Kreditkort med bonus – Guide för att göra RÄTT val

Kreditkort med bonus

Ett kreditkort med bonus eller cashback ger pengar tillbaka på vardagsinköpen. Ett enkelt sätt att spara/tjäna pengar utan att behöva göra mer än att använda kreditkortet vid betalning.

I denna guide presenteras vad bonus/cashback är, hur mycket som kan tjänas och vad man bör tänka på i val av bonuskort.

Skillnaden mellan bonus och cashback

Begreppen bonus och cashback används på lite olika sätt av kreditkortsföretagen. Det vissa kallar för bonus benämns som cashback hos andra osv.

Det beror delvis på att dessa två vägar att spara pengar i vissa fall innebär samma sak – de kan ge avdrag på kreditkortsfakturan. Men det finns även skillnader.

Bonus – Samla poäng som växlas in

Ben Schlappig har rest jorden runt på poäng, här berättar han hur han gjorde.

Ett kreditkort med bonus ger bonuspoäng på de köp som sker med kortet. Oftast gäller detta på samtliga inköp. Kortägaren kan logga in, via appen eller hemsidan, och se hur många poäng som tjänats in.

Poängen används på olika sätt beroende på bonuskort. Det finns framförallt två alternativ. Första alternativet är att poängen automatiskt växlas in till avdrag på kreditkortsfakturan eller att en värdecheck skickas ut.

Andra alternativet är att kortägaren får välja vad poängen ska användas till utifrån utbudet i kreditkortets poängshop.

Bonusnivån på kreditkort brukar vara mellan 0,2 % och 1,0 % på inköpen. En person som handlar med kortet för 10 000 kr per månad får därmed bonuspoäng motsvarande 20 kr – 100 kr i månaden.

En del kort som har bonus har även cashback. Se exempel på kort längre ner i texten.

Exempel på kreditkort med bonuspoäng

 • Komplett Mastercard – Ger 0,5 % i poäng på alla inköp. Enskilda inköp på över 20 000 kr ger 1% och inköp hos Komplett.se ger 4%. Växlas manuellt till avdrag på fakturan.
 • Supreme Card – Ger 0,5 poäng per 1 kr. Poäng används för att köpa saker i deras poängshop.
 • Everyday Card – Ger 1 % i matbutiker och på bensinstationer samt 0,5 – 1% på övriga inköp (1 % vid köp på minst 20 000 kr under 6 månaders bonusperiod). Ger avdrag på fakturan.
 • SAS American Express Premium – Ger 15 eurobonuspoäng per 100 kr. Poängen används främst till att växla in mot flygbiljetter hos SAS.

Cashback – Återbäring via fakturaavdrag

Ett kreditkort med cashback ger återbäring på de köp som sker med kortet. Det är vanligt att cashback bara ges i viss utvalda butiker och alltså inte på samtliga inköp så som bonuskort (se ovan).

Cashback används automatiskt till att minska beloppet på kreditkortsfakturan. Kreditkortsinnehavaren kan alltså inte välja mellan pengar och produkter som med bonuspoäng utan avdraget sker automatiskt och ses på kreditkortsfakturan som en minuspost.

Nivån på cashback är generellt betydligt högre än nivån på eventuell bonus. Det är inte ovanligt med cashback på 5 – 10 % på inköpen och det förekommer nivåer på upp till 20 %. När ett kreditkort ger cashback hos flera olika butiker ges generellt olika nivå hos dessa olika butiker.

Exempel på kreditkort med cashback

 • re:member flex – Ger cashback i över 300 butiker online. Dessa ger allt från 0,5 % till 25 % i cashback på inköpen. Någon övre gräns finns inte hur mycket pengar som kan sparas per år.
 • Marginalen – Alla kreditkort från Marginalen Bank ger tillgång till cashbackprogrammet ”Handla Smart” som ger cashback i ca 200 E-butiker.
 • Nordea – Anslut kreditkortet till programmet ”Meniga Rewards” och få cashback från anslutna butiker och restauranger.

Exempel på kreditkort med bonus och cashback

 • Marginalen TravellerKreditkortet ger tillgång till cashback i ca 200 E-butiker samt ger 14 bonuspoäng per 100 kr. Poäng används främst till reseprodukter och resebiljetter.
 • Bank Norwegian – Ger 0,5 % i bonus på allmänna inköp samt extra bonuspoäng i över 100 nätbutiker. Detta som exempelvis Åhlens, Lekmer och Apoteket. Poängen används till flygbiljetter. Norwegian tillämpar därmed cashback som ger bonuspoäng vilket är ovanligt.

