Allt du behöver veta om Brygglån

Brygglån, även kallad överbryggningslån, tecknas om betalning för en ny bostad behöver ske före tidigare bostad har sålts. Istället för att ha två bolån tecknas alltså ett brygglån. Ett lån som därmed bara används ett par månader.

För att få ett brygglån krävs att köp- och säljavtal är påskrivet och att bostäderna förmedlas av en mäklare.

När tecknas brygglån?

Vid flytt till ny bostad är det relativt vanligt att tillträdesdatum är före utflyttningsdatum från föregående bostad. Eftersom betalning sker på tillträdesdagen har därmed personen inte fått tillgång till pengarna från försäljningen när betalning förväntas ske för den nya bostaden.

Det är i detta fall som ett brygglån tecknas. Ett kortsiktigt lån som enbart används under tiden för dubbla bostäder. Lånet ansöks hos den bank där bolånet sedan kommer att tecknas.

Krav för att få bygglån

För att banken ska kunna godkänna ansökan om brygglån krävs exempelvis:

  • Avtal

Det måste finnas underskrivna avtal. Detta både för försäljningen av tidigare bostad samt köp av ny bostad. Med andra ord behöver det finnas juridiska avtal som visar att personen kommer att få bostaden såld och få in kapital från denna försäljning.  

  • Köp- och säljvillkor

Brygglånet betalas enbart ut om alla villkor i köp- och säljkontrakten är uppfyllda. Är de inte uppfyllda är inte parterna juridiskt bundna till avtalet vilket även gör att banken inte kan bevilja ett brygglån. Banken vill helt enkelt ”vara säker” på att den tidigare bostaden blir såld.

  • Mäklare

Många banker har kravet att brygglån enbart beviljas till affärer som förmedlas av mäklare. En orsak till detta är att mäklarna tydligt kan kontrollera avtal och att eventuella villkor är uppfyllda.

  • Kreditvärdighet

Oavsett lån måste banken alltid genomföra en kreditbedömning på låntagaren och avgöra om det finns ekonomiska möjligheter att klara av lånet. I detta fall behöver banken ta ställning till om låntagaren har möjlighet att hantera kostnaderna för två bostäder under en begränsad period.

Även om amortering inte betalas på detta lån så skapar dubbla bostäder högre levnadskostnader med exempelvis uppvärmning, el, försäkringar m.m.

Kontakta banken om…

Tillträdesdag ändras

Om tillträdesdagen, för tidigare bostad, ändras behöver banken kontaktas. Detta utifrån att lånet ska lösas samma dag.

Köpeskillingen ändras

Om köpeskillingen sänks, för tidigare bostad, måste banken kontaktas. Detta för att nytt avtal ska kunna lämnas in. Däremot behövs inte banken kontaktas om högre köpeskilling uppstår.

Försäljningen uteblir

Blir försäljningen av någon anledning avbruten behöver brygglånet direkt återbetalas. En förutsättning för att lånet ska kunna beviljas är däremot att det finns juridiskt bindande avtal. Det är alltså extremt sällan som försäljning uteblir då parterna alltså har bindande avtal.

Belopp

Brygglånets kan omfatta hela köpeskillingen och därmed både täcka handpenning och kontantinsats. Detta förutsatt att den summa som lånas förväntas kunna återbetalas genomför försäljning av tidigare bostad.

Löptid

Villkoren kan skilja lite mellan olika banker men i grunden har ett brygglån mycket kort löptid. Det är inte ovanligt med en maximal löptid på sex månader.

Ränta och amortering

Någon amortering behöver inte ske löpande. Du kan även få undantag för de skärpta amorteringsreglerna i max 6 månader vid brygglån. Amortering sker istället med hela lånebeloppet vid följande tillfällen:

  • Tillträdesdatum på tidigare bostad

Det är på tillträdesdagen som köparen betalar köpeskillingen varpå låntagaren kan lösa brygglånet och istället övergå till ett klassiskt bolån.

  • Om försäljningen avbryts

Trots juridiskt bindande avtal kan avtalen i vissa fall brytas. Ett exempel är om köparen avlider innan tillträdesdatumet. I detta fall måste brygglånet lösas direkt då kravet är att det ska finnas ett gällande bindande avtal.

  • Lånets förfallodatum

Brygglån har alltid en kort löptid, exempelvis max 3 eller 6 månader. Även om försäljning inte skett av tidigare bostad inom denna tid så måste lånet alltså lösas.

Ränta

Även räntan betalas i efterhand, när lånet löses. En del banker har samma ränta för alla kunder som tecknar detta lån medan andra gör en individuell bedömning.

Även om det kan skilja något mellan de olika bankerna bör det inte vara räntan på brygglånet som avgör val av bank. Det bör istället vara vilken ränta, och vilka villkor, som banken erbjuder på det bolån som brygglånet övergår till när det löses. Vill du ha några tips för att få lägre bolåneränta kan du läsa våra guide.

Flera banker erbjuder brygglån utan vare sig uppläggningsavgift eller aviavgift. Det innebär att den totala kostnaden blir mycket lågt. Om lånesumman är på 1 000 000 kr, räntan på 2 % och lånet återbetalas efter 6 månader blir totala kostnaden 10 000 kr.

Exempel:

Anna och Jonas bor idag i en villa i Norrköping och planerar att flytta till större. De vinner en budgivning på 1,6 miljoner med tillträdesdatum 15 maj. När de nu är säkra på att flytta lägger de ut sin egen bostad för försäljning och köparen får tillträdesdatum 1:a augusti.

Anna och Jonas har nu skrivit på två avtal. Köpeavtalet på nya bostaden och säljavtalet på den tidigare bostaden.

Den 15:e maj får Anna och Jonas brygglånet utbetalt så att de kan betala köpeskillingen och tillträda sin nya bostad. Den 1:a augusti säljs deras tidigare bostad och de kan nu lösa brygglånet.  

En film om brygglån…

Brygglån eller dubbla bolån?

Ett alternativ till brygglån är att teckna ett nytt bolån på nya bostaden och därmed ha två bolån fram till att den tidigare bostaden sålts. Det finns däremot flera nackdelar med denna lösning.

  • Högre amortering

Förutsatt att de bägge bolånen har belåningsgrad på minst 50 % kommer de omfattas av amorteringskravet. Under den tid som dubbelt boende uppstår behöver alltså dubbla amorteringar ske. Med brygglån betalas varken amortering eller ränta förrän lånet ska lösas.

  • Ev. dyrare

Många banker har uppläggningsavgift på bolån men inte på brygglån. Det kan helt enkelt bli ett dyrare alternativ då brygglånet enbart förväntas användas ett par månader.

  • Kreditbedömning (lättare att få)

Brygglånet förväntas enbart utnyttjas ett par månader. Dessutom finns krav på att sälj- och köpeavtal är underskrivet. Banken behöver alltså enbart beräkna en dubblerad boendekostnad under en kortare period. Sker ansökan om ett extra bolån ska låntagare både kunna hantera dubbel amortering samt dubbel boendekostnad under en obegränsad tid.

Lämna en kommentar