Tillväxttakten för hushållens lån minskade under oktober månad

Hushållens totala upplåning ökar med 5,8% under oktober månad

Ungefär 82% av den totala utlåningen till svenska hushåll utgörs av bolån. Det motsvarar 3 258 miljarder kronor per oktober 2018. Statistiska centralbyrån skriver att det visserligen är en ökning på 14 miljarder kronor jämfört mot föregående månad, men den årliga tillväxttakten i bolån är 5,9% i oktober vilket är 0,1% lägre jämfört med september månad. Vilket är ett positivt tecken för de som är oroliga över hushållens belåningsgrad.

Den genomsnittliga ränta för bolån i Sverige var 1,47% vilket är 0,02% lägre än föregående månad. Snitträntan skiljer sig kraftigt mot den listränta som flera av Sverige storbanker uppger. SEB, Swedbank och Handelsbanken har alla en listränta på 2,05%. MittBolån som hjälper konsumenter att jämföra flera banker mot varandra anger att deras snittränta är 1,29% – vilket tyder på att det finns utrymme att förhandla med bankerna om du inte redan gjort det.

För privatlån ser vi dock en tillväxttakt på 8,1% i oktober att jämföra med 7,5% för september månad. Det är inte omöjligt att det drivs av att många har fått det svårt att ta upp bolån till följd av de allt hårdare amorteringsreglerna. Det har även blivit svårare för bankerna att vara flexibla i sina kalkyler och man hör om allt fler som beklagar sig över bankernas snåriga processer för att godkänna lån.

Hushållens lån tillväxttakt

I motsats får man intrycket att många privatlåneaktörer gör det allt enklare och smidigare att ta upp ett lån. Samtidigt kan de ofta erbjuda en förmånlig ränta, utebliven säkerhet till trots. Vi ser även att det dyker upp flera oberoende låneförmedlare som hjälper konsumenterna att sköta diskussionen med låneinstituten. Du behöver i princip endast godkänna vilken långivare du väljer så betalas pengarna ut till ditt konto inom 1-3 dagar.

Det är däremot svårt att få fram information kring vad snitträntan för privatlån är då den inte särredovisas av SCB. Enligt en rapport av FI kan vi däremot se att genomsnitträntan (nominell ränta) för lån på över 100 000 kr är ca. 5-6%. Vilket är betydligt över snitträntan för bolån.

Det är svårt att sia om hur utlåningen och ränteläget kommer se ut framöver. Vi ser emellertid att den långa räntan (10-årig statsobligation) är fortsatt låg på 0,48%, vilket tyder på att omvärlden har en stabil syn på den svenska ekonomi. Räntan är numera i paritet med den tyska och betydligt lägre än den amerikanska.

Vi ser dock en ökad osäkerhet på börsen men stora svingar i marknaden. Vilket till stora delar kan härledas till det pågående tullkriget som USA dragit igång och som involverar en annan stornation, Kina. Vidare hänger brexit över oss med en fortsatt oviss utgång. Troligtvis behöves en del knutar redas ut innan vi får känna stabil mark igen.

Det är viktigt för din privatekonomi att hålla koll på hur landet mår och hur omvärlden påverkar dina räntor och ditt sparande. Vi ska göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad.

Lämna en kommentar