Så får du bättre kreditvärdighet

Med bättre kreditvärdighet ges större möjlighet att få lån – samt både högre lånesumma och lägre ränta. Det finns därmed tydliga fördelar med att försöka förbättra sin kreditvärdighet både för dig som vill söka ett lån samt för dig som vill omförhandla befintliga lån.

Så kontrollerar du din kreditvärdighet

Inför att du försöker förbättra din kreditvärdighet bör du kontrollera på vilken nivå den är idag. Därmed kan du lättare följa den positiva utvecklingen över tid och se att du är på rätt väg.

Enklast kontrolleras kreditvärdigheten via tjänsten Kreditkollen hos UC. Med denna tjänst visas ditt kreditbetyg samtidigt som du gratis kan beställa obegränsat antal kreditupplysningar på dig själv. Dessa upplysningar registreras inte och påverkar därmed inte din kreditvärdighet.

Genom att ta en kreditupplysning varje månad visas exakt vilken information som företag får ta del av när de genomför en kreditupplysning. Det är även den informationen som ligger till grund för din kreditvärdighet. Via denna tjänst ges även tips på hur då kan förbättra din ekonomi och därmed ditt totala kreditbetyg.  

Rekommenderas: För dig som inte vill betala månadsabonnemang finns tjänsten ”Min Upplysning” som innebär tillgång till en enda kreditupplysning på dig själv. Det kostar 29 kr per tillfälle. Kreditkollen kostar 49 kr per månad.

10 steg till bättre kreditvärdighet

Nedan presenteras 10 vägar till bättre kreditvärdighet. Det är sällan som en person har möjlighet att påverka samtliga dessa punkter men genom att planera och påverka så mycket som möjligt, inom varje punkt, kommer förbättringar att ses över tid.

1. Vänta ut betalningsanmärkning

En av de mest negativa faktorerna är betalningsanmärkningar. Dessa ligger kvar i 3 år. Har du fått en felaktig betalningsanmärkning kan du överklaga den genom att skicka in handlingar som styrker ditt påstående. I detta läge är det du som har bevisbördan.

Undvik betalningsanmärkningar genom att alltid betala skulder i tid samt öppna brev från inkassoföretag och Kronofogden. Kontakta alltid inkasso/Kronofogden om du får brev du inte förstår.

2. Stäng öppna krediter

Via en kreditupplysning på dig själv kan du se om du har öppna krediter. Det kan exempelvis vara krediter på kreditkort eller kontokrediter. Dessa belastar kreditvärdigheten till fullt belopp oavsett om du använder krediten eller inte. Det bästa är därmed att säga upp dessa.

I det fall du har utnyttjat delar av krediten behöver återbetalning först ske av utnyttjat kreditbelopp. Har du inte ekonomisk möjlighet rekommenderas samlingslån (se nästa punkt). Ett lån som på flera sätt påverkar kreditvärdigheten positivt.

3. Samla lånen

Kreditvärdigheten avgörs bland annat av antal lån, total lånesumma samt låneform. Det är exempelvis bättre att ha ett stort bolån än många smålån och öppna krediter. Av den anledningen är ett samlingslån positivt.

Samlingslån är ett lån som tecknas så att samtliga övriga lån och krediter kan lösas. Bästa alternativet är om bolånet kan höjas och summan användas till detta ändamål men det är även möjligt via ett privatlån. Har du betalningsanmärkning och vill samla lån? Då kan du med fördel jämföra lån med betalningsanmärkning här.

4. Minska lånen

Även om du inte har möjlighet att teckna ett samlingslån och lösa samtliga smålån och krediter så finns ofta möjligheten att i alla fall lösa vissa. Detta genom att sälja saker i hemmet eller på annat sätt få loss pengar.

Bara genom att göra en budget och planera månadens inköp brukar en förbättrad ekonomisk situation kunna uppstå. Därmed kan i alla fall en mindre summa användas för att betala av lånen varje månad.

Det är viktigt att inte underskatta de små stegen och genom att amortera varje månad kommer kommande månadskostnad för lånen bli ännu lägre.

5. Höj lönen

Att höja lönen är knappast det enklaste sättet att förbättra kreditvärdigheten men det är viktigt att förstå att lönenivån är avgörande. Personer som vill låna till bostad, och får nej från banken, kan alltså behöva söka nytt arbete för att därigenom höja lönen och långsiktigt förbättra sin kreditvärdighet.

6. Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning anses mer ekonomiskt stabilt än vikariat och tillfälliga jobb. Det är självklart inte alltid lätt att få exakt den anställningsform som önskas men finns valet bör tillsvidareanställning prioriteras.

7. Håll nere kreditupplysningar

Varje gång en person ansöker om ett lån eller delbetalning tas en kreditupplysning. Detta även om personen inte tecknar lånet. Dessa kreditupplysningar noteras hos kreditupplysningsföretaget vilket innebär att en person med många upplysningar kan få lägre kreditvärdighet.

Detta utifrån att många kreditupplysningar eventuellt kan peka på att personen har svårt att få lån och därför kontaktar ett stort antal långivare.

Ett mycket enkelt sätt att hålla nere antalet kreditupplysningar är att enbart ansöka om lån via låneförmedlare. En enda ansökan skickas in till dessa varpå upp till 40 långivare har möjlighet att ge förslag. Oavsett om personen tecknar ett lån, eller inte, kan alltså upp till 40 förslag jämföras samtidigt som bara en kreditupplysning har genomförts.

8. Planera långsiktigt

Att förbättra sin kreditvärdighet tar tid. Även om stora förändringar genomförs kommer förändringarna inte synas över en dag eller någon vecka.

En person som exempelvis har en betalningsanmärkning kommer få förbättrad kreditvärdighet när denna anmärkning förfaller. Den positiva påverkan kommer däremot inte synas till fullo förrän långt efter att anmärkningen har förfallit.  

Planera därför långsiktigt och försök att hitta en lösning som innebär att du kan förbättra din kreditvärdighet över lång tid.

9. Låna med medlåntagare

Din kreditvärdighet kommer inte bli bättre om du tecknar ett nytt lån. Inte heller om du tecknar ett lån med en medlåntagare. Däremot är en vanlig orsak till att kreditvärdigheten önskas förbättras att ett lån önskas tecknas.

En lösning är då att ha en medlåntagare. Detta eftersom banken i detta fall ser på den sammanlagda kreditvärdigheten hos bägge låntagarna. Det är alltså lättare att få lånet beviljat med en medlåntagare.

10. Handla inte på faktura

Att handla på faktura innebär att du först får sakerna du beställt varpå fakturan sedan förväntas betalas. Därmed tar butiken en viss kreditrisk eftersom det finns personer som inte betalar sin faktura.

Det är orsaken till att flera butiker tar kreditupplysning på sina kunder innan produkterna och fakturan skickas. Detta framförallt vid köp på större belopp.

Butiken har ingen skyldighet att informera kunden att de kommer att ta en kreditupplysning vilket gör det mycket svårt att veta om de kommer ta en upplysning eller inte. Som nämns ovan är det viktigt att hålla nere på dessa upplysningar. Det är alltså bättre att enbart handla mot kortbetalning, Swish eller banköverföring än att beställa saker mot faktura.

Lämna en kommentar