Starta aktiebolag utan pengar? Vi VET hur du gör →

För att få starta ett aktiebolag krävs det att man har minst 50 000 kr i bolaget. Det kan vara likvida medel (pengar på banken) alternativt inventarier för detta värde.

Det är dessa 50 000 kr som är aktiekapitalet. Samtidigt är det många som vill starta företag som inte har denna summa. Det finns ett par vägar för att klara av finansiering där ett personligt banklån är relativt vanligt.

Starta aktiebolag utan pengar

Privatlån till aktiekapital

Behöver du låna pengar till aktiekapitalet finns främst två alternativ. Du kan teckna ett privatlån eller belåna bostaden:
Har du möjlighet att öka belåningen på bostaden kan 50 000 kr lånas med mycket låg ränta. Räntan blir någon enstaka procent och eftersom löptiden är lång skapas en väldigt låg förhöjd månadskostnad.

Nackdelen med att välja bolån är däremot att banken kan fråga efter vad pengarna ska användas till och neka lånet eftersom det ska gå till aktiekapital. Det kan helt enkelt anses vara för riskfyllt. Är ni två personer som idag står på lånet kanske inte heller den andra parten vill att lånesumman och risken ska höjas genom denna belåning. Det är även viktigt att du kontrollera så du inte träffas av de senaste amorteringskraven, om du utökar ditt bolån.

Det andra alternativet är att teckna ett privatlån som täcker upp aktiekapitalet. Räntan är visserligen högre men kreditgivarna frågar inte vad pengarna ska användas till. Det krävs inte heller någon specifik säkerhet för lånet. Fördelen är även att du kan få pengarna utbetald inom 1-2 dagar och omgående starta upp ditt aktiebolag.

Nackdelen med att välja privatlån är den högre räntan som ges. Dessutom bör man vara medveten om att alla lån som tecknas påverkar en persons kreditvärdighet. Därmed kan lånet minska chansen att man kan få andra lån framöver.

Vi rekommenderar någon av följande låneförmedlar om du ska ta upp ett privatlån:

Advisa – låneförmedlare

🥇 Testvinnare!

Erbjudande från 35 långivare!

Lån från tre storbanker

Inkomstkrav på 10 000 kr/mån

4.5 /5

Advisa är vinnare i vår undersökningen med 4,5 i betyg. Jag anser att det i nuläget är Sveriges bästa låneförmedlare

Sambla – låneförmedlare

🥈 Flest långivare!

Erbjudande från 40 långivare!

Inkomstkrav på 8 400 kr/mån

4,8 i betyg hos Trustpilot

4.3 /5

Sambla har flest anslutna långivare av samtliga låneförmedlare i Sverige.

Lendo – låneförmedlare

🥈 Störst i Sverige

Erbjudande från 35 långivare

Hög godkännandegrad

Inkomstkrav på 8 333 kr/mån

4.3 /5

Jag tycker Lendo är det bästa alternativet för dig med lägre inkomst.

Vi rekommenderar starkt att du använder en låneförmedlare när du ska ansöka om ett privatlån. Den som kommit ut som bästa låneförmedlare i vår undersökning är Sambla.

Vad är risken?

Risken med att låna pengar till aktiekapital är att företaget går dåligt och att någon lön eller aktieutdelning inte kan tas ut. Du skulle därmed kunna ha ett banklån att betala samtidigt som företaget försätts i konkurs.

Har du inte råd att betala lånet kan det sluta med att Kronofogden genomför utmätning på bostaden eller egendom. Att låna som privatperson handlar alltså om att risken hamnar på dig som person och att det är ditt ansvar att lånet återbetalas i tid.

Så här går det till – Starta Aktiebolag

1. Upprätta stiftelseurkund

Stiftelseurkund är det dokument som bevisar att ett aktiebolag ska startas.

2. Intyg på aktiekapital

Det vanligaste är att 50 000 kr sätts in på ett företagskonto. Därefter kan banken intyga att kapitalet är insatt. Sker ansökan om aktiebolag digitalt via Verksamt.se måste banken lämna in detta intyg digitalt via tjänsten. Det är i det här läget som man kan låna pengar privat och sedan föra över dessa till företagskontot för att uppfylla kravet på aktiekapital.

Ett alternativ är att ha intyg på att det finns apportegendom. Det är därmed inventarier, fastigheter och annat som uppgår till detta värde. Läs mer om apportegendom nedan.

3. Anmälan till Bolagsverket

Inom sex månader från att stiftelsekunden upprättats måste registrering och betalning ske för detta till Bolagsverket. Inom fyra veckor från att Bolagsverket registrerat bolaget ska anmälan ske av verklig huvudman.

