Så får du den LÄGSTA bolåneräntan 2023! ✍️

Så får du den lägsta bolåneräntan

Alla vill ha lägsta räntan på sitt bolån – men hur får man det? Vi förklarar vad som avgör vilken ränta du får och hur du enklast jämför bankernas bolåneräntor.

Att jämföra olika bankers räntor på bolån är idag mycket enkelt och framförallt lönsamt. Bara genom att få ner räntesatsen med en tiondels procent kan månadskostnaden för många bolånetagare sänkas med flera hundra kronor.

Lista över lägsta bolånräntorna för November 2022 (genomsnitt bland kunderna)

Belåningsgrad under 85% (kontantinsats på 15% eller mer)

Bindningstid3mån1 år3 år
Compricer bolån (Flest långivare*)fr. 2,64%fr. 3,51%fr. 4,00%
Lånekoll fr. 2,68%fr. 3,60%fr. 4,01%
ICA bolån2,86%3,77%4,02%
Länsförsäkringar3,20%3,91%4,26%
Nordea Hypotek3,39%3,96%4,12%
SBAB3,04%4,01%4,29%
SEB2,94%3,86%4,13%
Handelsbanken3,13%4,05%4,06%
Skandiabanken2,70%3,60%4,01%
Swedbank3,10%3,97%4,14%
Ålandsbanken3,14%
Danske bolån3,10%4,02%**4,32%**

* Compricer jämför upp till 9 olika bolåneaktörer med en ansökan och en kreditupplysning. Inkluderar bl.a. SBAB, Skandiabanken, Hypoteket, Landshypotek m.fl.
** För att få de lägre räntespannet hos Danske Bank krävs belåningsgrad under 60%.

Belåningsgrad under 65% (kontantinsats på 35% eller mer)

Bindningstid3mån1 år3 år
Hypoteket2,78% 3,51%4,00%
Avanza Bank2,64%3,91%4,17%
Nordnet*2,64%3,91%4,17%
Landshypotek**2,73%3,70%4,20%

* Du kan få lägre ränta om du har tillgångar hos Nordnet på: 1 mkr – 1,29% ränta. 2,5-5 mkr – 1,09% ränta. 5-10 mkr – 0,99% ränta. 10 mkr+ så får du 0,79% ränta.

** Avser 60% belåningsgrad och erbjuds endast lån till hus, ej bostadsrätt.

För dig som har svårt att få ett bolån

Bindningstid3mån1 år3 år
🥇 Nordax5,93%
Bluestep5,68%7,29%7,61%
SVEA4,27%
Marginalen bank4,94%4,94% 4,94%

Hos ovanstående kan du låna utan att ha en fast anställning eller om du t.ex. har en betalningsanmärkning. Vi skulle dock alltid rekommendera att du börjar med att prata med din vanliga bank (som ger lägre ränta).

Vägen till bästa bolåneräntan

Användning nya bolån
Källa: Finansinspektionen

1. Om du redan har bolån – Vilken ränta har du idag?

Om du redan har ett bolån, ta kontakt med den bank där du idag har bolånet. Kontrollera vilken ränta du har och om du eventuellt kan få lägre ränta. Därmed vet du utgångsläget för kommande jämförelse.

2. Om nytt bolån ska tecknas – Börja med lånelöfte

Ska ett nytt bolån tecknas är istället första steget att begära lånelöfte från ett par olika banker. Det är viktigt att göra inför visningar och budgivningar. Lånelöfte bör alltid beställas av banken innan du går in i en budgivning för att vara säker på att banken är villig att låna ut pengar.

3. Se över belåningsgrad, belopp, säkerhet

När du vet vilken bostad som ska belånas och vilket belopp som önskas lånas kan belåningsgraden räknas ut. Är det under 60 % rekommenderas att låneansökan sker till någon av de nischbanker som enbart lånar ut till låg belåningsgrad. Här finns exempelvis Nordnet, Avanza och Hypoteket.

Genom att du vet förutsättningarna för lånet blir det även lättare att göra en tydlig jämförelse på de räntor som bankerna erbjuder.

