Hur ekonomisk stress påverkar arbetsförmågan

ekonomisk stress

De flesta människor känner stress över sin ekonomi då och då i livet. Vanligtvis ökar utgifterna i takt med inkomsterna, och ofta är det mycket månad kvar i slutet av lönen. Den ekonomiska stressen påverkar inte bara kvaliteten på din fritid, även arbetsinsatsen kan påverkas negativt av stress kring privatekonomi.

Exempelvis kan denna stress göra att du presterar sämre på jobbet och du lever helt enkelt inte upp till din potential. Dessutom är ekonomisk oro en vanlig orsak till sömnsvårigheter, som i sin tur tar sig uttryck att du kommer till jobbet outvilad efter ytterligare en sömnlös natt.

Stressen kan göra att du har svårt att fokusera på ditt arbete då många andra tankar trängs i ditt huvud om hur du ska få pengarna att räcka och då är det lätt att göra enkla misstag.

Ekonomisk stress allt vanligare

Stress påverkar alla delar av vårt liv och ekonomisk stress kan som sagt påverka hur vi presterar på jobbet. Enligt en presentation gjord av överläkare Lilian Wiegner är behandlingen av ekonomisk stress en av de tre vanligaste formerna tillsammans med behandling av stress som följd av relationsstörningar och omvårdnad av sjuk anhörig.

Vanliga stressymptom är problem att ta in ny information, komma ihåg instruktioner och fatta beslut. Detta är saker som vi möts av dagligen på de flesta arbetsplatserna och behöver kunna hantera för att sköta vårt jobb. Enligt rapporten ”2017 Workplace Benefits Report” lägger 44 % av svenskarna mer än tre timmar av sin veckoarbetstid på sin privatekonomi.

Det är lätt hänt att hamna i en ond spiral när det gäller oron för ekonomiska situationen. När vi är stressade över ekonomin blir vi lättare distraherade och mindre produktiva på vårt arbete och arbetsförmågan påverkas negativt. Resultatet blir ytterligare stresskänslor över att vi underpresterar. Kombinationen av ekonomisk stress, hög arbetsbelastning och otrygga anställningar kan i förlängningen leda till allvarliga hälsoproblem.

Tips längs vägen

Även om det kan vara svårt att bli av med den ekonomiska stressen fullt ut finns det knep som kan hjälpa till på vägen. Ett bra sätt är att sätta upp en budget så att du har kontroll över kommande utgifter och inkomster. Det kan motivera dig att göra ett bra arbete på arbetsplatsen när du känner att timmarna du arbetar i förlängningen hjälper dig att fylla luckorna i budgeten och göra att du kan ha den livsstil du vill.

Ett annat tips är att planera dina inköp. Undvik spontanköp och fundera över vad du verkligen behöver och inte. Många av oss lever på betydligt mycket mer kläder och saker än vi egentligen behöver. Det kan faktiskt vara ganska befriande att dra ner på sin konsumtion och känna att man klarar sig på mindre.

Ett annat bra tips är att våga ta hjälp om situationen känns ohållbar. Det är inte meningen att du ligga sömnlös över detta. Diskutera med släkt och vänner för att få tips om hur andra gör för att få pengarna att räcka.

Lämna en kommentar