Hur fungerar en Pantbank? Vi förklarar…ENKELT

Pantbank

Att låna pengar via en pantbank skiljer sig på flera punkter mot att låna pengar från en klassisk bank. Nedan presenteras hur en pantbank fungerar steg för steg.

Steg 1 – Värdering av föremål

Första steget är att få ett föremål värderat. Det är detta föremål som kommer att vara säkerheten för lånet och avgör därmed hur stort belopp som får lånas. Det är personalen på pantbanken som avgör marknadsvärdet. Med andra ord vad de anser att de har möjlighet att sälja föremålet för på en öppen auktion.

En pantbank kan exempelvis ta emot smycken, nyare mobiltelefoner, datorer, märkesklockor eller musikinstrument. Beloppet som får lånas motsvarar värderingen. Föremålen får alltså belånas till 100 %.

  • Online

Flera pantbanker erbjuder en onlinetjänst. I detta fall krävs det att låntagaren tar flera kort på föremålet som önskas pantsättas. Dessutom ska en beskrivning skrivas och eventuella äkthetsbetyg bifogas. Därmed kan en värdering ske direkt via mail/chatt.

  • Fysisk butik

Att gå in på en fysisk butik är något enklare, detta inte minst om personen har flera olika föremål som eventuellt ska pantsättas. Samtidigt är onlinelösningen smidig för de som inte har en pantbank i närheten.

Ingen kreditupplysning eller krav på inkomst

Till skillnad mot andra lån sker aldrig någon kreditupplysning. Pantbanken kommer inte heller att kontrollera personens inkomst eller på annat sätt personens ekonomi. Det enda som krävs är att personen kan legitimera sig samt är över 18 år.

Orsaken till detta är att pantbanken håller ett föremål som pant/säkerhet. Antingen kommer låntagaren betala tillbaka lånet – eller så säljer pantbanken föremålet och får lånet återbetalt.

Steg 2 – Pengar betalas ut

Efter att värdering har skett ges ett förslag från pantbanken gällande total lånesumma, ränta och lånetid. Accepteras detta skrivs avtalet under och pengarna betalas ut.

Sker det över disk är pengarna på kontot inom ca 15 minuter. Detsamma gäller om ett föremål redan finns hos pantbanken och lånebeloppet önskas höjas via onlinetjänsten.

Hur lång löptid som lånen har kan variera något mellan olika pantbanker men det är vanligt med 3 -4 månader.

Steg 3 – Lånetiden löper ut

Till skillnad mot andra låneformer behöver inte amortering eller ränta betalas löpande. Istället betalas denna summa tillbaka när lånet önskas lösas. Det kan ske när som helst under lånets löptid. När lånetiden löpt ut finns tre alternativ.

  • Betala allt – Få föremålet tillbaka

Återbetalas hela lånebeloppet, samt ränta, blir lånet löst. Därmed lämnas även föremålet tillbaka till låntagaren.

  • Betala ränta och avgift – Förläng lånet

Ett alternativ är att ”förlänga” lånet. Detta genom att enbart betala upplupen ränta samt eventuell administrationsavgift. Därmed kan lånesumman återbetalas under kommande låneperiod. Att förlänga på detta sätt kan i regel ske hur många gånger som helst.

  • Betala inget – Föremålet blir sålt

Om inget av ovanstående alternativ väljs kommer föremålet bli sålt på auktion. Se mer om vad som då sker under rubriken ”4. Föremålet löses inte ut”

Ränta

Räntan varierar främst beroende på lånebelopp. Det kan även vara olika räntesatser hos olika pantbanker över Sverige. Följande exempel är från 2021 och pantbanken Sefina. Samtliga utifrån dess räntesatser i Stockholm.

Låna 5000 kr – I tre månader – Total räntekostnad 592,50 kr

Låna 10 000 kr – I tre månader – Total räntekostnad 1154,99 kr

Låna 10 000 kr – I en månad – Total räntekostnad 385 kr

Effektiv ränta hamnar därmed på mellan 40 – 50 % vilket är betydligt högre än ett privatlån. Samtidigt är detta en helt annan låneform. För att kunna teckna ett privatlån krävs att personen har inkomst, inte för stora andra lån, inte skuld hos Kronofogden m.m. Ett pantbankslån är helt enkelt lättare att få – vilket även speglas i en högre ränta.

Steg 4 – Föremålet löses inte ut

I det fall som ett föremål inte löses ut kommer pantbanken att sälja detta på en offentlig auktion. Den som nu ångrat sig kan vara med i auktionen och ropa in sitt eget föremål – även om det sällan sker. Utifrån hur stort belopp som pantbanken får in från auktionen sker följande:

A) Pantbanken får in mer än låneskulden

I detta fall betalas först lånet tillbaka samt eventuella avgifter för auktionen. Därefter kommer resterande summa betalas ut till låntagaren. Pantbanken gör alltså ingen vinst på dessa föremål om de auktioneras ut till ett högre belopp än vad föremålet var värderat till.

B) Pantbanken får in mindre än låneskulden

I detta fall kommer pantbanken att skriva av resterande skuld. Det är alltså omöjligt att bli skyldig mer pengar även om föremålet inte ens blir sålt.

Det är detta som är ”tryggheten” med pantbanker. Lånen kan tecknas av vem som helst och någon kreditupplysning tas aldrig. Dessutom kan en skuld varken öka eller gå till Kronofogden.

Respit

En del pantbanker tillämpar respit. Det är en period mellan att lånet löpt ut och att föremålet läggs ut på auktion. Under denna tid har låntagaren fortfarande möjlighet att återbetala lån och ränta och få tillbaka föremålet. Detta alltså trots att lånetiden löpt ut.

Köpa och belåna på samma gång…

Även om pantbanker främst förknippas med lån så finns även möjligheten att köpa föremål från deras auktion – och belåna dem på en gång. Det blir därmed en slags avbetalning för de som inte har råd att betala hela summan på en gång.

Ett exempel kan nämnas från Sefina där 25 % av föremålets värde kan betalas kontant vid vunnen auktion. Föremålet ligger sedan kvar hos pantbanken, som säkerhet, varpå ränta och amortering betalas i önskad takt. När hela beloppet är betalt skickas föremålet ut till kunden.

Att köpa saker, via denna variant av avbetalning, är oftast betydligt dyrare än andra avbetalningsalternativ. Men för personer med mycket svag ekonomi kan det vara omöjligt att få andra avbetalningsalternativ godkända.

Fördelar med pantbank

Fördelarna med en pantbank är även de punkter som framförallt skiljer pantbankslån mot ett lån hos en klassisk bank.

  • Alla kan låna / ingen kreditupplysning

Pantbankslån är det enda lån som kan tecknas utan kreditupplysning. Orsaken är att pantbanken är säker på att lånet kommer att återbetalas, på ett eller annat sätt. Därmed kan ”alla” låna oavsett inkomst, andra lån, betalningsanmärkningar m.m.

  • Påverkar inte kreditvärdigheten

Lånet noteras inte hos UC, Bisnode eller annat kreditupplysningsföretag. Därmed påverkar lånet inte heller personens totala kreditvärdighet.

  • Kan aldrig gå till Kronofogden

Ett pantbankslån kan aldrig resultera i betalningsanmärkning eller skuldsaldo. Det ”värsta” som kan hända är att föremålet som används som pant sälj på auktion av pantbanken.

Vill du hellre se vilken ränta du kan få hos en låneförmedlare? Kolla då in vår stora undersökning över bästa lånförmedlaren i Sverige.

Lämna en kommentar