FIRE – Komplett guide för tidig pensionering inkl. kalkylator

FIRE - Tidig pensionering

FIRE är en förkortning för ”Financial Independence and Retire Early” och innebär i korthet att du sparar ihop ett så stort kapital att du kan gå i pension i förtid, dvs. sluta arbeta.

Lär dig mer om FIRE-rörelsen, hur du beräknar ditt FIRE-belopp samt stegen mot att kunna bli ekonomiskt oberoende.

Är det möjligt och hur lång tid tar det?

FIRE-rörelsen

FIRE är inte bara ett begrepp utan även en löst sammansatt rörelse av personer med det gemensamma målet att bli ekonomiskt fria. Det finns därmed allt från bloggar och Facebookgrupper till gemensamma lokala träffar där intresserade kan dela åsikter och motivera varandra på den ekonomiska vandringen framåt.

I dessa grupper finns både personer som förväntas kunna gå i pension redan vid 40-års ålder samt de som inspireras av FIRE men har som mål att exempelvis gå ner till halvtid och få mer fritid.

Begreppet FIRE har fått stor uppmärksamhet tack vare den amerikanska bloggen Mr.Money Mustache, vilken drivs av en person som kunde gå i pension redan vid 30-års ålder. Vägen till denna ekonomiska frihet beskrivs i bloggen och är de grundstenar som FIRE bygger på (vilka förklaras nedan)

Idén om att pensionera sig tidigt tack vare låga utgifter och högt sparande kan däremot även hittas i böcker så som Early Retirement Extreme (2010) och Your Money or Your Life (1992).

Hur fungerar FIRE?

Hur stort sparkapital kommer du att behöva för att kunna sluta jobba? Inom FIRE nämns ofta 4%-regeln vilket innebär att dina årliga utgifter behöver vara max 4% av totalt sparkapital.

En person som har utgifter för 250 000 kronor per år beräknar FIRE-beloppet genom att dividera 250 000 kronor med 4% vilket ger följande uträkning:

1. Räkna ut FIRE-belopp

250 000 / 0,04 = 6 250 000 kronor

Denna person behöver därmed ha 6 250 000 kronor för att kunna gå i pension. Detta förutsätter att det är ca 30 år till pension.

Totala utgifter per år              Månadsbelopp att leva på*  FIRE-belopp

180 000 kr                                 15 000 kr                                   4 500 000 kr

240 000 kr                                 20 000 kr                                   6 000 000 kr

288 000 kr                                 24 000 kr                                   7 200 000 kr

*Månadsbelopp att leva på är exklusive inflation. Beloppet som tas ut från sparkapitalet justeras utifrån gällande inflationsnivå. Kan du leva på 15 000 kronor idag och förväntas kunna hålla denna ekonomiska standard även senare i livet kan du sikta på ett FIRE-belopp på 4 500 000 kronor.

Ditt FIRE-belopp beräknas utifrån dagens totala årliga utgifter. Visserligen justeras uttaget belopp, från sparkapitalet, av inflation men någon större köpkraft kommer alltså inte att ges. Du bör därmed vara beredd på att klara dig på samma ekonomiska standard som idag. Förväntas du behöva högre ekonomisk standard bör FIRE-beloppet beräknas utifrån den nivån.

Vill du beräkna hur lång tid det tar innan du når dit? Då tycker jag att du räknar fram det i vår ränta-på-ränta kalkylator.

2. Spendera mindre

Att minska utgifterna i vardagen fyller dubbla syften. För det första kan ett större belopp investeras varje månad vilket gör att du snabbare når ditt FIRE-belopp. För det andra förväntas FIRE-beloppet vara 25 gånger så stort som de årliga utgifterna och med lägre utgifter krävs alltså ett lägre sparkapital.

De tre största utgiftsposterna är generellt boende, mat och transport. Därmed kan justeringar med ett par procents lägre kostnader göra stor skillnad. Inom boende kan det exempelvis handla om att förhandla bolånet, minska elförbrukningen och jämföra försäkringar. Inom mat att köpa lågpris, köpa grönsaker utifrån säsong och framförallt undvika utemat.

