Företagskort ökar flexibiliteten i bolaget


Vad är ett företagskort?

Ett företagskort kan se ut på flera olika sätt och det kan innebära flera olika fördelar för företaget. Ett företagskort fungerar på samma sätt som ett kreditkort för privatpersoner  men det är istället företaget som står som betalningsansvarigt. När det gäller en enskild firma är det dock fortfarande ägaren till den enskilda firman som får betala.

Företagskortet kan antingen vara utformat som ett kreditkort, som ett bensinkort eller som ett betalkort där företagaren får sätta in pengar för att det ska gå att handla med kortet. Företagskortet innebär ofta olika typer av förmåner.

Exakt vilka förmåner beror på vilket kort man väljer, vilken bank man har och vilket företag man driver. Det kan dock löna sig att jämföra så att man får de förmåner som passar företaget allra bäst.

Kreditkort ger er ekonomisk flexibilitet

Med ett kreditkort kan företaget handla mer flexibelt. Kortet har vanligen en begränsning på hur mycket man kan handla för innan man betalar. Gränsen kan variera beroende på hur hög kreditvärdighet företaget har. Ofta ligger den på mellan 20 000 och 100 000 kronor.

När företaget når gränsen måste hela eller delar av beloppet betalas för att kortet ska kunna användas igen. Med ett kreditkort kan dock företaget jämna ut sin bokföring en del. Under en månad med mycket utgifter kan företaget betala en mindre del av kreditfakturan, medan en större del kan betalas under en månad när företaget har en bättre inkomst. Det gör att likviditetsproblem lättare kan undvikas.

För en företagare som behöver köpa in datorer eller andra produkter kan det också vara en säkerhet att ha en kredit. Då kan saker köpas in om de behövs och det behöver inte vänta i flera månader. Ibland kan dock en jämförelse av företagslån och företagskort vara en bättre idé för dessa lägen.

Bensinkort innebär ofta bränslerabatt

För ett företag som sysslar med bilar eller som har många transporter kan ett bensinkort vara ett bättre val. De finns antingen i form av kreditkort eller som betalkort där pengar sätts in på förhand. De allra flesta bensinkort har dock en sak gemensamt, de erbjuder rabatt på bränsle.

Korten kallas ofta för bensinkort men i de allra flesta fall är det som så att alla typer av bränslen ger rabatt. Om man tankar på bemannade stationer kan rabatt också ges på saker som finns inne i butiken, till exempel mat, spolarvätska med mera.

Hur stor rabatten är varierar. Ofta handlar det om upp till 50 öre per liter, och om man tankar mycket blir det en hel del kronor varje månad. När det gäller bensinkort kan företag ofta ha flera stycken kort som är kopplade till ett konto.

Företaget kan sedan dela ut kort till de anställda som är i behov av att kunna tanka företagets bilar. Det kan till exempel handla om att en avdelningschef i en annan stad behöver tanka en eller flera bilar där.

Fördelar med olika företagskort

Man kan inte komma ifrån att det finns en hel del fördelar med att skaffa ett företagskort. Ofta kostar de inte speciellt mycket men i förhållande till de fördelar de ger är det väl investerade pengar.

Ett kreditkort ger företaget fördelen att köpen kan delas upp på olika betalningar. Det gör att inköpen ofta känns lite mindre i plånboken. En annan fördel är att man ofta får rabatt på olika saker. Byggvaror, mat och annat är bara några exempel.

När det gäller bensinkort ger de också en hel del olika rabatter och det kan vara en fördel för företag som tankar flera bilar, eller för egenföretagaren som åker flera mil i egen bil varje dag. Några ören i rabatt ger snart flera kronor.

När det gäller företagskort kan inköpen också samlas på fakturor och det blir lättare att få in dem i bokföringen. Fakturorna gås bara igenom och läggs in. Ekonomiansvarig behöver inte samla flera olika kvitton, utdrag med mera.  Det underlättar en hel del och gör också arbetet snabbare.

Jämför kort för att hitta det bästa för just er

Om företaget ska skaffa företagskort kan det dock löna sig att jämföra de olika korten för att se vilka som ger flest och bäst fördelar. Även avgifter, räntor, betalningsmånader och liknande måste gås igenom.

Ett företag måste till exempel se till att det inte kostar allt för mycket att ha företagskortet varje månad. Om det innebär en stor förlust är det dags att jämföra med ett annat bolag.

När det gäller företagens fördelar kan det vara bra att jämföra om kortet verkligen gynnar företaget. Ett bilföretag har antagligen inte speciellt mycket nytta av rabatter på byggmaterial.

Olika banker brukar ha olika samarbeten med olika företag och det kan vara bra att jämföra dem både vad gäller fördelar och nackdelar. På så sätt kan företaget hitta det kort som ger de bästa förutsättningarna för att företaget ska kunna utvecklas optimalt och må bra.

Lämna en kommentar