Swedbank – detta har hänt

Swedbank skandal

Svårt att hålla koll på alla turer

Det har stormat kring Swedbank i media. Aktiekursen har tappat över 30% de senaste 3 månaderna, vilket motsvarar 64 miljarder kronor (!) i minskat aktievärde. Bolagets VD Birgitte Bonnesen har fått sparken och samtidigt blivit nekad ansvarsfrihet på årsstämman. Bill Bowder vd för Amerikanske Hermitage Capital Management har anmält Swedbank för penningtvätt. Ja, listan är lång.

Men vad är det egentligen som har hänt?  Nedan reder vi ut allt kring ”Swedbank-härvan” i tidsordning.

November 2006 – Danske bank förvärvar Sampo Bank

Danske bank är på tillväxtjakt och beslutar om att förvärva den finska banken Sampo från dess ägare Sampo ABP. Sampo är vid den tidpunkten Finlands tredje största bank och består av flera sammanslagna banker över Baltikum.

Förvärvspriset för Sampo uppgår till 30 miljarder kronor och tillsammans blir bolagen en av Nordeuropas största banker. I köpet ingår Sampos ytterst lönsamma Estländska filial…

Slutet av 2013 – Howard Wilkinson varnar Danske banks ledning

Chefen för Danske Banks trading i Estland mellan 2007-2014, Howard Wilkinson, uppmärksammar en utbredd misskötsel av rutinerna kring penningtvätt på Danske banks estländska filial. Han skickar en rapport till ledningen, han blir en visselblåsare..

Under 2014 – Anställda har dolt transaktioner för vissa utländska medborgare

En interrevision som inleds efter Howards visselblåsning uppvisar att ett antal anställda har hjälpt till att dölja transaktioner för utländska medborgare, främsta från Ryssland. Transaktionerna har bidraget till att möjliga korruptionspengar har kunnat plockas ut från Ryssland och möjliggjort för dessa personer att flytta dem till säkrare placeringar i utlandet.

Mars 2017 – Berglingske tidingen gör ett scoop

I en stor artikelserie presenterar den danska tidningen Berglingske en skrämmande läsning om omfattningen av Danske banks verksamhet. Anställda på Danske bank ska ha hjälpt flera tusen utländska kunder att dölja sina tillgångar och transaktioner från myndigheterna. Bland kunderna finns kriminella nätverk från Ryssland.

Tidningen uppskattar att det handlar om summor på mellan 50-70 miljarder kronor.

Maj 2018 – FSA presenterar en skrämmande rapport

Danska finansinspektionen presenterar sin egen rapport över händelseförloppet och Danske banks hantering. Det är ingen vacker syn och bl.a. tar de upp att bolagets ledning under flera år arbetat för att mörka problemen i Estland.

De meddelar Danske bank att de bör reservera minst 7 miljarder kronor för kommande bötesbelopp.

19-20 Februari 2019 – Danske Bank tvingas stängas och uppdrag granskning avslöjar…

Den estländska finansinspektionen tvingar Danske bank att upphöra med all verksamhet i landet och blir av med sin banklicens.

Passande nog presenterar SVT genom Uppdrag granskning ett material kring hur Swedbank hjälpt ett 50-tal kunder att tvätta miljardbelopp genom bankens baltiska verksamheter. Mångmiljonbelopp har slussats från Danske Bank genom Swedbank.

21 februari 2019 – Förnekelse

SvD uppmärksammar att den svenska finansinspektionen flera gånger har negligerat varningar om penningtvätt i Swedbanks bankverksamhet.

Till en början vägrar Swedbanks ledning att utse en extern utredare, men ändrar sig sedan efter påtryckningar. Efter flera turer för till slut FRA uppdraget att på två veckor utföra granskningen.

Slutet av februari 2019 – Förundersökning inleds för insiderbrott

Den svenska ekobrottsmyndigheten beslutar sig för att inleda en förundersökning kring insiderbrott. Då det bolagets storägare misstänks ha fått information om Uppdrag gransknings arbete – 2 dagar innan programmet sänds.

15 mars 2019  – Härvan blir bara större och större

Nya avslöjande från Uppdrag granskning visar på att ledningen i Swedbank känt till att misstänkta kunder hos banken skickat/tagit emot uppemot 100 miljarder till Danske Bank. Det är häpnadsväckande då VD Birgitte Bonnensen tidigare uttalat sig om att ledningen inte haft någon kännedom om dessa transaktioner.

22 mars 2019 – FRA:s rapport är färdig

Den tidigare beställda externa granskningen är klar och FRA:s 24 sidig rapport uppvisas även för media, om än kraftigt maskad.

Rapporten verifierar att Swedbanks svenska verksamhetsgren ska ha haft fungerande rutiner kring att upptäcka och förhindra penningtvätt. Rapporten svarar inte på hur rutinerna såg ut mellan 2007-2015. För Baltikum finns ingen information då samtliga kundkonton är stängda enligt FRA.

Rapporten visar däremot att misstänka konton har öppnats så sent som under 2017. Och FRA framhåller att de själva inte har kunnat granska sökningar i Swedbanks data då de inte haft tillgång till den – utan fått förlitas sig på att banken själv hämtat rätt data.

Banken meddelar att de har fortsatt förtroende för VD Birgitte Bonnesen.

27 mars 2019 – Razzia mot Swedbanks huvudkontor

Ekobrottsmyndigheten utför en razzia mot Swedbanks huvudkontor med målet att samla ihop information kopplat till det misstänka insiderbrottet som är under förundersökning. Senare meddelar även myndigheten att Swedbank även är misstänka för grovt svindleri.

28 mars 2019 – Birgitte Bonnensen avsätts och nekas ansvarsfrihet

Birgitte Bonnensen får sparken

På Swedbanks årsstämma informerar bolagets storägare att det inte kommer ge VD Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet och att ett skadeståndskrav kan komma att utdelas. Styrelsen beviljas däremot ansvarsfrihet.

Direkt efter stämman meddelar styrelsen att Birgitte Bonnesen har avsatts. Samtidigt erhåller hon en fallskärm på 21,5 miljoner kronor. Tillförordnad VD blir Anders Karlsson.

Fortsättning följer…var så säker

Lämna en kommentar