Medlemslån → Så funkar det!

Medlemslån så funkar det

Medlemslån är ett lån som bara är tillgängligt för personer som är medlemmar i en specifik organisation/förening. Framförallt erbjuds de av fackförbund.

Lånet ges i samarbete med en större bank och medlemmarna får en viss rabatt på bankens ordinarie ränta. Även om en rabatt ges behöver medlemslånet inte vara det bästa alternativet.

Det lönar sig alltid att jämföra!

Medlemslån – Så fungerar de

  • Som en medlemsförmån

Större organisationer och föreningar ger ofta sina medlemmar en rad olika förmåner. Detta genom samarbeten med företag inom passande branscher. Exempelvis erbjuder flera fackförbund sina medlemmar rabatterade premier på försäkringar, utbildningar och lån.

I grunden handlar det om att organisationen ger förmåner som uppskattas av dess medlemmar. Medlemslån är en av dessa förmåner.

  • Främst fackförbund

Det är främst medlemmar i fackförbund som har tillgång till medlemslån. Ett flertal fackförbund har avtal med minst en av storbankerna och erbjuder därmed dessa lån. Som medlem i fackförbundet finns möjlighet att få rabatt på räntan om ett lån tecknas hos samarbetande bank.

Men det finns även medlemslån som inte är knutna till fackförbund. Ett exempel är Coop som automatiskt ger lägre ränta till de som är Coop-medlemmar.

  • I samarbete med externa företag

Det är alltså inte organisationen/föreningen som ger lånet. De har istället samarbeten/avtal med externa långivare som ser organisationens medlemmar som deras målgrupp. Ett medlemslån blir därmed ett ”förmånligt erbjudande” vilket kan innebära att fler väljer just den långivaren.

  • Lägre ränta

Medlemslånet primära fördel är den lägre ränta som erbjuds. Det kan exempelvis vara att lånet ger 1%-enhet lägre ränta än bankens ordinarie ränta. Istället för att banken erbjuder lån med lägst 5 % i ränta ger detta lån 4 % i ränta.  Generellt har medlemslån samma räntesats för samtliga låntagare.

Men det är enbart lägre ränta i förhållande till deras ordinarie ränta. Det betyder inte att långivaren ger lägst ränta på marknaden! Det är alltså viktigt att göra en jämförelse – se rubriken ”Jämför alltid räntan” längre ner i artikeln.

Ansöka om medlemslån

Via organisationens hemsida

Flera fackförbund har ansökningsmöjlighet direkt på deras hemsida. Ansökan sker på samma sätt som ett privatlån men med skillnaden att ansökan genomförs via förbundets sida.

Det är däremot inte de som är långivare utan ansökan skickas vidare till en samarbetande långivare. LO:s lån ges exempelvis i samarbete med EnterCard Group.

Via bankens hemsida

Det vanligaste är att medlemslån tecknas via långivarens hemsida. Detta som exempelvis Nordea, SEB eller Swedbank. Ansökan sker då från en specifik sida för just medlemslånet.

Jämför alltid räntan!

Att en långivare ger rabatt – innebär inte att de ger bäst ränta. En jämförelse bör alltid ske!

Kontrollera effektiva räntan på medlemslånet

Det är mycket vanligt att medlemslån har samma räntenivå för alla som blir beviljade lånet. Därmed behöver inte ansökan ske för att se vilken ränta som erbjuds.

Exempel: Via ett fackförbunds hemsida framgår att medlemslånet har 5,5 % i ränta.

Gör en lånejämförelse via låneförmedlare

Genomför därefter en låneansökan via en låneförmedlare. En ansökan skickas in och en kreditupplysning sker varpå över ett stort antal långivare får möjligheten att ge ett erbjudande. Via exempelvis Sambla och Advisa kan över 35 långivare ge förslag.

Inom 24 timmar ges svaren från långivarna varpå det är mycket enkelt att se vilken långivare som lägst effektiv ränta.

Exempel: Efter en jämförelse via Lendo gav ICA-Banken en ränta på 5 %

Välj lånet med lägst ränta

Efter att långivare, via låneförmedlare, ställts mot medlemslånet blir det tydligt var den lägsta effektiva räntan går att få. Det är därmed det lånet som bör tecknas – oavsett om det heter medlemslån eller inte.

Med eller utan låneskydd?

Många medlemslån har gratis låneskydd. För att jämförelsen ska bli helt korrekt bör därmed den effektiva räntan, och månadskostnaden, jämföras mot andra lån med samma ekonomiska skydd.

Detta i alla fall om låntagaren anser att låneskydd är värt att betala för.

Exempel: Låneskydd hos ICA kostar 0,03 % per månad av total skuld. Detta för ett livskydd. Önskas även ersättning vid arbetslöshet/sjukdom tillkommer 7,25 % av aviserad månadskostnad.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

  • Lägre ränta

Den största fördelen är att räntan är lägre än för långivarens ordinarie lån. När ett lån ska tecknas är det framförallt räntan som bör avgöra val av långivare.

  • Ofta med låneskydd

I många medlemslån ingår försäkringen låneskydd utan kostnad. En försäkring som betalar av lånet om försäkringstagaren avlider. I vissa fall ingår även ersättning vid sjukdom/arbetslöshet.

  • Samma ränta för alla

Det vanligaste är att samtliga får teckna lånet till samma räntesats. Därmed är det mycket lätt att se vilken ränta som erbjuds utan att någon ansökan behöver genomföras.

Nackdelar

  • Begränsat belopp

Det är vanligt att medlemslån har en större begränsning gällande lånebelopp än vad privatlån har. Exempelvis erbjöd Nordea, år 2021, privatlån från 10 000 kr men för att teckna ett medlemslån krävdes lån på minst 30 000 kr. Begränsningarna kan både vara uppåt och nedåt.

  • Lägre ränta kan eventuell nås

Med ”rabatt” på räntan kan medlemslån uppfattas som mycket fördelaktigt. Men personer med god kreditvärdighet kan eventuellt få ännu lägre ränta hos annan långivare. Enklaste sättet att kontrollera detta är att jämföra räntor via en låneförmedlare. Se rubriken ovan ”Jämför alltid räntan!”.

  • Kräver medlemskapBegränsat belopp

För att få tillgång till medlemsrabatten krävs medlemskap i en ansluten organisation. Det är troligtvis inte lönsamt att gå med enbart för att få denna medlemsförmån.

FAQ

Är medlemslån samma sak som privatlån?

Ja, ett medlemslån är ett privatlån som ges i samarbete mellan en långivare och en medlemsorganisation.

Vad är fördelarna med lånet?

Fördelen är att en viss rabatt ges på räntan. Dessutom är det vanligt att försäkringen låneskydd ingår.

Vad går det att låna till?

Lånet kan användas till vad som helst. I likhet med privatlån finns inte något krav på vad pengarna får användas till.

Finns medlemslån för bolån?

Ja, det finns organisationer som erbjuder sina medlemmar medlemslån via bolån. Även i detta fall är det viktigt att jämföra den erbjudna räntan mot andra bolåneaktörer.

Ingår alltid låneskydd på medlemslån?

Nej, i vissa fall ingår låneskydd eller liknande försäkringar. Men det gäller inte för alla lån.

Lämna en kommentar