Troligtvis är dina största utgifter räntor på lån, börja därför att se över dessa. Vi har gjort guider för hur du hittar den lägsta ränta på:

Det bästa är att skriva ner varje enskild utgift under en månad (glöm inte autogirobetalningar) och avgöra vilka utgifter som kan minimeras. Dessutom att minst en gång per år se över lån, försäkringar, abonnemang m.m.

3. Tjäna mer

Genom att öka inkomsterna via att exempelvis byta jobb, ta extrajobb eller driva hobbyverksamheter större summa sparas varje månad. Exempel på extrainkomster kan vara:

  • Hyra ut bostad, bil, verktyg eller cykel
  • Mysteryshopper på fritiden
  • Jobba hos Über eller Foodora
  • Bli blodgivare
  • Extrajobba som statist

Du hittar en lång lista med tips på hur du kan tjäna extra pengar här.

Jobbar du idag 100 % kanske du har svårt att hinna med ett ytterligare jobb. Men de flesta har möjlighet att exempelvis jobba 3 timmar varannan lördag förmiddag eller liknande. Många av de ovan nämnda extrainkomsterna är inte knutna till specifik dag eller tid.

4. Investera rätt

Det viktigaste är att investeringar sker med låg risk och att genomsnittlig avkastning förväntas vara ett par procent över gällande inflation. Ett sparkonto är visserligen riskfritt men ger inte tillräcklig avkastning.

I Trinitystudien, som ligger bakom 4%-regeln, användes en portfölj med 50% aktier och 50% obligationer. Många anser däremot att andelen aktier och räntor bör justeras beroende på hur nära personen är att sluta jobba och därmed börja leva på sparkapitalet.

Det viktigaste är däremot en god riskspridning och utöver aktier kan exempelvis investeringar ske i P2P-lån, fastigheter, skog osv.

Allt kan förbättras – Långsiktigt

Punkterna ovan är inte statiska på så vis att de bara genomförs en gång. FIRE ska snarare ses som ett långsiktigt projekt där varje punkt hela tiden kan förbättras.

Hur går det att ytterligare dra ner kostnaderna i vardagen? Finns det fler inkomster att nå eller kan nuvarande inkomster maximeras? Är investeringarna som sker bäst utifrån ett långsiktigt perspektiv?

Genom att följa andra, på deras resa till att bli ekonomiskt oberoende, kan det även vara lättare att hitta inspiration och motivation när det känns tungt.

Är det ekonomiskt möjligt?

Hur lång tid det tar att nå FIRE-beloppet beror självklart både på utgifter och inkomster i vardagen – men även på disciplin och att kunna följa sina uppsatta mål samt tänka långsiktigt. Generellt brukar det, inom FIRE, nämnas att minst 50 % av inkomsterna behöver sparas. Detta eftersom det annars tar för lång tid att bli ekonomiskt fri.

10 % sparande

En person som sparar 10 % av sin inkomst varje månad kommer efter 9 år ha ett belopp som motsvarar personens årliga utgifter. Det skulle därmed ta 225 år (9*25) innan FIRE-beloppet är uppnått.

50 % sparande

Skulle personen istället spara 50 % av sin inkomst kommer varje sparat år motsvara ett års utgifter. Därmed skulle det behövas 1*25=25 år innan FIRE-beloppet är uppnått.

50 % sparande med avkastning

Uträkningarna ovan är däremot utan att eventuell avkastning på investerat kapital är medräknat. Den som räknar med en genomsnittlig avkastning på 8 % (börsens genomsnittliga avkastning senaste 30 åren) kan nå sitt mål tidigare.

En person som kan leva på 15 000 kr har ett FIRE-belopp på 4 500 000 kronor (se tabell ovan). Genom att spara 15 000 kronor i månaden kommer FIRE-beloppet att nås efter 14 år. Detta förutsätter en genomsnittlig avkastning på 8%. Totalt har då ca 2 500 000 kronor sparats och ca 2 000 000 kronor nåtts via avkastning.

Tips på vägen

Ha mål – och delmål

Att spara ihop ett par miljoner kronor tar lång tid och för de flesta är det lättare om målet delas upp i delmål. Sätt upp ett datum då 100 000 kronor förväntas vara sparat osv. Det blir ofta lättare att fokusera på ett mindre delmål än ett huvudmål flera år framåt i tiden.