Bankerna med billigast bolån har en gräns på 60 – 65 % i belåningsgraden

4. Använd låneförmedlare – Men inte bara!

Låneförmedlare, som exempelvis Compricer (rekommenderad) och Lånekoll är mycket smidiga för att enkelt jämföra din individuella ränta hos ett flertal banker. Skicka in en ansökan till någon av dessa och få svar från flera bolånebanker. Det är en väldigt bra start – men stanna inte där!

Kontrollera vilka banker som var med i jämförelsen och avgör sedan om det är värt att kontakta fler banker för att se deras ränta. Ett flertal banker behöver inte ens låneansökan skickas in till för att räntan ska kunna presenteras.

Via Nordnets och Avanzas hemsida (med fler) kan den individuella räntan snabbt kontrolleras utan kreditupplysning eller låneansökan.

Få lägsta räntan på bolån genom att jämföra flera banker

5. När lånet är tecknat – Kontrollera eventuell ränterabatt

Om banken har en listränta på 2,0 % och du blir erbjuden 1,8 % har du fått en ”ränterabatt” på 0,2%-enheter. Men det är inte säkert att den rabatten (0,2 mindre än listräntan) alltid ligger kvar. Fråga hur länge du får den rabatten och kontakta banken igen därefter. Det har hänt att kunder fått sin rabatt borttagen utan att de varit medvetna om det.

Snittränta eller listränta – Förstå skillnaden

Vilken bank som har lägst ränta beror även på om listräntan eller snitträntan jämförs. Det är nämligen mycket stor skillnad på dessa begrepp.

Listränta

Listränta är bankens högsta bolåneränta. Med andra ord den ränta som ges innan eventuella rabatter. En hög listränta kan betyda att banken generellt har hög bolåneränta – men även att de har högt utgångsläge men är beredd att ge stora ränterabatter.

Snittränta

Snittränta är genomsnittliga räntenivån som banken gett till nya låntagare under en specifik tidsperiod, oftast en månad.

Snitträntan visar därmed, tydligare än listräntan, vilken bank som generellt ger lägre bolåneräntor. Samtidigt visar det inte vilka krav som ställs på låntagarna. Här visas alltså enbart vilken bank som gett lägsta räntan på bolån under en specifik månad.

Bankerna måste sedan 2015 uppvisa sin snittränta för att förenklar för kunderna att fatta välgrundade ekonomiska beslut.

”Din ränta”

Listränta och snittränta kan ge en indikation på vilken räntan du kommer att få. Men har banken individuell räntesättning är enda vägen till att se vilken ränta som de kan erbjuda att genomföra en låneansökan. Kom ihåg att en låneansökan aldrig är bindande. Bankens svar är därmed bara ett erbjudande.

Samma ränta – För alla

Ett par banker erbjuder ”samma låga ränta för alla”. Fördelen är att du direkt kan se vilken ränta de erbjuder på dess hemsida. Någon ansökan behöver alltså inte ske inför att bolåneräntorna ska jämföras.

Så får du bästa bolåneräntan

Vad kan du göra för att få bästa bolåneräntan? Genom att förstå vad som påverkar din ränta kan du även aktivt pressa ner nivån.

Belåningsgrad i Sverige
Källa: Finansinspektionen
 • Låg belåningsgrad

Låg belåningsgrad innebär en hög säkerhet för banken, vilket resulterar i lägre ränta. Bankerna med billigast bolån ger inte ens lån om belåningsgraden är högre än 60 – 65 %. 

Belåningsgrad = Lånesumma/Marknadsvärde på bostaden

Har du möjlighet att låna mindre belopp eller öka värdet på bostaden innan värdering? Det är två vägar för att få lägre belåningsgrad.

TIPS: Omvärdera befintlig bostad

Många banker gör ”statistiska värderingar” om ett bolån önskas tecknas/flyttas på en bostad. De utgår då ifrån statistik från andra sålda objekt inom området och räknar på ett liknande belopp. Detta värde avgör därmed belåningsgraden vilket i sin tur kan avgöra räntan samt hur stort belopp som kan lånas.

