Ränteavdrag – så funkar det!

Ränteavdrag privatlån

I stort sett alla räntekostnader som en person betalar under ett kalenderår är avdragsgilla genom ränteavdraget. Räntekostnaderna rapporteras in av banker och kreditbolag till Skatteverket och är därmed förtryckta på deklarationen. På dessa kostnader från ränteavdrag ske på 30% av den totala räntekostnaden. Ränteavdragets korrekta namn är egentligen räntereduktion.

Ränteavdrag i korthet:

  • Betala ränta på exempelvis lån under ett år
  • Banker och kreditbolag rapporterar in betald ränta till Skatteverket
  • Räntekostnaden kvittas primärt mot kapitalvinst
  • Resterande del blir ränteavdrag på 30%
  • Avdraget dras på inkomst av tjänst

Registreras automatiskt på deklarationen

Då alla banker och kreditinstitut måste rapportera in kundernas räntekostnader till Skatteverket kommer dessa automatiskt presenteras på deklarationen. Därmed visas hur ränteavdraget påverkar den totala skatt som en person förväntats betala under gällande inkomstår.

Har ränteskillnadsersättning betalats under året räknas även denna kostnad som räntekostnad och är därmed avdragsgill. Ränteskillnadsersättning betalas främst när bolån med bunden räntan löses i förtid.
 
Registrera övriga räntekostnader

Har du haft räntekostnader som inte automatiskt registreras av Skatteverket behöver dessa tas upp i deklarationen manuellt. Det kan göras under ”Övriga Upplysningar” där långivarens namn och personnummer nämns.
 
Gäller (nästan) alla lån

Oavsett vilket lån eller kredit som skapat räntekostnaden är räntan avdragsgill. Oftast nämns bolån i samband med ränteavdrag och avdraget infördes just främst för att främja bostadsmarknaden. Men ränteavdrag ges även för exempelvis billån, snabblån eller kreditkortsräntor.

Ränteavdrag kan däremot inte ske på CSN-lån. Det kan inte heller ske på kapitalfrigöringskredit under den tid som krediten utnyttjas. Detta eftersom räntekostnaden som uppstår läggs till den totala skulden och därmed inte betalas löpande. När sedan hela skulden återbetalas kan ränteavdrag ske på gällande räntekostnad.

Avdrag får inte heller ske för dröjsmålsränta. En ränta som betalas om en skuld inte betalas i tid.
 
Gäller enbart ränta

Ränteavdraget ger enbart avdrag för betalad ränta, inte för övriga kostnader som kan uppkomma med ett lån. Detta exempelvis uppläggningskostnad eller avikostnad. Lånets nominella ränta visar därmed hur stor ränta som kommer att betalas och som därmed är avdragsgill.
 

30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr

Ränteavdraget är på 30 % av totalt räntekostnad. En person som betalat 90 000 kr under ett år i ränta kommer därmed få avdrag på 27 000 kr. Däremot är det enbart upp till räntekostnader till 100 000 kr. Den överstigande delen (över 100 000 kr) ger rätt till ränteavdrag på 21%.

Så länge som lånet tecknats hos en bank eller ett kreditbolag är detta inget man själv behöver räkna ut då alla siffror redan är förtryckta på deklarationen.
 
Kvittas först mot kapitalinkomster

De räntekostnader som registreras på deklarationen kvittas i första hand mot inkomst av kapital vilket exempelvis kan vara ränteintäkter och aktieutdelningar. Om det därefter finns ett underskott kommer ränteavdraget räknas ut på detta underskott.
 

Ett praktiskt exempel

Olof har ett privatlån på 100 000 kr som han betalar ca 6 000 kr i ränta för under år 2019. Under våren 2020 skickas deklarationen ut och där kan Olof se en förtryckt summa på 6000 kr för räntekostnader. Det finns även en automatisk uträkning som visar att ränteavdraget innebär avdrag på 30% av denna kostnad dvs. 1800 kr.

I deklarationen finns även förtryckta uppgifter om de ränteintäkter han fått under året från olika banker och kreditbolag. I detta fall uppgår dessa till 200 kr. Därmed kan ränteavdraget gälla på 1600 kr.

Utöver detta visas hans förvärvsinkomst under året samt hur mycket totalt i skatt han betalat. I uppställningen i deklarationen visas hur ränteavdraget på 1600 kr minskar den totala summa skatt som Olof ska betalat under året. Har han därmed betalat för mycket kommer återbetalning ske. Om han gör en förenklad deklaration och deklarerar via internet/sms kommer pengarna betalas ut innan sommaren.
 

Tänk på att:

  • Gäller lån som du varit betalningsansvarig för

Det krävs att du ”själv varit personligen betalningsansvarig” (Skatteverkets definition) för att avdrag ska kunna ske.
 

  • Ränteavdraget kan fördelas

Om två personer står på samma lån kommer ränteavdraget automatiskt fördelas med 50 % på varje låntagare. Önskar man ändra detta kan det ske genom noteringar på inkomstdeklarationen. I så fall behöver bägge parter notera lika stor förändring (ena personen sänker avdraget lika mycket som den andra höjer) för att det ska gå igenom.

Ett alternativ är att kontakta långivaren så att de skickar in uppgifter till Skatteverket från början med önskad fördelning.
 

  • Skattereduktion som kräver skatt som kan reduceras

Ränteavdraget är en skattereduktion vilket innebär att avdraget minskar den totala summa skatt som ska betalas under ett år. För att avdraget ska kunna ske krävs alltså att personen haft skattepliktig inkomst i Sverige under gällande inkomstår.

Ränteavdraget är ett av ett flera olika skattereduktioner som går att få. Dessa reducerar skatten i en specifik ordning. Det krävs alltså att det finns skatt kvar att reducera för att ränteavdraget ska kunna användas.

Exempelvis sker skattereduktion för fastighetsavgift som betalas av pensionärer samt reduktion för sjöinkomst före ränteavdraget. Avdraget kommer på plats fem i prioriteringsordning av skattereduktioner.

Lämna en kommentar