Varför?

Vad får dig motiverad att spara pengar? Långsiktigt behövs en tydlig drivkraft. I annat fall kan det vara svårt att motivera sig att dra ner på ytterligare utgifter. FIRE handlar inte enbart om att dra ner på ”onödiga utgifter” utan att verkligen minska utgifterna över hela vardagsekonomin. Är det ekonomisk frihet som lockar och i så fall varför? Vad förväntar du dig av den fritid som ges?

Börja med kostnaderna

Det är ofta lättare att påverka kostnaderna är inkomsterna. Att börja med att se över månadens kostnader, skapa budget, och se hur mycket som kan sparas är ofta väldigt tillfredställande. Att dela upp kostnaderna mellan rörliga och fasta kostnader gör det även tydligare vad som kan påverkas.

Gå med community

Läs bloggar, gå med i Facebookgrupper eller diskutera på forum. För de allra flesta är gemenskapen i ett community nyckeln till framgång. Det handlar både om att få tips på hur inkomster kan ökas och utgifter kan minskas samt att hitta stöd när det inte går exakt som planerat.

Inom dessa grupper kan exempelvis ”månadsutmaningar” genomföras tillsammans. Utmaningar som kan handla om att se över lån, inte köpa nya kläder eller läsa artiklar om sparande.

Hitta en rimlig nivå

FIRE innebär visserligen att utgifterna kraftigt begränsas. Men det är ändå viktigt att hitta en rimlig nivå som känns möjlig att upprätthålla över längre tid. Ofta är det lättare att dra ner på egna utgifter kraftigt medan barnen fortfarande får ungefärligt samma ekonomiska standard.

Börja investera

Det första steget är oftast svårast att ta. Det finns därmed en fördel i att börja investera direkt – även om det bara handlar om några hundra kronor. Det blir därefter lättare att höja sparandet, skapa automatiskt sparande eller göra engångsinsättningar.

Att investera i globala indexfonder är exempelvis ett bra första steg. Fonder med mycket god riskspridning och låg avgift. Ett alternativ är att investera med hjälp av en fondrobot då dessa automatiskt fördelar sparkapitalet på flera indexfonder, med låg avgift, och justerar fördelningen mellan aktie- och räntefonder. 

FI – RE

En variant på FIRE är enbart FI – Financial Independence. Målet är därmed att vara ekonomiskt oberoende men utan att gå i pension tidigare. Många trivs med sina jobb och har inte några problem att fortsätta jobba. Däremot kanske de vill gå ner i tjänst samt känna sig så fri att söka andra jobb eller säga upp säg om så önskas.

Det upplevs även ibland negativt laddat att ”gå i pension tidigt”. Målet blir därmed att slippa jobba och att jobb enbart förknippas med lön – inte personlig utveckling, sammanhållning osv.

När man lyssnar på fire-poddar eller läser bloggar med de som blivit ekonomiskt fria i ung ålder märker man dock att ytterst få faktiskt slutar jobba helt.

Blogginlägg på Nordnet

Vad är ditt mål? Vilket FIRE-belopp behöver du? Hur når du dit? Åsikterna kring FIRE går isär då vissa anser att det är omöjligt att nå FIRE-beloppet medan andra ser FIRE som en inspiration till ett större sparande. Oavsett visar denna rörelse att sparande verkligen lönar sig i längden.

Hur räknar man ut sin FIRE?

Inom FIRE används ofta 4%-regeln vilket innebär att dina årliga utgifter behöver vara max 4% av totalt sparkapital. Se vår artikel för att räkna ut ditt behov av totalt sparkapital.

Vad menas med FIRE?

FIRE är en förkortning för ”Financial Independence and Retire Early” och innebär i korthet att du sparar ihop ett så stort kapital att du kan gå i pension i förtid, dvs. sluta arbeta.

Hur mycket kapital krävs för att pensionera sig?

De beror helt på dina årliga utgifter, i artikeln finns mer information kring hur du ska räkna.

Var hittar jag en FIRE-kalkylator?

Vi har gjort en som du hittar i vår artikel.

Lämna en kommentar