Anser du att ditt hus är mer värt än grannarnas? Gör då en egen värdering med hjälp av en fastighetsmäklare. Kan huset värderas högre blir belåningsgraden lägre.

Men tänk på att du endast för värdera om din bostad var femte år.

 • Kreditvärdighet

Med god kreditvärdighet ges lägre ränta – och tvärtom. Har du betalningsanmärkning kan du förvänta dig en relativt hög bolåneränta. Se över din kreditvärdighet och kontrollera om det något du kan göra för att påverka den.

TIPS: Omförhandla bolånet när anmärkningen är över

Hade du betalningsanmärkning när bolånet tecknades? Kontrollera när anmärkningen inte längre är aktiv och jämför räntor från flera banker direkt dagen efter den förfallit. Det är inte ovanligt att räntesatsen mer än halveras när du nu är utan betalningsanmärkning.

 • Engagemang i banken

Många banker ger rabatt utifrån hur många tjänster som kunden har på banken. Det kan vara andra lån, sparande, kort osv. I vissa fall kan det vara ekonomiskt att teckna någon extra tjänst för att få större rabatt på bolånet.

 • ”Se upp” med storbankerna
Kundnöjdhet banker
Källa: Hypoteket

När Byggahus.se gjorde en samanställning av de 8 dyraste bolånen 2017 fanns alla fyra storbanker representerade. Ett flertal jämförelsesidor visar att samma trend fortfarande gäller. Det är ytterst sällan som någon av storbankerna finns med på listor över de banker som ger lägst boränta. Detta oavsett om det är rörlig, bunden, listränta eller snittränta som jämförs.

Storbankerna lever till stor del på att deras kunder är bekväma och vill ha hela ekonomin på samma bank. Men det blir ofta till ett högt pris.

 • ”Låna mer…”

Det kan låta paradoxalt att ett större lån ska vara billigare. Men många banker ger lägre ränta desto större belopp. Ett exempel kan tas från i maj 2020 då SBAB erbjöd följande:

Bostadens värde är 2 000 000 kr och önskat lånebelopp är 500 000 kr. Den rörliga räntan erbjuds på 1,68 %. Om istället 1 000 000 kr lånas sänks räntan till 1,39 %. För att det ska vara ekonomiskt försvarbart att höja beloppet krävs att större delen direkt kan användas för att betala av en del av lånet.

 • Energismart bostad

Flera banker erbjuder en extra ränterabatt till personer som bor i energismarta bostäder. Det gäller exempelvis Nordea, Nordnet och Avanza. Rabatten är då 0,1 %-enhet på befintlig ränta.

Få lägsta räntan på bolån – även på lågt belopp

TIPS! Få hjälp att pressa din bolåneränta med Compricer

Du jämför upp till 9 olika bolåneaktörer med EN ansökan (inkluderar SBAB, Skandiabanken, Landshypotek, Hypoteket m.fl.)

Vid lägre belopp kan det vara svårt att få bankens lägre bolåneräntor. Dessutom är det flera banker som inte ger lägre bolån än 500 000 kr.

I detta fall finns alltså en fördel i att belåna bostaden upp till 500 000 kr och låna detta belopp. Detta även om det enbart behövs exempelvis 350 000 kr. Betala tillbaka 150 000 kr så fort som lånet är utbetalt. Banken kan inte höja räntan för att lånebeloppet minskas.

Bankerna med billigaste bolån

Bland bankerna med billigaste bolån finns en tydlig gemensam nämnare – krav på hög säkerhet, dvs låg belåningsgrad. Men även med högre belåningsgrad går det att få riktigt bra räntenivåer. 

Avanza Bolån+

Avanza Bolån+ passar dig som maximalt har 60% belåningsgrad. Se direkt på hemsidan om du kan få lånet samt vilken ränta som erbjuds. Någon ansökan behövs alltså inte för att du ska kunna se aktuell ränta för just dig. Kan däremot inte tecknas för nytt bolån – enbart för att omförhandla och pressa räntan.

