Trine – Låna ut till solceller

Via det svenska företaget Trine kan investeringar ske i lån till solcellsprojekt i exempelvis Afrika. Lånen ger mellan 5 % och 10 % i avkastning samtidigt som investeringen både gynnar miljön och den ekonomiska utvecklingen i länderna.

Utifrån avkastning och risk kan investeringar i Trine exempelvis användas som komplement till aktier och fonder då avkastningen inte korrelerar med börsen.

“Our mission is to give people a triple return on investment – earn a profit while making social and environmental impact”

Trine.com

 Så fungerar Trine

Investering i lån via Trine sker på följande sätt:

  1. Öppna konto

Att öppna ett konto på Trine är gratis. Inloggning sker sedan med BankID. För att kunna börja investera krävs däremot verifiering vilket sker genom att en passbild laddas upp via hemsidan. Trine brukar godkänna ansökan inom några dagar. 

  1. Välj projekt att låna ut pengar till

Trine.com presenteras projekt som det för tillfället finns möjlighet att investera i. Det är alltså företag som på jobbar med att utöka användandet av solcellspaneler. Detta exempelvis via egna solcellsparker eller genom att utveckla paneler som sedan säljs till slutkonsumenter. När lånet är helt finansierat skickas beloppet till låntagaren.

  1. Välj belopp och sätt in pengar

Lägsta belopp att investera är 25 Euro och inbetalning sker enklast med direktöverföring via Trustly. Det är däremot även möjligt att genomföra vanlig banköverföring, vilket tar några dagar. Kortbetalning är inte möjligt.  

  1. Få amortering och ränta på investeringen

I presentationen för varje projekt anges vilken ränta som investeringen kommer att ge. Vanligtvis är det mellan 5 – 8 % men även något högre avkastning kan ges vid större investeringar.

Varje månad betalar låntagaren ränta och amortering på lånet vilket därmed går in på kontot. När ränteintäkten är totalt 25 Euro kan återinvesteras i andra lån.

(Exempel på projekt som gick att finansiera under 2021)

  • Uttag eller återinvestering

Varje månad ökar alltså saldot på kontot utifrån ränteintäkt och amortering. Pengarna kan antingen tas ut till ett svenskt bankkonto eller återinvesteras.

Risk & Reward

Hur hög ränta som ges på investerat kapital beror på ett par faktorer. Trine har ett kreditbetygssystem som avgör risken hos låntagaren. Är risken hög kommer låntagaren att behöva betala en högre ränta. Vilket kreditbetyg som de olika företaget har presenteras vid de olika investeringsprojekten.

Dessutom påverkas räntan av utlånat belopp. Vid större summor, ofta minst 10 000 kr, kan exempelvis 0,5 % extra ges i ränta. Den vanligaste räntenivån som ges vid investering i solcellsprojekt via Trine är 5 – 8 %.

Risken som uppstår är framförallt lånets kreditrisk. Skulle låntagaren av någon anledning inte klara av att återbetala lånet kan det uppstå en kreditförlust – vilket därmed betyder att insatt kapital kan förloras.

För att minimera kreditrisken genomför Trine grundlig ekonomisk undersökning på de projekt som ansöker om lån. Som investerare minskas även risken genom att investera i flera olika projekt.

En viss valutarisk uppstår även i de fall som lånet tecknas i en annan valuta än det investerade kapitalet, dvs. Euro. Låntagaren betalar nämligen tillbaka lånet i den lokala valutan och skulle valutan gå upp/ner i värde, i förhållande till Euro, påverkas därmed den totala summa Euro som sätts in på investerarens konto.

Varför investera i solceller via Trine?

  • Avkastningen – Avkastningen på 5 – 8 % är högt i förhållande till den risk som dessa lån innebär.
  • Komplement till börsen – Vid en lågkonjunktur påverkas stora delar av börsen. Trines verksamhet påverkas däremot i betydligt mindre grad och därmed kan denna investering ses som ett gott komplement till aktier och fonder.
  • Ett steg för miljön – Ett av de bästa sätten att investera för en bättre miljö är att investera i förnyelsebar energi.
  • Etiska lån – Det finns ett flertal P2P-låneplattformar som ger liknande avkastning som Trine. Den stora skillnaden är att Trine enbart lånar ut till solcellsprojekt som därmed förbättrar både miljö och sociala förhållanden.

Så hur har det gått för mig?

Jag har sparat i Trine sedan 1 år tillbaka. Jag började med att sätta in ungefär 10 000 kr av sparpengar, därefter har jag fyllt på löpande när det kommit upp intressanta projekt.

Så här ser mitt sparande ut för tillfället:

Som ni ser är det ett väldigt enkelt att följa hur och var man har investerat i samt hur mycket jag förväntas få tillbaka. Jag har även uppnått nivån Star som gör att räntan blir något högre.

Så här ser mina transaktionsflöden ut (jag har återinvesterat alla utbetalningar jag fått:

Man kan även se vilken ”impact” som investeringarna har gjort:

Så fungerar skatten

Eftersom det är ränteintäkter som skapas ska dess intäkter deklareras som ”inkomst av kapital”, dvs. med 30 %. En stor fördel är att Trine skickar in alla uppgifter till Skatteverket vilket innebär att ränteintäkterna redan är förtryckta på deklarationen. Någon egen uträkning av ränteintäkt och vinst behöver alltså inte göras.

FAQ

Kontrolleras Trine av Finansinspektionen?

Ja, Trine är auktoriserad institution som är under kontroll av svenska Finansinspektionen.

Täcks investerat kapital av statlig insättningsgarantin?

Nej, Trine erbjuder investering i lån till solcellsprojekt. Investeringar i lån omfattas aldrig av statlig insättningsgaranti. För att minska risken bör därför investeringar ske i flera olika projekt.

Är Trine säkert?

Ja, Trine är en säker plattform. Inloggning sker med Mobilt BankID och investeringar sker enbart i projekt som grundligt har kontrollerats av Trine. Genom åren har även företaget fått utmärkelser av exempelvis WWF, SEB och Solar Power Portal. De står dessutom under tillsyn av Finansinspektionen.   

Hur tjänar Trine pengar?

Av den ränta som låntagarna betalar tar Trine en viss procent och låter investerarna få en viss procent. Lånen som erbjuds är däremot med betydligt lägre ränta än vad banker hade gett om projekten finansierats lokalt.

Lämna en kommentar