Samla och lösa in bonuspoäng från kreditkortet

Bonuspoäng samlas in automatiskt när köp sker där kortet ger bonus. Någon registrering behöver alltså inte ske. Hur många poäng som samlats ihop kan sedan ses i kreditkortets app, inloggning på hemsidan eller på kreditkortsfakturan.

Hur dessa löses in är däremot olika mellan olika bonuskort. Det finns kort där bonusen alltid används för att minska fakturabeloppet medan andra ger ett bredare alternativ. De vanligaste alternativen är:

Inlösen mot värdecheckar/fakturabeloppet

I detta fall skickas en värdecheck ut till kortinnehavaren när poäng har tjänats in som motsvarar en viss summa på denna värdecheck. Nackdelen är att dessa värdecheckar generellt enbart kan användas hos en enda butikskedja.

Ett annat alternativ är att bonuspoängen automatiskt löses in för att minska fakturabeloppet på nästa kreditkortsfaktura alternativt att kreditkortsinnehavaren får välja när detta ska ske.

Valbara produkter från poängshopen

Poängen som tjänas växlas in till olika produkter i kreditkortets poängshop. Utbudet kan variera kraftigt då vissa nästan uteslutande har reseprodukter medan andra erbjuder allt från biobiljetter och kontorsprodukter till leksaker.

Många ger även möjligheten att donera bonuspoängen till välgörenhet. Här hittar du ett exempel på poängshop från SAS.

Valbara produkter eller avdrag på fakturabeloppet

Det mest flexibla alternativet är när kreditkortsinnehavaren själv får välja vad poängen ska användas till. Därmed kan produkter från poängshopen väljas, poängen växlas till andra bonusprogram eller användas som delbetalning på fakturan.

Tänk på att…

Ett bonus- eller cashbackkort kan ge flera tusen kronor tillbaka per år. Detta förutsatt att rätt kort har valts utifrån hur kortet förväntas användas samt att dess förmåner används på bäst sätt.

 • Se till procenten – inte till poängen

När kreditkort med bonus jämförs är det viktigaste att beräkna hur många procent som kortet ger i bonus – inte hur många poäng som ges per krona. Kontrollera hur mycket kortet behöver användas (köp i kronor) för att ett värde av 100 kr ska uppnås i poängbutiken.

 • Finns övre gräns för bonus?

Kreditkort med bonus har ofta en gräns för hur stor bonus som får tjänas in per månad/år. Kommer kortet användas för mycket stora inköp under året är detta något som bör kontrolleras. En del har däremot inte denna gräns.

Vid cashback är det mycket sällan som en övre gräns finns. Fördelen med cashback är därmed att återbäringen generellt är större och utan övre beloppsbegränsning. Däremot finns en större begränsning för var cashback ges.

 • Årsavgift och övriga avgifter

Tecknas ett kreditkort med med målet att tjäna/spara pengar bör definitivt både årsavgift och andra avgifter kontrolleras. Det är betydligt bättre att tjäna 1500 kr i bonus med ett gratis kreditkort än att tjäna 1800 kr med ett kort som kostar 499 kr per år…

Andra avgifter som kan jämföras är eventuell aviavgift, uttagsavgift och valutapåslag (avgift vid köp i utländsk valuta).

 • Rabatter/cashback kan ge mer än bonus

Om bonusnivån är 0,5 % krävs det inköp på 200 000 kr för att 1000 kr ska ges i bonus. Väljs ett kort som ger 5 % i cashback hos en bygghandlare behöver byggmaterial köpas för 20 000 kr för att 1000 kr ska ges i cashback.

Ska stora inköp ske hos en specifik butik kan rabatter/cashback ge bättre än en allmän bonus.

FAQ

Hur mycket kan ett kreditkort ge i bonus på ett år?

Hur stor årlig bonus som ett kreditkort kan ge beror främst på om kortet har någon övre begränsning gällande intjäning av poäng. Kompletts gratis kreditkort har exempelvis en övre gräns på 2000 kr i bonus per år.

Kan kreditkortets bonus kombineras med butikernas egna bonusprogram?

Ja, det går exempelvis att ansluta valfritt kreditkort till ICA´s bonusprogram och därmed både få kreditkortets bonus samt bonuspoäng hos ICA automatiskt.

Är bonus eller cashback bäst?

Vad som är bäst, för att tjäna mest, beror på hur kortet förväntas användas. De som har stor bensinkostnad varje månad kanske tjänar mest på att bonuskort hos en bensinkedja tecknas medan de som handlar mycket via E-handel kan tjäna på kort med hög cashback hos populära E-butiker.

Finns det gratis kreditkort med bonus?

Ja, exempelvis är Bank Norwegians samt Kompletts kreditkort gratis och har bonus.

Lämna en kommentar