Nominell ränta – Vi förklarar vad det är

Nominell ränta

Nominell ränta är den procentuella räntesats som betalas på ett lån eller en kredit. När banker och kreditinstitut anger att ett lån har en viss räntesats är det alltså den nominella räntan som anges. Om den nominella räntan är 5 % på ett lån på 100 000 kr kommer 5 000 kr betalas i ränta per år.

Vid utlåning och inlåning

Banker erbjuder en nominell ränta både vid utlåning och vid inlåning. Däremot benämns detta generellt enbart som ”ränta”. Den kan antingen vara fast (bunden) eller rörlig.

Utlåning

Den ränta som betalas för ett lån eller en kredit.

Inlåning

Den ränta som ges i avkastning på ett sparkonto.

Nominell eller effektiv ränta?

Nominell ränta förväxlas ibland med effektiv ränta. Som konsument är det däremot viktigt att förstå skillnaden på dessa begrepp då det är helt avgörande för att hitta de billigaste lånen/krediterna.

Nominell ränta:

Den räntesats som betalas för ett lån eller en kredit. Exempelvis kan ett lån tecknas på 100 000 kr med 5 % i ränta. I detta fall är alltså den nominella räntan 5% och kommer skapa en årlig kostnad på 5 000 kr, förutsatt att inte lånet amorteras under denna tid.

Effektiv ränta:

Effektiv ränta är räntekostnaden (se punkten ovan) tillsammans med övriga avgifter som betalas för lånet under ett år. Utöver räntekostnaden kan det exempelvis uppkomma aviavgift, uppläggningsavgift och administrationsavgift. Även effektiv ränta presenteras i procent.

Ett exempel:

Olle tecknar ett privatlån på 25 000 kr. Lånet har en ingen uppläggningsavgift men däremot en aviavgift på 50 kr. Räntan på lånet är 10 %. Det är detta som är den nominella räntan.

Förutsatt att Olle inte amorterar något under det första året innebär det därmed följande kostnader:

  • Ränta – 2 500 kr
  • Aviavgifter – 600 kr
  • Total kostnad – 3 100 kr

Totala kostnaden (3 100 kr) motsvarar 12,4 % av lånebeloppet. Det är därmed detta som är den effektiva räntan.

Viktigast att jämföra den effektiva räntan

När lån och krediter jämförs är det alltså viktigt att jämföra den effektiva räntan istället för den nominella. En del långivare erbjuder nämligen låg ränta men ”kompenserar” detta med ett flertal avgifter. Det lån som ser billigt ut gällande låg ränta kan alltså vara ett av de dyraste alternativen.

Nominell eller realränta? (Insättning)

Om en bank erbjuder ett sparkonto med 1% i ränta kommer en insättning på 1 000 kr vara 1 010 kr efter ett år. Detta tack vare den nominella ränta som banken ger på detta sparkonto.

Det kan ses som en trygg investeringsform och att ”pengarna växer”. Men för att avgöra om värdet verkligen växer över tid behöver realräntan räknas ut. Det är den nominella räntan minus gällande inflation. Är exempelvis inflationen exakt 1 % blir det ett ”nollsummespel”.

Med inflation menas en allmän prisökning i samhället. Om nivån är på 1 % kommer den allmänna prisnivån alltså öka 1 % under ett år. Den person som sätter in 1 0000 kr (med 1 % i ränta) kommer därmed ha exakt samma köpkraft i samhället ett år senare, förutsatt att inflationen är 1%.

Om realräntan är negativ innebär det att pengarnas köpkraft på sparkontot alltså minskar över tid. Även om viss ränta ges av banken så minskar kapitalets köpkraft.

Vill du lära dig mer?

Kolla då igenom den här lektionen på:

Lämna en kommentar