Skatt på pension – ALLT du behöver veta

Skatt på pension

Hur mycket skatt du behöver betala på pensionen och inkomst av tjänst beror främst på din ålder. Detta eftersom förhöjt grundavdrag och jobbskatteavdrag ges vid 66 års ålder. Utöver det betalas även lägre skatt från den åldern då sänkning sker från 27 % till 18 %.

Skatt avgörs av hur pensionen tas ut

Du tar ut hela allmänna pensionen – Kommunens skattetabell

Väljer du att ta ut hela allmänna pensionen kommer skatten bestämmas av din hemkommuns skattetabell.

Du tar ut delar av pensionen – 30 %

Väljer du att ta ut en del av din pension kommer inkomsten däremot räknas som ”sidoinkomst”. Med andra ord kommer Pensionsmyndigheten dra skatt som om att de är ”sidoarbetsgivare”. Skattesatsen är i detta fall 30 %.

Huvudarbetsgivare betalar enligt kommunens skattetabell

Grundregeln är alltså att de som betalar dig största beloppet varje månad är huvudarbetsgivare. De ska i detta fall dra skatt enligt kommunens skattesats. Finns inkomst från andra dras schablonskatt på 30 %.

Om Pensionsmyndigheten drar 30 % eller enligt kommunens skattesats beror alltså på om de är huvudarbetsgivare eller inte.

Alltid ekonomiskt att vänta med pension

Att jobba ett par extra år har flera ekonomiska fördelar. 

  1. Din allmänna pension fördelas på färre månader – Ger större summa varje månad.
  2. Du tjänar in mer inkomstpension – Du ökar din totala pensionsavsättning.
  3. Högre skatteavdrag på arbete – Skatteavdraget och grundavdraget höjs vid 66 års ålder.
  4. Högre skatteavdrag på pension – Pension som tas ut efter 66 års ålder har lägre skatt

Framförallt är det 66 år som är en tydlig gräns för när skatten blir lägre. Detta oavsett om du fortfarande jobbar eller tar ut hela pensionen.

66 år = Höjda avdrag

Vid 66 års ålder väntar förbättrade nivåer för grundavdrag och jobbskatteavdrag samt lägre skatt på pensionen.

Förhöjt grundavdrag gäller från året du fyller 66 år. Det gäller vid en årsinkomst på minst 52 600 kr och är då på exakt samma summa. Det betyder i realitet att någon skatt inte betalas alls.

Avdraget ökar sedan upp till en inkomst på 381 400 då avdraget är på 99 100 kr. Vid högre inkomst kommer sedan avdraget att succesivt minska.

 Även jobbskatteavdraget påverkas vid samma ålder. Jobbskatteavdraget tillsammans med förhöjt grundavdrag innebär att en 66+ person som fortsätter att jobba, utan att ta pension, har en skattesats på enbart 8 %.

*50% är lön och 50% är pension

** 300 000 kr är lön, 180 000 kr är pension. Arbetsgrad är 80 %.

Tabell från Skatteverket.se

Exempel från tabellen 62 vs 66 år

  • Ta ut pension och sluta arbeta

Skillnaden i kronor blir ca 1400 kr per månad tack vare den lägre skattesatsen som börjar vid 66 års ålder. Eftersom högre skatt tas ut före denna ålder ”förloras” delar av pensionen i skatt. Det är alltså ekonomiskt bättre att vänta till 66 år för att på sätt betala mindre skatt på pensionen.

  • Fortsätta arbeta och inte ta ut pension

I detta fall blir skillnaden ca 1500 kr på månad vilket beror på högre skatteavdrag samt höjt grundavdrag. Här hittas även den lägsta skattesatsen på enbart 8 %!

I detta läge är skatten negativ!

Vid varje löneutbetalning avsätts 18,50% av arbetsgivaren till din allmänna pension. Eftersom det avsätts större summa till din pension än vad du betalar i skatt innebär det att, som Skatteverket själva uttrycker det, ”skatten faktiskt är negativ”.

Skulle inkomsten vara mer än 402 000 kr per år kommer däremot skattenivån väga över pensionsavsättningarna.

Du har även ökad möjlighet att ta lån som ”pensionär” om du fortsätter arbeta. Om du t.ex. planerar att flytta och ta upp nya bolån.

  • Fortsätta arbeta och ta ut pension

I tabellen ovan jämförs först en inkomst på 360 000 kr där hälften är pension och hälften förvärvsinkomst. I detta blir skillnaden ca 2600 kr per månad beroende på om personen är 62 eller 66 år. Även här är det förhöjt jobbskatteavdrag samt höjt grundavdrag som är orsaken. Utöver det är skatten på pension lägre från 66 års ålder.

Eftersom det är lägre skatt på förvärvsinkomst än på pension avgörs summan av hur stor del av inkomsten som är förvärvsinkomst och hur stor som är pension.

Skatt för enskild näringsverksamhet

Från 62 års ålder sker ändring i skattesatsen för dig som driver en enskild näringsverksamhet som egenföretagare. Förutsatt att du tar ut full ålderspension under hela året betalas enbart 10,21 % i skatt på bruttoinkomsten från företaget. Hur stor skatt som ska betalas beräknas av Skatteverket efter att företagets ekonomiska uppgifter rapporterats in via deklarationen.

Från 66 års ålder betalas samma skattesats, dvs. 10,21 %, även om inte hela allmänna pensionen tas ut och även om pensionen inte tas ut över hela året.

Särskild inkomstskatt för bosatta utomlands (SINK)

Är du bosatt utomlands kan Skatteverket besluta om SINK. Skatteavdraget blir då 0 eller 25 % beroende på hur avtalet ser ut med det landet du bor i. SINK är en ”definitiv källskatt” vilket betyder att några avdrag inte är möjliga för att få ner skatten.

Du är alltid själv ansvarig

Det är alltid du som är ansvarig för att korrekt summa skatt dras. Betalas för liten skatt kan kvarskatt uppstå vilket innebär att återbetalning behöver ske via kommande deklaration. Har du inkomst från flera håll, och vill vara säker på att inte få kvarskatt, kan du önska högre skattetabell från arbetsgivaren.

På Skatteverkets hemsida finns uträknare där du kan beräkna din skatt

Lämna en kommentar