Creditsafe → Vad är det?

Creditsafe är ”ett av Sveriges ledande kreditupplysningsföretag” och förser företag med information som underlättar beslut inom kredithantering, marknadsanalys och affärer. Främst är det företag, myndigheter, kommuner och organisationer som är dess kunder. Men de har även vissa tjänster riktade mot privatpersoner. Dess verksamhet kan delas in i tre kategorier:

Kredit- och riskbedömning – För företag

  • Kreditupplysningar

Genom att företag tar kreditupplysningar på framtida kunder kan de göra tryggare affärsbeslut. Det kan exempelvis ske inför att ett kreditbolag ska avgöra om en privatperson ska få låna pengar alternativt om en företagskund ska få handla på faktura. Det finns även möjlighet att beställa kreditupplysningar på företag i ca 160 länder.

  • Bevakning

Bevakning kan ske både på leverantörer och kunder. Vid en bevakning ger Creditsafe direkt information när eventuella ändringar sker som kan påverka framtida ekonomiska affärer. Det kan exempelvis gälla försämrad rating, byte av adress eller att nytt bokslut har registrerats.

  • Tilläggstjänster – Register

Inom tilläggstjänster finns bland annat att information från fastighetsregister, fordonsregister och bolagshandlingar beställas. Detta för en bredare och mer komplett bild av kund/leverantör.

Sälj & Marknad – För företag

  • Adresslistor

Creditsafe kan hjälpa företag att hitta rätt kunder via dagsfärska telefon- eller adressregister. Listorna kan selekteras via exempelvis adress, geografi, bransch, ålder på företaget eller certifikat. På detta sätt kan listor skapas på de 1,7 miljoner företag som finns i Sverige.

  • Registervård

Registervård handlar om att ha uppdaterad information i sina register. Credisafe kan se över registret och se till att exempelvis personnummer, organisationsnummer och adress stämmer på alla poster. Tjänsten innefattar även att ge ytterligare information som kan vara till nytta inför kommande affärer.

Uppgifter och spärr av personnummer – Privatpersoner

  • Min upplysning online

Logga in med mobilt Bank-ID och se direkt vilken information som Creditsafe har sparat om dig. Det är alltså denna information som kreditbolag ser när de beställer en kreditupplysning på dig via Creditsafe. I vissa fall kan upplysningen påvisa varför du inte får lån/krediter.

  • Beställning av registerutdrag via brev

Ladda hem en ansökningsblankett (PDF) via hemsidan och skicka via mail eller brev till Creditsafe varpå ett utdrag skickas ut till registrerad folkbokföringsadress.

  • Spärra mitt personnummer

Om du är utsatt för att bedrägeri via ID-stöld bör personnumret spärras så fort som möjligt. Via Creditsafe kan detta ske via ”bedrägerispärr”. På hemsidan kan tjänsten aktiveras och är då aktiv i 14 dagar. I detta fall kan inte personnumret användas för att teckna lån, abonnemang eller skriva under digitala avtal där kreditupplysning krävs.

Spärren är gratis och vid en bedrägerispärr kommer även spärren gälla hos övriga kreditupplysningsföretag dvs. Bisnode, UC, Syna och Decidas. Det går även att förlänga spärren så att den gäller längre än 14 dagar. Detta sker genom att en kopia på polisanmälan skicka in till Creditsafe.