Konsumentlån ᐅ Vi VET vilken långivare du ska välja!

Konsumentlån

Konsumentlån, eller konsumtionslån, är ett samlingsnamn för alla lån/krediter som inte är bolån. De allra flesta lån ges utan någon säkerhet.

Konsumentlån tecknas exempelvis för att finansiera renovering, resor, bilinköp och annan konsumtion. Ordet kommer från att den person som konsumerar (köper något) är en konsument.

Andra ord som betyder samma sak är exempelvis privatlån, blancolån och konsumtionslån.

Vad kännetecknar ett konsumentlån?

Konsumentlån kännetecknas framförallt av följande:

  • Tecknas (oftast) utan någon säkerhet

Till skillnad mot bolån krävs ingen säkerhet för ett konsumentlån. Det är enbart personens kreditvärdighet som avgör om lånet blir beviljat eller inte.

Det finns däremot ett undantag – fordonslån. I detta fall är det fordonet som finansieras som är säkerheten för lånet. Detta är däremot en mycket liten del av samtliga konsumentlån.

  • Låna upp till 600 000 kr

Konsumentlån kan tecknas på upp till 600 000 kr. Men det vanligaste är att lån/kredit tecknas på 1 000 – 100 000 kr.  Vilket belopp som önskas avgör även vilket slags konsumentlån som bör väljas.

  • Är (oftast) annuitetslån

Oavsett om det är delbetalning eller ett klassiskt lån är det vanligaste att återbetalning sker med exakt samma summa varje månad. Det är därmed ett så kallat annuitetslån.

  • Kan alltid betalas tillbaka snabbare

Samtliga lån och krediter kan återbetalas i förtid utan att någon extrakostnad ska uppstå.

  • Olika upplägg beroende på tillfälle

 Som visas under följande rubrik är konsumentlån ett brett begrepp som innefattar en rad olika lån- och kreditformer. Vilken låneform som bör väljas beror helt på belopp och tillfälle.

Exempelvis används kreditkortet till vardagliga inköp, delbetalning på relativt låga belopp och privatlån vid större belopp.

Olika varianter på konsumentlån

Per definition är konsumentlån, konsumtionslån, ett samlingsbegrepp för samtliga lån/krediter som inte är bolån. Vanligtvis syftar man däremot på ett privatlån.

Konsumtionslån kallas alla lån som inte är bolån / Konsumenternas.se

Exempel på olika konsumentlån är:

Kontokredit

En kontokredit kopplas till ett bankkonto. Skulle en betalning ske från detta konto, och det är för lågt saldo, kommer kontokrediten direkt att användas. När det sedan kommer in pengar på kontot igen kommer kontokrediten automatiskt att återbetalas. Ränta betalas enbart för den summa av krediten som utnyttjas.

Onlinekrediter

En onlinekredit har vissa likheter med kontokrediten. Det är en kredit som hela tiden är tillgänglig och utnyttjas när saldot är för lågt på det ordinarie bankkontot. Till skillnad mot kontokrediten behöver däremot en manuell överföring ske från onlinekrediten till det egna kontot. Även här betalas enbart ränta för utnyttjad kredit.

Kreditkort

Med ett kreditkort samlas månadens samtliga inköp på en och samma faktura. Så länge som totala fakturabeloppet betalas inom den räntefria perioden uppstår ingen räntekostnad. Väljs fakturabeloppet att delbetalas kommer räntekostnad uppstå fram till att skulden är helt återbetald.

Köp på faktura (Fakturaköp)

Även köp som sker mot faktura är en slags konsumentlån. Detta utifrån att varan levereras innan fakturan måste vara betald. Många företag genomför därför kreditupplysning på kunden innan de accepterar betalning mot faktura.

Delbetalning

Delbetalning innebär att skulden återbetalas över ett fast antal tillfällen. Så länge som delbetalningen inte är återbetald klassas den som en öppen skuld, dvs ett konsumentlån.

Privatlån

Det lån som de flesta förknippar med ”konsumentlån” är privatlån. Låna 5 000 kr – 600 000 kr och betala tillbaka lånet på 1 – 15 år. Används bland annat vid större investeringar så som bil, ombyggnation eller nya vitvaror.

Högkostnadskredit

Högkostnadskrediter är lån och krediter med en effektiv ränta på över 30 %. Dessa omfattas av högkostnadskreditlagen och begränsas exempelvis av räntetak, kostnadstak och extra informationsplikt från långivaren. (Kallas ofta för snabblån).

Billån

Ett billån utan säkerhet är exakt samma sak som ett privatlån (se ovan). Används däremot bilen som säkerhet finns ett flertal regler som påverkar lånets struktur. Exempelvis finns krav på snabbare återbetalning, hur bilen behöver vara försäkrad samt att lån bara får ske till 85 % av bilens värde.

Jämför lån – ett MÅSTE!

Oavsett hur du vill låna pengar ska du jämföra olika långivare genom en låneförmedlare. Men vilken ska du välja? Kolla in vår undersökning där vi jämför låneförmedlare i Sverige för att hitta en som passar dig.

Alltid ångerrätt på 14 dagar

På de flesta konsumentlån finns en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar. Genom att kontakta långivaren inom denna tid kan avtalet hävas. Dessa 14 dagar räknas från den dag som låntagaren fått ta del av villkor och avtal kring lånet.

Även om det ska räcka med ett telefonsamtal är det bättre att säga upp lånet skriftligt och även be om skriftlig bekräftelse. Det finns då bevis på att uppsägning verkligen har skett.

Förutsatt att lånesumman betalats ut förväntas återbetalning ske inom 30 dagar från avtalet ångrats. Räntekostnad behöver även betalas för de dagar som beloppet varit lånat. Däremot ska eventuell uppläggningsavgift återbetalas av långivaren. Även detta ska ske inom 30 dagar. Till skillnad mot konsumentlån är det inte ångerrätt på bolån.

Olika namn – Samma betydelse

Det finns ett flertal benämningar på konsumentlån. Detta främst utifrån lånets syfte och uppbyggnad. Det är däremot nästan identiskt samma slags lån.  

Privatlån – Ett lån som tecknas av en privatperson. Pengarna kan användas till vad som helst, exempelvis konsumtion.

Konsumtionslån – Syftar till att pengarna förväntas gå till konsumtion. Detta till skillnad till ett bolån som kan ses som en livslång investering.

Konsumentlån – Syftar på att det är en konsument (privatperson) som tecknar lånet.

Blancolån – Syftar på att lånet tecknas utan säkerhet. Detta till skillnad mot bolån som har säkerhet i boendet.

Medlemslån – Ett lån som kan tecknas av medlemmarna inom en organisation, främst fackförbund. Genom avtal med långivare ges därmed en viss rabatt på räntan. I grunden är även detta ett vanligt privatlån.  

Konsumentkredit – Kontokredit eller onlinekredit, se ”Olika varianter på konsumentlån” ovan.

Samlingslån – Ett lån som tecknas med målet att betala tillbaka små och dyrare lån. Även detta sker utan säkerhet och är därmed ett konsumentlån.

Lämna en kommentar