat 100 000 kr kvarstår enbart 50 000 kr som han behöver betala kontant.

Lämna en kommentar