Säga upp lån – så här gör du

Anledningar till att ditt lån sägs upp:

  • Du missar betalningar (ränta och amorteringar) av ditt lån
  • Din betalning av minst 10% av lånebeloppet är försenat med en månad
  • Din betalning av minst 5% av lånebeloppet är försenat med två eller fler månader
  • Säkerheten på ditt lån försvinner

Du kan när som helst själv återbetala ditt privatlån

När du tar ett lån kommer du som låntagare och din långivare överens om lånets storlek samt återbetalningstid. Du som låntagare har alltid möjlighet att betala tillbaka lånet i förtid men kan då komma att behöva betala ränteskillnad.

För långivaren är det dock inte lika enkelt att säga upp lånet i förtid men det kan finnas skäl. Om du till exempel misskött dina inbetalningar kan långivaren ha skäl att säga upp ditt lån. Det är något som då måste göras i enlighet med konsumentkreditlagens riktlinjer.

Om du som låntagare inte håller din del av låneavtalet, exempelvis inte sköter amorteringarna i tid, kan alltså långivaren säga upp ditt lån. Långivaren kan dock inte göra det hur som helst utan det finns villkor och riktlinjer som måste uppfyllas. Du som låntagare kan dock alltid lösa lån som du har tagit i förtid. Du kan exempelvis betala av hela summan på en betalning om du har möjlighet, eller betala in större månadssummor än vad amorteringsplanen säger att du ska göra.

Problem att betala tillbaka

Har du tagit ett lån är det viktigt att du följer avtalet som du och långivaren har ingått. Om du har möjlighet att förtidslösa lån är det såklart endast positivt eftersom du blir skuldfri snabbare, men det viktigaste är att du betalar tillbaka den minimisumma ni bestämt enligt avtalet varje månad.

Har du inte möjlighet till detta bör du kontakta din långivare för att komma överens om en lösning eftersom långivaren annars kan säga upp ditt lån då de inte inte fått in den nödvändiga betalningen. Har du mot våra rekommendationer tagit upp ett så kallat snabblån är det viktiga att ta reda på mer information om snabblån och kolla med långivaren hur de önskar ha återbetalningen.

Försenade betalningar

Om du är mer än en månad sen med att betala in minst 10 % av det totala lånebeloppet har långivaren rätt att säga upp ditt lån. Om du har varit sen två eller flera månader med att betala in ett belopp som motsvarar minst 5 % av det totala lånebeloppen kan det också vara skäl för uppsägning av lånet från långivaren. Det är viktigt att komma ihåg att det ska räknas utifrån summan på det ursprungliga lånebeloppet, alltså inte på hur stor lån du har kvar nu.

Säkerheten försvinner

Ett annat skäl till att säga upp ditt lån kan vara om du har haft en säkerhet på lånet som sedan försvinner eller drastiskt försämras. Det kan exempelvis röra sig om ett bostadslån där bostaden har varit säkerheten men nu har värdet drastiskt försämrats. Det kan röra sig om en brand, vanvård eller naturhändelse, men också om din bostadsrätt exempelvis går i konkurs.

Det här är dock rätt ovanligt och sker inte utan samråd mellan långivare och låntagare. Du brukar även kunna få hjälp från ditt försäkringsbolag i denna situation.

Aktiv undvikande och synnerliga skäl

Om du aktivt drar dig undan för att inte betala av ditt lån, exempelvis flyttar utomlands utan att tala om det för långivaren och gör dig okontaktbar, kan långivaren säga upp ditt lån.

Det kan också handla om att du gör dig av med tillgångar som skulle vara en säkerhet för lånet. Ett synnerligt skäl för uppsägning av lånet kan i princip endast ske om långivaren har hamnat i en ekonomisk kris och verksamheten inte kan fortgå om inte lånen sägs upp i förtid.

Källa: Lawline

Lämna en kommentar