Lendify eller Brocc? – Vilken tjänst är bäst? 🥇 → Vi reder ut…

Lendify eller BROCC

Både Lendify och Brocc är investeringsplattformar för P2P-lån. Dess tjänster har stora likheter men även vissa skillnader. Lendify har exempelvis större flexibilitet gällande första insättningssumma och portföljsstruktur. Men Brocc har lägre kostnad. Vi ställer dem mot varandra utifrån ett par punkter.

Avkastning

Lendify

Beroende på kreditklass (risknivå) ges låntagaren en ränta på mellan 2,95 % och 17 %. Från denna ränta drar Lendify en serviceavgift (läs mer under Avgifter) Som medelvärde anges 4 % i avgift.

Utöver detta behöver även förväntade kreditförluster räknas in vid bedömning av avkastning. Detta med 0,06%- 3,98 % beroende på risknivå. Hos Lendify finns 6 kreditnivåer.

I augusti 2020 var genomsnittlig avkastning 6,86 % på Autoinvest Lång och 4,87 % på Autoinvest Kort. Genom att välja att enbart investera i lån med högre risk ges högre ränta.

Lendify eller brocc

Alla räntor är rörliga och justeras i förhållande till STIBOR en gång i månaden. Detta förutsatt att ändringen är minst 0,25 % sedan senaste ändringen.

Brocc

Även hos Brocc finns sex kreditnivåer vilket innebär att låntagarna lånar till 5,50 % – 18,99 %. Kreditförlusten i dessa riskklasser är 0,4 % till 3,96 %.

Det innebär en målavkastning på mellan 5,1 % och 15,03 % i de olika kreditnivåerna – efter att serviceavgift på 1,8 % och skatt är borträknade.

Genomsnittliga målavkastningen hos Brocc, efter avgifter och eventuella kreditförluster, är 6,5 %.

Vilken är bäst? Lendify eller Brocc

Hos Lendify finns möjligheten att själv välja vilka lån som investering ska ske i även om de flesta väljer Autoinvest. Därmed går det att ta en högre risk för att få en högre avkastning.

Hos Brocc sker alltid investering i en ”korg” av lån likt hur Autoinvest fungerar hos Lendify.

Manuell eller Autoinvest

Lendify

Hos Lendify kan manuell eller automatisk investering ske. Vid manuell väljs själv vilka lån som investerings ska ske i och därmed skapas riskspridning själv.

De flesta väljer däremot Autoinvest, vilket kräver minst 10 000 kr. Då sprids investeringen automatiskt på minst 40 olika lån. Välj om månadsavkastningen ska återinvesteras eller tas ut till kontot. Det är även möjligt att månadsspara.

Brocc

Utlåning sker alltid med automatisk differentiering. Detta till minst 40 olika lån. Välj själv om räntan och amorteringen ska återinvesteras eller om utbetalande profil önskas. Detta är även möjligt att ändra löpande under löptiden.

De tre alternativ som finns är ränteutbetalande, helt utbetalande samt återinvesterande. Brocc erbjuder även månadssparande vilket är ett automatiskt och långsiktigt sparande i olika lån.

Vilken är bäst? Lendify eller Brocc

De flesta väljer riskspridning med Autoinvest och i detta fall är det ytterst liten skillnad mellan dem.

De som däremot vill bygga ihop sin egen låneportfölj behöver välja Lendify.

Avgifter

Lendify

Serviceavgiften hos Lendify beror på inom vilken kreditklass som investering sker.  Avgiften dras av den ränteintäkt som ges till investerarna. Som lägst är avgiften 1,5 % och som höst 5,50 %.

De anger att genomsnittlig avgift är 4%. Om en låntagare betalar 10 % i ränta och serviceavgiften är 4 % ges 6 % till investeraren.

Eftersom avgiften är beräknad på räntan betalas ingen avgift i de få fall som låntagaren inte betalar något på lånet.

Avgifter lendify eller brocc

Brocc

Serviceavgiften hos Brocc är 1,8 %-enhet av den totala ränta som låntagaren betalar. Om en låntagare får 10 % i ränta på sitt lån kommer investeraren därmed få 8,2 % i avkastning.