Nordnet

Har ”marknadens lägsta listränta” genom en boränta på enbart 0,79 % (2020). Men det krävs då 10 miljoner i kapital hos dem. Erbjuder mycket fördelaktig ränta till de som minst har 1 miljon i sparkapital. I annat fall erbjuds bolånet hos Stabelo, i likhet med Avanza. Kräver max 60 % i belåningsgrad. Vi har skrivet mer om Nordnets bolån här.

Hypoteket

Lånar ut upp till 75 % belåningsgrad. Lån kan tecknas till både hus och bostadsrätter. Däremot inte till skogs- och lantbruksfastigheter. Erbjuder en av marknadens lägsta bolåneräntor och allt sköts digitalt. Läs mer här.

SBAB

SBAB är den statliga ”bolånejätten”. Deras listränta brukar vara bland de 5 – 6 bästa bankerna. Däremot är deras snittränta inte alltid den bästa. Banken bör vara ett alternativ när bolåneräntor jämförs och belåningsgraden är över 65 %. Vid lägre belåningsgrad rekommenderas bankerna ovan.

Landshypotek

Landshypotek blev utnämnd till ”Årets bolånebank 2019” av Villaägarnas Riksförbund. De vann tack vare att de under det året hade lägst ränta på flera olika löptider. Lägsta nivåerna ges till dig med belåningsgrad under 60 % men det går även att låna upp till 75 % av husets värde.  

Funderar du på att ta upp privatlån? Här hittar du information billiga lån utan säkerhet.

Bankerna med billigaste bolån – med betalningsanmärkning

Har du betalningsanmärkning är det betydligt färre banker som är villiga att ge bolån. Det finns däremot ett par. Ansök om lån hos fler och jämför räntealternativen.

Nordax

Nordax ”tittar främst på den framtida betalningsförmågan” och därmed inte enbart på anmärkningen som kan ha uppstått flera år tidigare. De gör individuella prövningar på varje ansökan och kontaktar den som gör låneansökan för att skapa sig en tydlig bild av dess ekonomi.

Marginalen Bank

Marginalen Banks ”Omstartslån” kan både tecknas för att lösa dyra skulder, få råd till renovering eller vid inköp av ny bostad. Bolånet kan bindas til 1,2 eller 3 år.

BlueStep

BlueStep erbjuder bolån när många andra banker säger nej. Här kan bolånet tecknas även om du inte har en fast anställning eller har betalningsanmärkning/ar. I likhet med Nordax och Marginalen Bank gör banken en individuell prövning och ser på din framtida betalningsförmåga.

FAQ kring bolåneräntan

🤔 Vilken bank har lägst bolåneränta?

Det beror helt på din ekonomiska situation samt hur mycket du behöver låna, i artikeln listar vi upp de bästa alternativen vid olika förutsättningar.

Jag rekommenderar däremot att du använder dig av en jämförelsetjänst för bolån som t.ex. Compricer bolån (flest anslutna långivare med 9 st)) eller Lånekoll.

Är bolåneränta avdragsgill?

Ja, bankerna rapporterar in betald räntekostnad till Skatteverket. Det kommer sedan att presenteras på kommande års deklaration där även ränteavdraget går att se. Ränteavdraget är 30 % på kostnaden.

Vad är skillnad på ränta och effektiv ränta?

Ränta (egentligen nominell ränta) är den procentsats som betalas till banken för att låna pengar.

Därtill kan det komma aviavgifter eller andra avgifter. Den effektiva räntan visar totalkostnaden i procent. På bolån är det oftast mycket liten skillnad mellan nominell och effektiv ränta. Skillnaden är betydligt större på privatlån.

Är det lätt att flytta lånet till annan bank?

Ja, det är lätt att flytta bolånet. Kontakta den nya banken så hjälper de dig med hela processen.

Har du däremot bunden ränta kan det uppstå ränteskillnadsersättning. En kostnad som i vissa fall är så stor att det inte är värt att flytta lånet.

Hur mycket sparar jag på att jämföra ränta på bolån?

Om du ska teckna ett bolån på två miljoner så innebär det en räntekostnad på ca 42 000 kr per år vid 2,1 % ränta. Vid 1,6 % är räntekostnaden istället 32 000 kr. En skillnad på ca 900 kr per månad.

