Körkortslån – låna pengar av CSN för att lära dig köra bil

Körkortslån

Nu är det möjligt att låna pengar till körkort

Att ta körkort kan vara en ganska dyr historia, speciellt om du inte har möjlighet att övningsköra mycket privat. Det finns många fördelar med att ha ett körkort och en viktigt del är att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Därför kan du som är arbetslös och är mellan 18 och 47 år ha möjlighet till ett körkortslån från CSN.

För att öka dina chanser till att få jobb kan du sedan den 1:a september 2018 ansöka om att få låna till körkortet. Du måste uppfylla vissa villkor för att ha möjlighet till detta och du kan som mest låna 15 000 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta, som alla lån, måste betalas tillbaka.

Krav för körkortslån

För att ha möjlighet att ta ett körkortslån krävs det att du uppfyller en del krav. Först och främst måste du befinna dig i åldersspannet 18 till 47 år och vara arbetslös. Du får inte sedan tidigare ha ett B-körkort utfärdat. Du kan alltså inte låna till MC-körkort eller andra fordon som exempelvis lastbil. Körkortslånet gäller endast till B-körkort.

Du måste vara kopplad eller inskriven på en trafikskola för att få möjlighet till att ta det här lånet. Du kan alltså inte låna pengar för att använda till exempelvis bensin för att övningsköra privat. Din trafikskola behöver dessutom vara godkänt av Trafikstyrelsen och du hittar en lista över godkända trafikskolor i ditt län på Trafikstyrelsens hemsida.

Olika villkor

Det finns också några villkor du behöver uppfylla och dessa är olika beroende på hur gammal du är. Du som är mellan 18 och 24 år måste vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du behöver också antingen delta i Arbetsförmedlingens program jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin samt att du behöver ha deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller ha en etableringsplan.

Du som är mellan 25 och 47 år behöver också vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du måste dessutom ha varit inskriven under minst sex sammanhängande månader. Du behöver ha varit arbetslös under hela den perioden alternativt om du har ingått i ett arbetsmarknads­politiskt program eller haft en etableringsplan under hela perioden. Om du uppfyller de här villkoren har du möjlighet till ett körkortslån.

Utbetalning

Du kan som mest låna 15 000 kronor och utbetalningarna sker i förskott och du får 5 000 kronor per utbetalning. Utbetalningarna sker inte automatiskt eller med någon förutbestämt tidsintervall utan du måste själv begära en utbetalning. Du måste begära utbetalning innan du är klar med körkortet. Om du redan har klarat dina prov kommer du inte få några pengar.

Beslutet om ditt körkortslån gäller i ett år, det innebär att du måste begära alla dina utbetalningar inom tolv månader från och med det att du har fått lånet godkänt. Skulle din körkortsprocess bli utdragen kan du ansöka om förlängning av ditt lån. Som längst kan du få ha ditt lån under två år men du kan fortfarande endast få tre utbetalningar.

Återbetalning

Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett lån och att pengarna ska betalas tillbaka. CSN tar dessutom ut ränta på lånet, vilken dock är mycket lägre än om du skulle ta ett blancolån. Du beräknas betala tillbaka 300 kronor i månaden, vilket innebär att om du lånar 15 000 kronor kommer det ta cirka fyra år att betala tillbaka lånet.

Om lånet inte räcker

Du kan alltså låna som högst 15 000 kronor från CSN till ditt körkort. Om det inte skulle räcka måste du hitta andra sätt att finansiera ditt körkort. Du kan exempelvis ta ett blancolån på en mindre summa eller se efter om din trafikskola har förslag på olika möjligheter till finansiering. CSN bedömer dock att 15 000 kronor är en rimlig summa för ändamålet.

Om förutsättningarna förändras

Villkoren och kraven som ställs gäller endast vid ansökan om körkortslånet, det vill säga att du behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen när du ansöker om lånet.

Om du skulle få ett jobb när ditt lån redan är beviljat kommer det inte påverka beslutet. Det gäller även om du skulle börja studera under tiden du håller på att ta ditt körkort.

Sammanfattning

Du som är mellan 18 och 47 år kan ha möjlighet att låna pengar från CSN för att ta ditt körkort. Det gäller dock endast om du är arbetslös. Om du är över 24 år behöver du dessutom ha varit arbetslös i minst sex månader. Detta lån ges så du kan bli mer attraktiv på arbetsmarknaden och öka dina chanser att få ett jobb.

Lämna en kommentar