Ränta på ränta – Så funkar det

Ränta på ränta är ett begrepp som ofta används inom sparande och investeringar. Här förklaras hur det fungerar och hur det påverkar ditt sparande långsiktigt. Använd gärna vår kalkylator för att själv räkna ut hur ditt sparande kan växa tack vare ränta på ränta.

”Tjäna ränta på redan intjänad ränta”/Avanza.se

Ränta på ränta kalkylator

I kalkylatorn nedan kan effekten av ränta på ränta räknas ut. Under kalkylatorn visas faktorer som avgör avkastningen samt ett räkneexempel som förklarar begreppet tydligare.

Faktorer som avgör avkastningen

  • Startbeloppet – Ju större startbelopp desto större avkastning i kronor.
  • Förväntad ränta – Även små skillnader i förväntad ränta gör stor skillnad på lång sikt.
  • Tiden som pengarna är orörda – Ju längre tid desto större effekt ger ränta på ränta.
  • Eventuellt månadssparande – Ökar kapitalet som ränta/avkastning ges på.
  • Skatt – Lägst skatt betalas om investeringen sker inom ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Så fungerar ränta på ränta

Enklast förklaras detta begrepp med ett exempel. I detta exempel investeras 10 000 kr med en årlig ränta på 10 %. Testa gärna med andra belopp, räntor och eventuellt månadssparande i kalkylatorn ovan.

Olle testar ränta på ränta

År 1

Olle har investerat 10 000 kr i fastighetslån som ger 10 % i avkastning per år. Efter första året har han därmed ett värde av 11 000 kr.

                          10 000 * 10 % = 11 000 kr

År 2

Räntan under första året var alltså 1 000 kr. Förutsatt att han inte tar ut räntebeloppet, och istället återinvesterar det, kommer han få 10 % ränta på 11 000 kr under år 2.

                          11 000 * 10 % = 12 100 kr.

År 3

Ränta under andra året var alltså 1 100 kr. Han fick både ränta på initiala investeringen samt ränta på räntan. År 3 ser det ut som följande:

                          12 100 * 10% = 13 310 kr

I början kan det upplevas som ”småsummor” men över längre tid gör det extremt stor skillnad. Med en ränta på 10 % kommer beloppet att vara dubbelt så stort efter 8 år. Efter 20 år kommer beloppet vara ca 6,7 gånger det insatta beloppet. I detta fall alltså ca 57 000 kr i intjänad ränta och totalt 67 000 kr på kontot.

Hade Olle istället tagit ut räntan varje år hade han under 20 år kunnat ta ut 20 000 kr ränta, förutsatt att initiala beloppet suttit kvar.

Olle tar ut räntan varje år – Totalt 20 000 kr över 20 år

Olle låter räntan ge ränta – Totalt 57 000 kr över 20 år

Genom att spara pengarna och varje år få högre avkastning (i kronor) ökar alltså det totala beloppet mycket kraftigt över tid.

Så fort dubbleras ditt sparande

Genom att dividera 72 med procentsatsen visas hur många år det tar att dubblera det initiala beloppet. Är räntan 5 % tar det 14,4 år (72/5=14,4). Kan istället en årsränta nås på 8 % kommer det att ta 9 år.

Ränta – eller avkastning

Även om det heter ”ränta på ränta” så används samma begrepp för att förklara långsiktig värdeökning i aktie- eller fondsparande. Istället för att ta ut eventuell vinst får kapitalet sitta kvar för att därmed ge avkastning på avkastningen.

Det blir därmed exakt samma funktion. Skillnaden är att aktier och fonder inte ger ränta utan istället värdeökning via kursuppgång och/eller aktieutdelning.

Optimera effekten för ränta på ränta

I videon nedan förklarar Alexander Gustavsson (Nordnet) ränta på ränta och nämner fyra punkter för att maximera effekten av detta sätt att få sina pengar att växa.

  1. Låt pengarna växa – Ta inte ut intjänad ränta eller avkastning. Låt de istället ge ränta på ränta eller avkastning på avkastning.
  2. Månadsspara – Regelbundet sparande är viktigt, även om det bara är en mindre summa.
  3. Maxa långsiktigheten – Ju längre tidsperspektiv desto bättre effekt uppnås. Detta utifrån att det blir större kapital år till år som uppstår i ränta/avkastning.
  4. Förbättra avkastningen – Sök hellre medelhög stabil avkastning än hög och ostabil. I längden gynnas tillväxten av stabiliteten.

 Ränta på ränta – På skulder

Det vanligaste är att ränta på ränta används för att räkna ut avkastning över flera år. Men begreppet används även för att förklara hur en liten skuld, över tid, kan växa till en mycket stor skuld. Detta utifrån att ränta även behöver betalas på den räntekostnad som löpande uppstår. Vill du minska din räntekostnad tycker jag du ska kolla in vår guide över vilken låneförmedlare som är bäst.

Exempel:

Anna tecknar ett lån på 10 000 kr med 15 % i ränta. Förutsatt att hon bara betalar räntan under kommande tio åren har hon betalat 15 000 kr i ränta. Dessutom ska hon amortera lånebeloppet.

Om räntan däremot hade ackumulerats hade den årliga räntekostnaden ökat varje år – eftersom den totala skulden ökat. Under 10 år hade det blivit ca 30 000 kr. Ränta på ränta effekten gör att hennes skuld har tredubblats under denna period! Beräkna skuldräntan, med olika belopp och räntesatser, på Kronofogdens hemsida.

Lämna en kommentar