Källor:

https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/bolanerapporter/den-svenska-bolanemarknaden-2022/

https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/jamforelser/lan–betalningar/lan/jamfor-borantor/

https://se.trustpilot.com/review/www.compricer.se

https://se.trustpilot.com/review/hypoteket.com

https://www.konsumenternas.se/lan–betalningar/lan/bolan/

8 svar på ”Så får du den LÄGSTA bolåneräntan 2023! ✍️”

 1. varför räknar låneinstitut eller banker samma levnadskostnader för pensionärer som arbetande varför får man inte räkna med utlänsk penstion tillexempel om man har arbetat i danmark?

  Svara
  • Hej Sven! Ja det kan man tycka är konstigt, min uppfattning är att bankerna har blivit restriktivare med de flesta (kostnads)parametrarna under de senaste åren. Och det görs sällan undantag för enskilda situationer. Troligtvis är det en följd av att det mesta numera styrs av system snarare än rådgivaren på banken. Det är en tråkig utveckling och det sätter en del grupper i kläm helt klart.

   Mitt tips är att du pratar med en lokal kundnära bank t.ex. Sparbankerna (ej Swedbank) – finns en lista över sparbankerna här. eller Länsförsäkringar bank.

   Hoppas det löser sig! Hälsn Johan

   Svara
 2. Hej! Jag köpte en lägenhet för 2 år sedan och funderar nu på att värdera om den och höja mitt bolån. Hur gör jag det bäst för att få den lägsta räntan? Jag har mitt lån hos Swedbank i nuläget och min belåningsgrad är ca 80% i nuläget. /Julia

  Svara
  • Hej Julia! Tyvärr tillåter inte de nuvarande amorteringsreglerna att du värderar om din bostad mer än vart 5:e år (för att öka belåningsmöjligheten dvs). Du kan självklart välja att värdera om den för att få ett aktuellt värde av rent privat intresse.

   Däremot har du fått ett amorteringsunderlag där din maximala belåning är angiven, du kan alltid låna upp till den. Så säg t.ex. att du hade en belåning på 85% för 2 års sedan när du köpte lägenheten, då kan du, allt annat lika, låna upp 5% till i nuläget. Under förutsättningen att din belåningsgrad är 80% som du anger.

   För att få den lägsta räntan skulle jag kolla med något företag som hjälper till att jämföra din ränta (se artikeln), du kan alltid prova att pressa din nuvarande bank om du får ett bättre erbjudande på annat håll.

   Lycka till! Hälsn Johan

   Svara
 3. Jag har länge varit kund på Handelsbanken. Diskuterade räntan på huslånet, men de ville inte sänka något. Så jag jämförde bolånet och bytte till en billigare bank. Jag är fortfarande kund på HB. Nu när jag ville ha ett nytt lån till ett nytt hus så får jag inte det. De hänvisar mig till den billigare banken. Kontentan av detta. När man byter bolånen, så byt allt. Då är den ”gamla” banken förbrukad.
  Ska det vara så? Handelsbanken tål alltså inte att matchas med andra banker.

  Svara
  • Hej Maja! Så ska det självklart inte vara, det låter helt enkelt som de är lite bittra 🙂 Jag tror du gör helt rätt i att byta allt, känslan är att ”storbankerna” inte riktigt hänger med längre. Istället för att ta tag i problemen (för höga marginaler och dålig kundvård), så blir det arga och bittra.

   Hoppas det löste sig iaf! Hälsn Johan

   Svara
 4. Hej! Finns det något bra alternativ om man ska teckna bolån för första gången och går in med kontantinsats på 35%? I artikeln ovan verkar de låga räntorna vid en lägre belåningsgrad på huset enbart gälla om man ska förhandla om räntan.

  Svara
  • Hej! Det låter som du har bra förutsättningar för att ta upp ett lån från t.ex. Hypoteket. De erbjuder lån till personer som har minst 25% kontantinsats. Numera erbjuder dom även lån till bostadsköp (du kan till och med få ett lånelöfte) och inte bara flytt av bolån.

   Lyckat till!

   Svara

Lämna en kommentar