4. Återbetalning av lånet

Någon återbetalning av lånet kan inte ske med aktiekapitalet då detta är låst och inte kan tas ut. Själva aktiekapitalet kan enbart tas ut vid avveckling eller om bolaget säljs.

Den summa som tas ut av bolaget ska därmed tas ut som lön eller aktieutdelning. När uttag sker på detta sätt tas pengar ut till det privata bankkontot varifrån sedan lånet kan återbetalas till banken.

 

Exempel – Snickaren Ture

Ture är en duktig snickare och vill starta ett aktiebolag. Eftersom han inte har något kapital tecknar han ett privatlån på 60 000 kr som därmed kan bli aktiekapitalet samt till vissa inköp av verktyg.

Lånet lägger han upp på 10 år och får därmed en personlig månadskostnad för lånet på knappt 800 kr. Detta beräknat på en ränta på ca 4%.

Ture beräknar att han behöver ta ut en bruttolön på 30 000 kr vilket motsvarar ca 22 500 kr efter skatt (lite beroende på vilken kommun har bor i). För att täcka upp för lånet vill han ha ytterligare 800 kr i netto per månad. Han höjer sin bruttolön till 31 400 kr och får därmed ut ca 23 450 kr efter skatt.

Genom att ta en ut en lite högre lön per månad kan han alltså kompensera den kostnad som lånet skapar för honom varje månad. Går företaget bra kan han självklart höja lönen, eller ta aktieutdelning, och betala av lånet snabbare.

Lär dig mer…

 

Räkna ut lön utifrån lön + lån

Har du tecknat ett lån privat och sedan använt denna summa till aktiekapital? Räkna då med den summa som du behöver betala på lånet när du gör budget och avgör vilken lön du kan/vill ta från företaget. Detta i likhet med snickaren Ture i exemplet ovan.

Lån när aktiebolaget är startat – Skillnaden

Om bolaget behöver kapital efter att det är startat kan detta ske via egen insättning, företagslån eller lån från dig som privatperson. Om du lånar ut pengar får marknadsmässig ränta tas ut och ränteintäkten beskattas därmed som inkomst av kapital (i likhet med när ränta ges från banken vid insatt kapital).

Du kan självklart själv välja amorteringstid och hur lånet ska återbetalas. Det är alltså en fundamental skillnad på att låna ut privata pengar till aktiekapitalet mot att låna ut privata pengar till ett befintligt aktiebolag.

Kom ihåg att du får låna ut till aktiebolaget men aktieägare eller närstående får aldrig låna från företaget.

Sänkning till 25 000 kr år 2020

År 2010 sänktes kravet på aktiekapital från 100 000 kr till 50 000 kr. Under våren 2019 var ett förslag på remiss gällande att sänka ytterligare till 25 000 kr. Detta utifrån att man anser att sänkt krav skulle gynna näringslivet och skapa förutsättningar för fler företag.

Regeringen ställdes sig bakom förslaget och om inget ändras i frågan kommer ändringen att gälla från första januari 2020.

Apportegendom

När aktiebolaget ska bildas kan pengar eller andra tillgångar (apportegendom) föras över från den person som startar företaget till att bli företagets egendom. Detta för att uppnå ett aktiekapital på 50 000 kr. Det kan exempelvis innebära att en bil, en fastighet eller maskiner byter ägare och därmed gör att bolaget når upp till 50 000 kr.

Detta måste ha skett innan registrering sker hos Bolagsverket. Det krävs i detta fall att en auktoriserad alternativt godkänd revisor skriver ett yttrande där det bland annat framgår vad det är som skrivits över på bolaget, dess värde, att det kan utnyttjas av bolaget, hur det värderats m.m.

Det är alltså inte möjligt att överföra egendom som har ett högt värde men som inte ger någon fördel för företaget rent funktionsmässigt.

Bolagets kapital bör inte bli mindre än 50% av aktiekapital

Om en person sätter in 50 000 kr är det alltså möjligt att starta aktiebolaget. Däremot kan inte hela denna summa användas för att exempelvis betala hyror, löner och löpande utgifter. Bolagets egna kapital bör nämligen inte bli mindre än 50% av aktiekapitalet.

I detta fall måste en kontrollbalansräkning upprättas. Det i sig är ingen fara om det finns en tydlig plan hur man ska arbeta upp aktiekapitalet igen. Men man bör vara medveten om detta när pengar sätts i bolaget. Kanske behöver en större summa än 50 000 kr sättas in för att både täcka upp aktiekapital samt kostnader som ligger nära inpå.

Skulle en kontrollbalansräkning inte upprättas är styrelsen helt ansvarig för de skulder som bolaget har. Detta alltså i likhet med hur man alltid är ansvarig för skulder inom en enskild firma.

Lämna en kommentar