Så fungerar det: Lånelöfte

Lånelöfte så fungerar det

Ett lånelöfte visar hur stort belopp som banken är beredd att låna ut vid ett bostadsköp. Lånelöftet är ett preliminärt besked vilket betyder att det inte är juridiskt bindande.

Genom att veta beloppet som banken är beredd att låna ut blir det lättare att välja vilka bostäder du har möjlighet att köpa och vara med på budgivning på. Relativt ofta kräver även mäklare lånelöfte för att du ska få vara med på en budgivning.

Lånelöftets funktion

 • Visning och objekt

Lånelöftet används primärt för du ska veta hur stort belopp du maximalt kan låna. Det avgör därmed vilka bostäder som du har råd att köpa. Det är däremot viktigt att komma ihåg att bolånet är 85 % av köpeskillingen. Resterande 15 % är kontantinsats.

 • Mäklare och budgivning

Många mäklare kräver att det finns lånelöfte innan en person får vara med och bjuda i en budgivning. Detta för att mäklaren, och säljaren, ska vara säker på att köparen verkligen har den ekonomiska möjligheten att betala det bud som ges.

1. Ansöka om lånelöfte

Eftersom bankerna kan erbjuda olika högt lånebelopp, via lånelöftet, är det en fördel att ansöka om lånelöfte hos flera banker. Detta åtminstone om behovet av högt lånebelopp är stort.

Ett allmänt besked

Lånelöftet är inte knutet till ett specifikt objekt. Det är istället ett allmänt förhandsbesked från banken hur stort belopp som förväntas kunna lånas, oavsett vilket bostad som köps. I ansökan behöver däremot både förväntat slutpris, önskat lånebelopp och typ av bostad nämnas. 

Ansöka via banken

De flesta banker erbjuder ansökan om lånelöfte direkt via deras hemsida. Efter att ett par frågor om den egna ekonomin besvarats signeras ansökan med Bank-ID. Svar brukar ges inom 24 timmar.

Ansöka via låneförmedlare

Önskas lånelöften från flera långivare är låneförmedlare en smidig tjänst. En ansökan skickas in till låneförmedlaren varpå ett flertal långivare ger lånelöften. Det är därmed ett mycket enkelt sätt att få flera svar utan att behöva kontakta varje enskild bank.

Exempelvis kan låneförmedlare som Compricer eller Lånekoll användas för att få lånelöfte från flera olika bolånebanker med bara en ansökan. Ansökan är gratis och aldrig bindande.

2. Kreditprövning och svar

Banken kommer nu att genomföra en kreditprövning som bland annat omfattar en kreditupplysning. I vissa fall kan även kompletterande uppgifter krävas in. Detta exempelvis om du angett betydligt högre inkomst än taxerad inkomst i inkomstdeklarationen.

Utifrån kreditprövningen avgör banken hur stort belopp som kan lånas ut. Det beräknas utifrån personens ekonomiska situation med bland annat inkomst och andra lån.

Ett lånelöfte gäller sedan i 3 till 6 månader. Det är även individuellt och gäller därmed enbart för den person som ansökt om detta. Ska två personer köpa en bostad tillsammans bör bägge ansöka om lånelöfte.

3. Preliminärt löfte

Lånelöftet är ett preliminärt löfte. Det betyder att det inte är juridiskt bindande. Banken kan alltså, när lånet sedan ska tecknas, neka personen bolån alternativt erbjuda ett annat belopp.

En del banker anger att ”Lånelöfte är ett löfte” men detta är alltså något felaktigt. För banken lovar inte att ge bolån – även om de allra flesta kan låna det belopp som anges på lånelöftet.

Löfte – vid oförändrade uppgifter

Det belopp som anges på lånelöftet kan generellt lånas så länge som de ekonomiska uppgifterna inte har förändrats mellan att lånelöftet gavs och lånet ska tecknas. I

nför att lånet ska tecknas ut kommer banken att genomföra en ytterligare kreditbedömning och därmed se om din ekonomiska situation är lika som när ansökan om lånelöftet genomfördes.

Skulle du exempelvis fått en betalningsanmärkning eller kraftigt sänkt lön under denna tid kan banken neka lånet. Detsamma gäller om de upptäcker att de uppgifter som angetts i ansökan inte överensstämmer med verkligheten.

4. Inför kontraktsskrivning

Inför kontraktsskrivning behöver banken kontaktas för att säkerställa att lånelöftet fortfarande är aktuellt och gäller. Som förklaras under punkt 3, se ovan, kan nämligen banken minska beloppet om de ekonomiska förutsättningarna ändrats.

Det är på grund av detta som det brukar finnas med en klausul i köpekontraktet som anger att kontraktet enbart gäller om köparen får bolåneansökan godkänd. Skulle banken neka ansökan bryts kontraktet och säljaren kan sälja till någon annan utan att detta klassas som kontraktsbrott.

Vad avgör beloppet?

Vid en kreditprövning ser bankerna bland annat på följande punkter. Det är detta som avgör personens kreditvärdighet och därmed hur stort belopp som får lånas.

 • Inkomst (arbete, pension m.m.)
 • Ska en eller två stå på lånet?
 • Civilstånd
 • Andra lån
 • Boendekostnad
 • Eventuella betalningsanmärkning
 • Beräkning av KAP (Kvar att leva på)

Kortfattat beräknar banken hur stor månadskostnad personen beräknas klara av och lånar därmed ut ett belopp som skapar denna månadskostnad även om räntan skulle gå upp.

Tips på vägen

 • Flera lånelöften

Ansök om lånelöfte från flera banker om du önskar låna ett stort belopp. Beloppet kan skilja mellan bankerna.

 • Kontakta banken vid ändrade förutsättningar

Har inkomsten ändrats sedan lånelöftet gavs från banken? Kom ihåg att rapportera in alla ekonomiska förändringar då summan därmed kan justeras direkt. I annat är risken att banken inte lånar ut det belopp som ursprungliga lånelöftet var på.

 • Jämför räntorna innan lånet tecknas

Många väljer att teckna bolånet hos den bank som gett lånelöfte. Men det finns inget krav på det. Efter att du vunnit budgivningen bör alltid en jämförelse ske av flera olika bankers bolåneräntor.

 • Räkna med lagfart och pantbrev

Kom ihåg att kostnader för både lagfart och pantbrev kan uppstå vid köp av bostäder. Även detta behöver därmed läggas in i budgeten.

Källor: Lantmäteriet Konsumenternas

Lämna en kommentar