Lagfart → Allt du behöver veta

Lagfart fakta

Lagfart är ett ägandebevis för en fastighet. I lagfarten finns information om exempelvis ägandeförhållandet, köpeskillingen och när/hur köpet genomförts. Vid förvärv av fastighet eller tomträtt måste ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav ske enligt lag.

Lagfart krävs vid förvärv av fastighet via exempelvis köp, gåva, arv eller bodelning. Detta måste ske, enligt lag, inom tre månader från att ägandeförhållandet ändrats. Om inte registrering skett inom denna tid kan köparen beläggas med böter. Vid tomträtt är det istället inskrivning av tomträttsinnehav som behöver ske.

Lagfartens funktion

Primärt är lagfarten ett bevis på ägandeförhållandet av en fastighet. Tack vare att detta registreras i ett nationellt register behöver det aldrig bli några otydligheter vem som är ägaren. Men det kan även användas som underlag till banken vid ansökan om bolån.

Lagfart registreras i Fastighetsregistret som Lantmäteriet administrerar. Efter registrering skapas ett lagfartsbevis som alltså anger all information kring överlåtelsen.

Så registreras lagfart

Det vanligaste är att mäklaren som genomför försäljningen hjälper köparen med ansökan om lagfart. Sker överlåtelsen utan mäklare behöver däremot ansökan ske på egen hand vilket sker till fastighetsregistret. Det är även möjligt att kontakta en jurist och betala för denna tjänst, något som ofta sker vid arv och dödsbon.

 Vad ska bifogas ansökan?

Vilka dokument som behöver bifogas vid ansökan beror på hur fastigheten förvärvats samt vad för slags fastighet det är. Det är exempelvis skillnad på om en make/maka ska bli delägare i fastigheten, om lantbruksfastighet ska byta ägare eller om du köpt en tomträtt.

På Skatteverkets sida ”Ansök om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav” framgår vad de olika ansökningarna ska innehålla för information. Är du osäker på vilken lagfart som väljas? Testa via Lantmäteriets Lagfartsguide som via 9 steg guidar till rätt ansökan. Oavsett ansökan så ska alltid följande framgå:

  • Fullständig fastighetsbeteckning
  • Säljare/Köpare alternativt givare/mottagare
  • Andel som överlåts
  • Köpeavtal, Gåvobevis, Bodelningsavtal eller annat som bevisar överlåtelsen
  • Underteckning samt vidimering av minst 2 personer

När Lantmäteriet fått en ansökan kommer de exempelvis kontrollera att köpehandlingarna uppfyller vissa juridiska krav och därefter registrera personen som ägare av fastigheten.

Inget krav vid bostadsrätt eller byggnad på ofri grund

Vid överlåtelse av bostadsrätt behövs inte lagfart. Detta utifrån att det är bostadsrättsföreningen som har ansvaret för gällande lagfarter för de fastigheter som ingår i föreningen. Den information som finns i lagfarten kan därmed föreningen tillhandahålla.

Byggnad på fri grund innebär en byggnad som står på någon annans egendom. Du kan alltså vara ägare av byggnaden men inte marken den står på. I detta fall behövs inte lagfart då ägandebyte inte skett av marken. Däremot behöver anmälan ske till Skatteverket så rätt fastighetstaxering kan ske. Även i detta fall behöver förvärvshandlingar bifogas.

Kostnad = Expeditionsavgift + Stämpelskatt

Lagfartskostnaden består av en fast expeditionskostnad samt en stämpelskatt.

Expeditionskostnad:

En fast kostnad på 825 kr oavsett värde på fastigheten.

Stämpelskatt:

En procentuell kostnad som beräknas på bostadens värde alternativt taxeringsvärde. Detta beräknas på den summa som är högst av:

Fastighetens försäljningspris * 1,5%

alternativt

Taxeringsvärdet från föregående år * 1,5%

I det fall det är ett företag eller annan juridisk person (ej privatperson) som är köpare är procentsatsen istället 4,5%.

Ingen stämpelskatt vid arv/bodelning

Om överlåtelse av fastigheten sker via arv/bodelning betalas enbart den administrativa kostnaden, dvs 825kr, och ingen stämpelskatt.

Avdragsgillt

Denna kostnad är, i likhet med eventuell kostnad för pantbrev, avdragsgill. Spara därför underlag som bevisar kostnaden till framtida försäljningen av bostaden. Detta på samma sätt som bevis på renoveringar och andra förbättringsåtgärder alltid bör sparas.