Kan jag få lån trots många UC förfrågningar?

Med många UC förfrågningar kan det bli svårare att få sin låneansökan beviljad. Men det behöver inte vara så. Det som främst påverkar möjligheten att få lån är din totala kreditvärdighet. Hur du bör göra för att få lån trots många UC förfrågningar beror främst på hur snabbt du behöver pengarna.

Behöver du pengarna direkt kan lån ansökas hos långivare som inte tar UC. De kan istället använda kreditupplysningsföretag som Bisnode eller Creditsafe. Då kreditupplysningsföretagen inte samarbetar kommer många förfrågningar hos UC inte påverka chansen att få lån hos långivare som använder andra kreditupplysningsföretag.

Kan du avvakta med lånet kan du vänta ut de aktuella kreditupplysningarna samt förbättra din kreditvärdighet genom flera olika punkter. Med bättre kreditvärdighet kan du lättare få lånen med lägre ränta.

Lösning #1 – Sök lån utan UC

Att ha många UC förfrågningar kan påverka din kreditvärdighet negativt. Har du i grunden en svag kreditvärdighet kan alltså för många förfrågningar vara det som sätter stopp för att kunna få lån. Ett alternativ är i detta fall att söka lån utan UC. Med andra ord att kreditupplysning sker hos annat bolag än UC.

Högre ränta – Omförhandla varje år

De kreditbolag som erbjuder lån utan UC är främst de som har högre räntor och bland annat vänder sig till kreditsvagare kundgrupper. Inte sällan kan du även ha betalningsanmärkningar och ändå få lån hos dessa långivare.

Nackdelen med dess lån är alltså räntan vilken speglar att du har en svag kreditvärdighet. Kom ihåg att kreditvärdigheten kan förbättras kraftigt över 6 – 12 månader utan att din ränta automatiskt kommer att justeras.

Ta därför för vana att omförhandla dina lån minst en gång per år. Detsamma gäller om en betalningsanmärkning löpt ut eller om ny deklarerad inkomst har registrerats hos Skatteverket. Ändras din kreditvärdighet positivt kan du generellt få bättre lånevillkor.

Tyvärr är det endast s.k. ”SMS-lånebolag” som tillhandahåller lån utan att en UC tas och vi kommer inte rekommendera något av dem. Det är bättre om du t.ex. vänder dig till ett privatlånebolag som hjälper dig även om du har en problematisk ekonomi.

Här föreslår vi att du kollar med:

Lösning #2 – Vänta ut kreditupplysningarna

En kreditupplysning är synlig i kreditupplysningsföretagens register i ett år från att kreditupplysningen beställdes. Om antalet kreditupplysningar är det som begränsar din möjlighet att låna pengar behöver du alltså vänta till dessa inte längre påverkar din kreditvärdighet.

Det är däremot ytterst få som kan vänta i ett år med att låna pengar när behovet uppstår. Då är det bättre att låna pengar hos kreditgivare som inte tar UC och sedan omförhandla lånet när kreditvärdigheten förbättrats.

Lösning #3 – Håll nere antalet kreditupplysningar

Är du medveten om att din kreditvärdighet är låg bör du vara försiktig med att ta för många kreditupplysningar. Istället för att söka lån hos flera olika långivare (som vardera skapar en kreditupplysning) kan du istället använda en låneförmedlare. Exempel på låneförmedlare är Lendo, Advisa och MyLoan.

När en låneansökan skickas in via dessa bolag kommer bara en kreditupplysning att tas. De samarbetar med 20 – 30 långivare som därmed kan svara på din låneansökan. På detta sätt kan du alltså ansöka om lån hos flera olika långivare på en och samma gång – men bara få en kreditupplysning.

Långivarna kan visserligen begära en omfrågandekopia men detta räknas inte som en ny kreditupplysning även om du kan få information om att banken begärt denna information.

Lösning #4 – Förbättra din kreditvärdighet på flera plan

Att ha många UC kreditförfrågningar kan, som redan nämnts, vara negativt utifrån att kreditvärdigheten försämras. När kreditupplysningsföretagen avgör hur kreditvärdig en person är vägs däremot ett stort antal faktorer in i bedömningen varav antal kreditupplysningar bara är en.

Om du inte får lån på grund av svag kreditvärdighet kan du alltså försöka påverka kreditvärdigheten på flera olika sätt. Sammantaget kan den förbättras över tid vilket ökar chansen att få ett lån beviljat.

  • Ha få kreditupplysningar

Se rubriken ovan ”Lösning – Håll nere antalet kreditupplysningar”

  • Högre inkomst

En gång per år uppdaterar Skatteverket alla privatpersoners taxeringsuppgifter. Det är sedan denna information som kreditupplysningsföretagen bland annat tar del av när kreditbedömning sker. En person med högre inkomst har i regel lättare att få lån beviljat. Uppdateringen brukar ske i juni året efter gällande inkomstår. Den lön som man har under 2018 kommer alltså registreras hos Skatteverket i juni 2019.

  • Kontrollera vad banken får för uppgifter

På Minuc.se går det att beställa en kreditupplysning på sitt eget personnummer. Med andra ord får du se hur kreditupplysningen ser ut som bankerna tar del av när du söker lån. Där kan du exempelvis se om du har betalningsanmärkning, din deklarerade inkomst samt eventuellt fastighetsinnehav.

  • Ha en medsökande

Att ha en medsökande till lånet är en av de bästa vägarna för att öka chansen att få lånet beviljat. I detta fall ser banken på er gemensamma kreditvärdighet och avgör hur stor chans det är att ni kommer kunna betala tillbaka lånet.

Med medsökande ökar därmed säkerheten rejält eftersom banken kan kräva in pengarna från bägge dessa personer. Även om du har betalningsanmärkningar eller många UC förförfrågningar kan du alltså vara medsökande och därmed förbättra möjligheterna.

Välj låneform – trots många anmärkningar eller UC förfrågningar

Många tror att enbart snabblån kan tecknas när personer har betalningsanmärkningar och många UC förfrågningar. Men det finns långivare inom de flesta låneformer.

Snabblån – Det finns ett stort antal långivare som erbjuder snabblån. Dessa tar oftast kreditupplysning hos Bisnode eller Creditsafe vilket innebär att antalet UC förfrågningar inte påverkar chansen att få lånet beviljat. Det är därmed lättare att få lån men samtidigt är räntan betydligt högre än med de andra låneformerna.

Privatlån – Även inom privatlån hittas relativt många långivare som inte anser att betalningsanmärkning eller många UC förfrågningar automatiskt ska sätta stopp för lånet. De väljer istället att se på låntagarens totala ekonomiska situation och detta med fokus framåt istället för bakåt.

Bolån – Ett par långivare erbjuder bolån till personer med betalningsanmärkningar, många UC förfrågningar eller generellt låg kreditvärdighet. I detta fall används bostaden som säkerhet vilket gör att kraven inte blir lika stora på den personliga ekonomin.

Oavsett vilket lån som tecknas – se över din lånesituation en eller två gånger per år för att därigenom pressa ränta och månadskostnad.

Lämna en kommentar