Avgiften dras automatiskt från den ränteintäkt som betalas ut till investeraren. Även hos Brocc är avgiften prestationsbaserad dvs. avgift betalas bara om låntagaren betalar räntan.

Vilken är bäst? Lendify eller Brocc

Brocc har lägre avgift med 1,8 %.

Detta kan jämföras mot Lendify som anger medelavgift på 4 %.

Sälja skulderna vidare

Lendify

De investeringar i lån som sker kan säljas vidare via en andrahandsmarknad. En marknad där det därmed går att köpa/sälja delar av lån.

Någon avgift för överlåtelse av dessa konton kostar inget. På så vis går det att enkelt få loss likvida medel eller ombalansera riskerna i en portfölj.

Brocc

Tack vare andrahandsmarknaden kan andelen i lånen säljas vidare. Därmed behöver en investerare inte känna sig låst under hela lånets löptid.

Vid försäljning tar Brocc ut en avgift på 2% på beloppet. Väljs tjänsten ”Prioriterad försäljning” är kostnaden 2,99 %.

Vilken är bäst? Lendify eller Brocc

På denna punkt är Lendify bättre då Brocc tar ut en avgift i det fall som skulderna ska säljas vidare.

Någon granskning av hur stor andrahandsmarknaden är har däremot inte genomförts men Lendify har störst utlåning.

Trygghet

Lendify

När investering sker i lån hos Lendify sker detta direkt i lånen. Lendify sköter administrationen men äger inte lånen. Skulle företaget gå i konkurs kvarstår alltså skulden.

Alla kunders likvida medel ligger på klientmedelskonton hos Handelsbanken och är därmed skilda från Lendifys tillgångar.

Skulle företaget gå i konkurs kommer även kreditbolaget Lowell ta över administrationen och överta hanteringen.

De investeringar som sker via Autoinvestfonden innefattas även av Lendifys Kreditförlustfond. Uppstår en kreditförlust ersätts det nominella beloppet.

Brocc

För att minska risken för kreditförluster sprids investeringen över ett stort antal lån. Vid en investering på minst 10 000 kr sker fördelningen på minst 40 lån.

Dessutom äger investerarna fodringarna vilka därmed kvarstår även om Brocc skulle gå i konkurs.

Även här är det Lowell som är Back-Up Client och därmed tar över allt administrativt arbete om Brocc går i konkurs eller av annan anledning inte kan fortsätta verksamheten.

Vilken är bäst? Lendify eller Brocc

Det som skiljer dem åt är att Lendify har kreditförlustfond som gäller för alla som investerar via Autoinvest.

Det kan tyckas som en stor trygghet men samtidigt är den genomsnittliga kreditförlusten för dessa lån enbart 1 – 2 % enligt dem själva.

Skapa konto / Lägsta belopp

Lendify

Att starta konto hos Lendify är mycket enkelt. Ange personnummer, email och telefonnummer varpå verifiering sker med BankID eller Mobilt BankID. En registrering som inte tar mer än en minut.

Både privatpersoner och aktiebolag kan utnyttja låneplattformen. Första insättning behöver vara minst 500 kr.

Brocc

Att starta konto hos Brocc är nästan identiskt med att starta hos Lendify. Ange personnummer, mail och telefonnummer och verifiera med BankID. Även här kan både privatpersoner och företag låna ut pengar.

Första insättningen måste vara på minst 10 000 kr. Denna summa kommer att fördelas på minst 40 olika lån. Därefter kan valfri summa sättas in.

Vilken är bäst? Lendify eller Brocc

Lendify passar dig som vill investera lägre belopp än 10 000 kr. I övrigt är de mycket lika.

Sammanfattning

Lendify och Brocc är två av de bästa P2P-aktörerna i Sverige och båda erbjuder trygga och kvalitativa tjänster.

Jag tycker att Lendify är den mest kompletta aktören på marknaden, med flest investeringsmöjligheter. Så den utser jag till vinnaren i den här jämförelsen.

  🥇 Vinnaren är:

Men varför inte investera på båda plattformarna? Så sprider du risken.

Lämna en kommentar